Přeskočit obsah

Nastavení Chatu

Jak přidat činnost Chat

 1. Zapněte režim úprav v kurzu (tlačítko “Zapnout režim úprav” v pravém horním rohu hlavní strany kurzu). 

 2. V požadovaném týdnu/tématu přejděte v pravé části stránky na možnost “Přidat činnost nebo studijní materiál”. Zobrazí se vám okno s nabídkou činností. Zvolte “Chat” (viz obr. 1). Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořené činnosti Chat.

  Obr. 1: Přidání činnosti Chat

Nastavení činnosti Chat

Níže jsou popsány možnosti nastavení činnosti Chat. K úpravám nastavení je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na název činnosti na hlavní straně kurzu a otevřením odkazu v panelu Nastavení/Správa chatu/Upravit nastavení.

Nastavení činnosti Chat jsou rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení je rozbalená pouze sekce Obecná nastavení. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název konkrétní sekce, případně lze zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše (viz obr. 2).

Obecná nastavení

Sekce Obecná nastavení slouží k vložení názvu Chatu a úvodního textu (viz obr. 2).

 1. Název této místnosti je text odkazu, který se studentům zobrazí na hlavní straně kurzu. Je tedy vhodné zvolit název vystihující účel aktivity, například “Diskuze studentské rady” nebo “Organizační setkání terénního výjezdu”.

 2. Popis slouží ke sdělení přesných instrukcí ohledně předmětu Chatu. K dispozici je zde HTML editor, který umožňuje podobné formátování textu jako například MS Word aj. Pomocí HTML editoru můžete také vložit obrázek, případně audio nahrávku či video.

  Poznámka

  Je vhodné zahrnout přesné instrukce pro studenty nejen o předmětu, ale také o kritériích chatování.

 3. Zaškrtnutím políčka Zobrazit popis na titulní straně kurzu můžete výše specifikovaný popis Chatu zobrazit na hlavní straně kurzu v rámci daného tématu.    

  Obr. 2: Sekce Obecná nastavení činnosti Chat

Chatování

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Příští chat informuje o dni a hodině příštího chatování. Informace se objeví v kalendáři, aby studenti znali rozvrh, do chatovací místnosti se však mohou dostat i kdykoliv jindy.

  Pokud nechcete, aby do chatovací místnosti vstupovali jindy, skryjte ji (pomocí ikony oka) nebo k omezení přístupu použijte Podmíněné činnosti. Poznámka. Jsou-li v kurzu uživatelé z různých časových pásem, bude čas, který zde nastavíte, přizpůsoben tak, aby odpovídal časovému pásmu uživatele, který se na něj dívá.

 2. Opakovat/publikovat chatování nabízí čtyři možnosti, jak naplánovat budoucí chatování (zobrazí se po kliknutí na rozbalovací nabídku):

  • Nezveřejňovat čas chatování. Časy chatu nejsou určeny a studenti mohou chatovat, kdy chtějí.
  • Bez opakování - zveřejnit pouze určený čas. Uveřejněn bude pouze Příští chat (viz výše). Tuto možnost můžete využít pro naplánování zvláštní události či setkání, nebo abyste studentům pomohli určit čas, kdy mohou v chatovací místnosti očekávat jiné studenty.
  • Ve stejný čas každý den. Každodenní chaty jsou užitečné k rozvržení každodenních úředních hodin či pracovních setkání se studenty.
  • Ve stejný čas každý týden. Toto nastavení naplánuje chatování na stejný den a hodinu každý týden, což může být vhodné například k setkání a probrání klíčových myšlenek a otázek týkajících se tématu/hodnocení týdne.
 3. Uložit proběhlé chatování umožňuje nastavit, po jakou dobu má být chatování uloženo (z rozbalovací nabídky vyberete, kolik posledních dní ukládat), případně je možno zvolit možnost Nikdy neodstraňovat zprávy.

  Poznámka

  Máte-li jakékoliv obavy ohledně diskuzí, které ve vaší chatovací místnosti mohou probíhat, je dobré nechávat si přepisy, abyste vhodnost diskutovaného mohli ověřit. Pokud vaši studenti chatovací místnost používají ke spolupráci na skupinovém projektu, bude pro vás vhodné nemazat chatování až do doby, než bude projekt hotov.

 4. Kdokoliv může vidět proběhlé chatování (Ano/Ne). Slouží k možnosti rozhodnout, zda mohou proběhlá chatování vidět všichni, či ne. Učitelé je mohou vidět vždy.

Obr. 3: Sekce Chatování činnosti Chat

Další nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení modulu, Omezit přístup a Plnění činnosti (v případě, že je tato funkce povolena správcem systému a v kurzu).

Oprávnění v kontextu činnosti Chat

Oprávnění v kontextu této činnosti naleznete po kliknutí na název činnosti na hlavní straně kurzu - odkaz na ně se zobrazí v bloku Nastavení/Správa chatu/Oprávnění. Oprávnění je možné v kontextu konkrétní činnosti nebo kurzu upravit podle specifických potřeb.

Dále v nápovědě