Přeskočit obsah

ČKD/FAQ

Mohou si studenti vybrat více než jednu odpověď?

Ano. Můžete také studentům umožnit, aby mohli podle potřeby své odpovědi měnit, k bližšímu popisu slouží položka Umožnit změnu hlasování v Nastavení Ankety.

Můžu místo textu vložit do odpovědí obrázky? Jak?

  1. Vyhledejte (popř. uložte) požadovaný obrázek na internetu (na tomto místě nelze vložit obrázek přímo z počítače jako na jiných místech Moodlu).

  2. Zkopírujte URL odkazy (webové adresy) souborů, které chcete zobrazit.

  3. Vložte je do textového editoru v poznámkovém bloku (Notepad). Není to sice nezbytné, ale zjednoduší to přidávání kódu.

  4. Pro vložení obrázku do pole pro odpověď použijte tento kód (místo VAS_OBRAZEK vložte URL vašeho obrázku, uvozovky je nutné ponechat):

<img src="VAS_OBRAZEK">

Pozor

Než odkaz vložíte, překontrolujte jej. Mezera navíc nebo chybějící kousek kódu způsobí, že obrázky nebudou fungovat.

Inspirujte/zeptejte se na diskuzních fórech Moodlu: