Přeskočit obsah

Seznam bloků

Poznámka

Postup pro přidání bloku do kurzu naleznete na stránce Nastavení a manipulace s bloky, v sekci Přidání bloku

V kurzu jsou dva bloky, které nelze odebrat, a tedy ani přidávat. Lze je pouze minimalizovat nebo zasunout do postranní lišty:

 • Navigace - v bloku Navigace je rozcestník, který obsahuje například odkaz na Nástěnku, na jednotlivé kurzy nebo na sekce vybraného kurzu.
 • Správa - blok Správa obsahuje kontextové odkazy na jednotlivé stránky správy kurzu a případně také vybrané činnosti.

Pokud chcete do svého kurzu nebo na svou osobní stránku přidat další blok, v nabídce jsou následující:

 • Činnosti - blok obsahuje seznam činností použitých v kurzu. Po výběru konkrétní činnosti zobrazí všechny výskyty této činnosti napříč kurzem.
 • Čtečka RSS - blok umožňuje zobrazovat RSS kanály z externích webových stránek. Jsou tak k dispozici aktualizované informace z jiných stránek (například titulky zpráv nebo nově přidaných dokumentů).
 • Heslo ze slovníku - blok je možné použít k zobrazení náhodné položky ze slovníku, která má obvykle podobu slovníkové definice. Blok lze nicméně přizpůsobit i pro jiné účely, jako je citát dne nebo náhodný obrázek, který se bude měnit po každé aktualizaci stránky.
 • HTML text - slouží k přidávání textu, multimédií, widgetů atd. na přední straně kurzu nebo na jednotlivých stránkách.
 • Kalendář - blok zobrazí klasický kalendář, který může obsahovat události týkající se systému Moodle obecně (vytvořené administrátorem), konkrétního kurzu (vytvořené učitelem), skupiny v kurzu (vytvořené učitelem) nebo uživatele (privátní události vytvořené uživatelem).
 • Kurzy - blok obsahuje seznam všech kurzů a umožňuje navigaci mezi všemi kurzy, ve kterých je přihlášený uživatel zapsaný. Tyto kurzy jsou označené jako “Moje kurzy” a kliknutím na konkrétní kurz je uživatel přesměrován na domovskou stránku tohoto kurzu.
 • Nadcházející události - blok zobrazuje výpis nadcházejících událostí, respektive jejich termínů.
 • Nástroje blogu - blok obsahuje mimo kontextové odkazy zejména odkazy umožňující snadné zobrazení všech záznamů v blozích a přidání nového záznamu.
 • Nedávná činnost - ukáže účastníkům aktualizace a změny v kurzu, které proběhly od jejich poslední návštěvy.
 • Nejnovější odznaky - v bloku se zobrazí nově získané digitální odznáčky, a to buď na titulní stránce Moodlu, hlavní stránce kurzu anebo na domovské stránce uživatele.
 • Odkazy na oddíly - blok obsahuje odkazy na jednotlivé oddíly kurzu, čímž pomáhá studentovi nebo učiteli rychle přejít na požadované téma/týdenní sekci.
 • Osobní soubory - blok umožňuje rychlý přístup k osobním souborům uživatele, viz Osobní soubory.
 • Poslední oznámení - blok zobrazuje 0-10 posledních oznámení vyučujícího ve fóru Oznámení.
 • Postup plnění - umožňuje monitorovat postup plnění v kurzu, pokud v něm existují činnosti nebo materiály s nastaveným sledováním plnění.
 • Potvrzení absolvování - potvrzení absolvování je velmi jednoduchý blok, jehož jedinou funkcí je to, že student může kliknout na tlačítko a prohlásit tak kurz za absolvovaný.
 • Prohledat fóra - blok umožňuje v rámci fór v kurzu vyhledávat slova či fráze. 
 • Přihlášený uživatel - blok zobrazuje některé informace o uživateli, který je aktuálně přihlášen do systému Moodle.
 • Připojení uživatelé - blok zobrazuje seznam uživatelů přihlášených do aktuálního kurzu, případně na titulní stránce Moodlu uživatele obecně přihlášené. Seznam je pravidelně aktualizován, výchozí nastavení je každých 5 minut.
 • Souhrn kurzu/stránek - blok obsahuje krátké shrnutí či popis kurzu (stránek).
 • Stav absolvování kurzu - blok ukazuje stav dokončení kurzu, tedy jaká jsou kritéria pro splnění kurzu a co již pro to bylo uděláno.
 • Výsledky činnosti - umožňuje zobrazovat určitý počet výsledků vybrané činnosti.

Pozor

Bloky se mohou lišit v závislosti na různých instalacích Moodlu. Tento seznam bloků platí pro Moodle FF MU.

Dále v nápovědě

Hlavní strana kurzu