Přeskočit obsah

Nastavení a manipulace s bloky

S jednotlivými bloky je v Moodlu možné různě manipulovat a měnit jejich nastavení. Bloky Navigace a Správa jsou standardně nastaveny tak, že je nelze odstranit, pouze sbalit. Ostatní bloky jsou volitelné, každý učitel si tedy může vybrat, jaké bloky s informacemi o kurzu, Moodlu nebo jinými doplňujícími informacemi chce v kurzu mít. Kromě bloku Stav absolvování pak tyto bloky v kurzu uvidí i studenti. Pokud učitel blok odstraní nebo přesune, to samé se s blokem stane i z pohledu studenta.

Přidání bloku

Bloky mohou být na stránku přidány po zapnutí režimu úprav v pravém horním rohu na hlavní straně kurzu (viz obr. 1). Poté se již učiteli zobrazí blok Přidat blok, kde má možnost z rozbalovací nabídky vybrat požadovaný blok (viz obr. 3).

Obr. 1: Tlačítko "Zapnout režim úprav"

Konkrétní blok se na stránky kurzu přidá kliknutím z výběru rozbalovací nabídky bloku s názvem Přidat blok (viz obr. 2). Seznam všech možných bloků s krátkým popisem naleznete zde. Nově přidaný blok se v kurzu zobrazí i všem studentům.

Obr. 2: Zobrazení rozbalovací nabídky pro přidání bloku do kurzu

Po kliknutí na požadovaný blok v rozbalovací nabídce se tento nově přidaný blok na stránce kurzu zobrazí ihned. Jeho nastavení a umístění je možné měnit pomocí editačních ikon v pravém horním rohu bloku. Pro více informací viz následující sekci Správa.

Obr. 3: Zobrazení nově přidaného bloku s editačními ikonami

Některé bloky je možné dle vlastního uvážení přidat i v sekci Nástěnka (Moodle na FF MU). Na této úrovni bloky přidáte následujícím způsobem: Navigace/Titulní stránka/Nástěnka/Upravit tuto stránku/Přidat blok, pak jen zvolíte, který chcete.

Poznámka

Mezi užitečné a zajímavé bloky mohou patřit například Kalendář, Postup plnění nebo Nejnovější odznaky.

Nastavení bloků

Po přidání bloku klikněte na editační ikonu v záhlaví bloku pro konfiguraci jeho nastavení (viz obr. 4). Nastavení bloku se dá později kdykoliv upravovat, a to vždy po zapnutí režimu úprav.

Obr. 4: Zobrazení rozbalovací nabídky po kliknutí na editační ikonu
 1. Nastavit blok. V závislosti na kontextu a oprávnění uživatele toto nastavení určuje, kde se tento blok objeví (viz obr. 5).

  Obr. 5: Náhled stránky pro bližší nastavení bloku

  Poznámka

  U administrátorem pevně nastavených bloků Navigace a Správa je toto jediné nastavení, které je uživatelům přístupné, ale pouze částečně - nemají možnost měnit zasouvání bloku do lišty.

Kde se bude tento blok zobrazovat. Následující nastavení určuje, kde se konkrétní blok bude zobrazovat (viz obr. 5).

 • Původní umístění bloku. Poskytuje informace o tom, kde byl blok původně vytvořen.
 • Na jakém typu stránek se bude blok zobrazovat. Umožňuje nastavit kontext, ve kterém se blok bude objevovat, toto nastavení ale závisí na uživatelském oprávnění.

  • Hlavní stránka kurzu libovolného formátu - blok se bude zobrazovat na hlavní stránce daného kurzu.
  • Jakákoliv stránka kurzu - blok se bude zobrazovat na hlavní straně kurzu, stránkách s nastavením kurzu apod. 
  • Libovolná stránka - blok se bude zobrazovat na všech stránkách kurzu, a to i uvnitř aktivit.

  Poznámka

  Je možné vybraný blok přímo vztáhnout ke konkrétní aktivitě, a to tak, že v režimu úprav, kdy je nastavení otevřené na požadované aktivitě, přidáte nový blok. Ten se pak bude zobrazovat u dané aktivity. Tímto způsobem je například možné k modulu Kniha přidat blok Komentáře, a vyjadřovat se tak k obsahu knihy.

 • Výchozí oblast. Možnost výběru na jaké straně obsahu kurzu se bude blok zobrazovat, tedy na pravé nebo levé.

 • Výchozí priorita. Nastavení určující pořadí, v jakém se bloky budou primárně zobrazovat po stranách kurzu, a to v závislosti na jejich důležitosti. Čím je číslo bloku nižší, tím výše se bude zobrazovat, “lehčí” bloky budou nadnášeny, zatímco “těžší” budou níže. K dispozici je škála -10 až 10, nula značí neutrální výchozí prioritu.

  Příklad

  Blok s výchozí prioritou -9 bude na stránce kurzu výše než blok s prioritou 9.

Na této stránce. Nastavení bloku na konkrétní stránce (viz obr. 5).

 • Viditelný. Nastavení viditelnosti bloku na vybrané stránce.
 • Oblast. Oblast zobrazování bloku na konkrétní stránce - pravá či levá strana kurzu.
 • Priorita. Viz výše - nastavení, jež určuje pořadí zobrazování bloků, v tomto případě na konkrétní stránce.

Skrýt blok. Po kliknutí na tuto možnost blok zešediví a jeho obsah se sbalí (viz obr. 6). Pro studenty není viditelný vůbec. Skrytý blok se opět zviditelní po kliknutí na “Zobrazit blok” z rozbalovací nabídky ikony “Akce”.

Obr. 6: Zobrazení skrytého bloku na hlavní straně kurzu

Oprávnění. V rámci bloků je možné přiřadit uživatelům různé role s různými oprávněními, viz Uživatelské role.

Kontrola oprávnění. V tomto bloku lze u zapsaných uživatelů zjistit jejich oprávnění v rámci kurzu. 

Smazat blok. Kliknutím na tuto možnost daný blok odstraníte. Ještě předtím, než se tak stane, se zobrazí hláška s dotazem, zda skutečně chcete odstranit tento blok. Nemělo by se tedy stát, že je blok odstraněn omylem.

Manipulace s bloky

Bloky lze přesouvat na několika úrovních - v rámci konkrétní instalace Moodlu, určitého kurzu a vlastního uživatelského profilu. Bloky se dají přesouvat a sbalovat/rozbalovat, přičemž poslední činnost mohou provádět i studenti. Mají tak možnost dle momentálních potřeb upravovat velikost bloků a celkový vzhled stránek kurzů, což se jim může hodit, když mají například malý monitor počítače a bloky jim zabírají příliš velkou část stránky.

Poznámka

Některá nastavení manipulace s bloky záleží výhradně na administrátorech (v rámci Moodlu), některá mohou provádět učitelé (v rámci kurzu a s ohledem na první zmíněná nastavení) a určitou omezenou možnost s bloky pohybovat mají také studenti. Zároveň může každý uživatel spravovat bloky, které si vloží na svou osobní stránku v Moodlu.

Sbalit/Rozbalit

Blok, tedy jeho obsah, je možné sbalit tak, že z něj bude viditelný pouze název bloku, případně je možné sbalit jeho jednotlivé sekce, čímž se zmenší jeho velikost. Následně lze blok rozbalit, takže jeho obsah bude opět viditelný. Tato manipulace s blokem je možná i bez zapnutí režimu úprav a mohou ji provádět všichni uživatelé, a to použitím šipek vlevo u názvu sekce (viz obr. 7).

Obr. 7: Zobrazení ikon pro sbalení/rozbalení sekcí v rámci bloku

Přesunout

Umístění bloků na stránce kurzu je v rámci určitých ploch libovolné - mohou být umístěny kdekoliv po pravé a levé straně obsahu kurzu a jejich rozmístění záleží pouze na preferencích a potřebách uživatele. 

Postup pro přesunutí bloku je následující:

 1. Zapněte režim úprav a v pravém horním rohu vybraného bloku klikněte na ikonu “Přesunout blok” (viz obr. 8).

  Obr. 8: Zobrazení ikony pro přesunutí bloku

 2. Vybraný blok tahem myší přemístěte na požadované místo (viz obr. 9).

  Poznámka

  Bloky je možné umísťovat na pravou a levou stranu podél obsahu kurzu.

  Obr. 9: Přesunutí bloku na pravou stranu kurzu

Dále v nápovědě

Hlavní strana kurzu