Bloky‎ > ‎

Seznam bloků

Poznámka. Postup pro přidání bloku do kurzu naleznete na stránce Nastavení a manipulace s bloky,
v sekci Přidání bloku

Pokud chcete do svého kurzu nebo na svou osobní stránku přidat blok, v nabídce jsou následující:
 • Absolvování kurzu - blok umožňuje studentovi označit kurz za splněný, učitel tuto skutečnost pak jen potvrdí. Pro možnost využití je nutné povolit Sledování plnění a nastavit podmínky absolvování kurzu (v bloku Nastavení/Správa kurzu/Absolvování kurzu).
 • Autorská práva - blok shrnuje informace o kurzu, jeho autorech, ISSN a datu publikování. Zároveň obsahuje odkaz, kliknutím na něj je možné vygenerovat automatickou citaci kurzu.
 • Činnosti - blok obsahuje seznam činností použitých v kurzu. 

  Poznámka. Blok Činnosti může značně pomoci lepší orientaci v rámci kurzu, obzvláště jde-li o kurz obsáhlejší.

 • Čtečka RSS - blok umožňuje zobrazovat RSS kanály z externích webových stránek. Jsou tak
  k dispozici aktualizované informace z jiných stránek (například titulky zpráv nebo nově přidaných dokumentů).
 • Heslo ze slovníku - blok je možné použít k zobrazení náhodné položky ze slovníku, která má obvykle podobu slovníkové definice. Blok lze nicméně přizpůsobit i pro jiné účely, jako je citát dne nebo náhodný obrázek, který se bude měnit po každé aktualizaci stránky.
 • HTML text - slouží k přidávání textu, multimédií, widgetů, atd. na přední straně kurzu nebo na jednotlivých stránkách.
 • Kalendář - blok zobrazí klasický kalendář, který může obsahovat události týkající se systému Moodle obecně (vytvořené administrátorem), konkrétního kurzu (vytvořené učitelem), skupiny
  v kurzu (vytvořené učitelem) nebo uživetele (privátní události vytvořené uživatelem).
 • Komentáře - umožňuje uživatelům přidávání komentářů k různým stránkám kurzu (k jednotlivým modulům apod.). Tento blok může učitel přidat do libovolné části kurzu, nikdy není zobrazován
  v rámci všech stránek, pouze na té, do které byl přidán.
 • Kurzy - blok obsahuje seznam kurzů a umožňuje navigaci mezi všemi kurzy, ve kterých je přihlášený uživatel zapsaný. Tyto kurzy jsou označené jako "Moje kurzy" a kliknutím na konkrétní kurz je uživatel přesměrován na domovskou stránku tohoto kurzu.
 • Link na IS MU - odkaz na Informační systém Masarykovy univerzity.
 • Moje nejnovější odznaky - v bloku se zobrazí nově získané digitální odznáčky, a to buď na titulní stránce Moodlu, hlavní stránce kurzu anebo na domovské stránce uživatele.
 • Moje osobní soubory - blok umožňuje rychlý přístup k osobním souborům uživatele, viz Osobní soubory.
 • Nastavení - blok obsahuje kontextové odkazy na jednotlivé stránky nastavení kurzu i osobního profilu.
 • Nástroje blogu - blok obsahuje odkazy, díky kterým je snadné zobrazit všechny záznamy
  v blozích, přidat nový záznam a další kontextové odkazy.
 • Navigace - v bloku je rozbalovací menu, které obsahuje Moje stránka, Hlavní nabídka, Můj profil, Aktuální kurz a Moje kurzy. Obsah bloku také závisí na roli uživatele. Bližší informace viz Navigace.
 • Nedávná činnost - ukáže účastníkům aktualizace a změny v kurzu, které proběhly od jejich poslední návštěvy.
 • Nadcházející události - blok zobrazuje výpis nadcházejících událostí.
 • Odkazy na oddíly - blok obsahuje odkazy na jednotlivé oddíly kurzu, čímž pomáhá studentovi nebo učiteli rychle přejít na požadované téma/týdenní sekci.
 • Osoby - tento blok obsahuje odkaz na seznam účastníků spojený s Moodlem nebo přímo danou oblastí. Profily účastníků jsou k nahlédnutí po kliknutí na jméno či obrázek. Seznam účastníků lze třídit dle různých nastavitelných kriterií.
 • Popis kurzu/stránek - blok obsahuje krátké shrnutí či popis kurzu (stránek).
 • Potvrzení absolvování - jde o velmi jednoduchý blok, jehož jedinou funkcí je to, že student může kliknout na tlačítko a prohlásit tak kurz za absolvovaný.
 • Prohledat fóra - blok umožňuje v rámci fór v kurzu vyhledávat slova či fráze. 
 • Přihlášený uživatel - blok zobrazuje některé informace o uživateli, který je aktuálně přihlášen do systému Moodle.
 • Připojení uživatelé - blok zobrazuje seznam uživatelů přihlášených do aktuálního kurzu, případně na titulní stránce Moodlu uživatele obecně přihlášené. Seznam je pravidelně aktualizován, výchozí nastavení je každých 5 minut.
 • Stav absolvování kurzu - blok ukazuje stav dokončení kurzu, tedy jaká jsou kritéria pro splnění kurzu a co již pro to bylo uděláno.
 • Svěřenci - blok zobrazovaný na titulní straně, který poskytuje mentorům rychlý přístup k jejich mentorským stránkám (profilům). Mentorem může být například rodič, který tak má prostřednictvím odkazu v bloku přístup k informacím o svém dítěti.
 • Štítky blogu - blok zobrazuje seznam blogů, velikost písma v názvu blogu pak vizuálně indikuje použití každého blogu - čím častěji se blog používá, tím větší velikost písma.
 • Vyhledávání komunitních kurzů - blok umožňuje uživatelům vyhledávání kurzů dostupných ke stažení či zapsání se na veřejně přístupném rozcestníku komunity jako je Moodle.net. Stažené kurzy pak mohou být okamžitě obnoveny do konkrétní instalace Moodlu.
 • Výsledky testů - blok zobrazuje nejvyšší nebo nejnižší dosažené výsledky v testu v rámci konkrétního kurzu.
 • Zprávy - blok zobrazí seznam nových zpráv s odkazem na konkrétní okna Zpráv.

Pozor! Bloky se mohou lišit v závislosti na různých instalacích Moodlu. Toto platí pro Moodle FF MU.

Dále v nápovědě

Comments