Vítejte na stránkách návodů pro tvůrce a učitele (tutory) online kurzů v systému Moodle ve verzi 2.9.

Pohyb v dokumentaci můžete provádět pomocí bočního panelu vlevo. Níže uvádíme přehled hlavních zpracovaných kapitol:


Obecná doporučení Několik základních obecných doporučení pro tvorbu kurzů v ELFu.
Správa kurzu Správa kurzu zahrnuje návody pro přidávání, nastavování, zálohování a obnovování kurzů.
Editace textu Návody pro základní práci s textem v systému Moodle a využívání vestavěného editoru najdete v sekci Editace textu.
Správa obsahu V této sekci najdete především návody týkající se práce se soubory a vkládání různých typů digitálního obsahu.
Studijní materiály Moodle dovoluje využít různé typy výukových podkladů, které mohou učitelé využívat ve svých kurzech.
Činnosti Popis fungování jednotlivých typů výukových aktivit, které lze v systému Moodle použít. Součástí je podrobné vysvětlení nastavení aktivit včetně návodu k jejich používání.
Testové úlohy Přehled nastavení testových úloh, které jsou součástí standardní instalace.
Nestandardní
testové úlohy
Zde najdete návody k úlohám, které jsou součástí ELFu, ale nespadají mezi standardní testové úlohy v základní instalace Moodlu.
Výsledky a hodnocení Přehled možností hodnocení aktivit studentů v kurzu. Kapitola obsahuje i návody k nastavení podmíněných činností a absolvování celého kurzu.
Nestandardní moduly Zde najdete návody k modulům, které jsou součástí ELFu, ale nespadají mezi standardní moduly v základní instalace Moodlu. Jedná se mimojiné o moduly vytvořené přímo na FF MU.
Bloky Přehled nastavení a používání základních bloků v kurzech.


Starší verze dokumentace pro Moodle v češtině

  • Moodle 2.7 (Kancelář e-learningu FF MU, poslední úpravy: 2015)
  • Moodle 2.5 (Kancelář e-learningu FF MU, poslední úpravy: 2014)
  • Moodle 1.9 (Původní wiki české komunity Moodle, poslední úpravy: 2010)

Další zdroje informací