Bloky

Bloky jsou položky, které mohou být přidávány na levou nebo pravou stranu každé stránky Moodlu tak, že rámují vlastní obsah stránek (viz obr. 1). Obsahují různé informace o Moodlu, kurzu, uživatelích
i obecné a doplňující informace, jako je kalendář. 

Bloky usnadňují manipulaci s kurzem, například Odkazy na oddíly umožňují přesunout se na požadovanou část kurzu jedním kliknutím, blok Nadcházející události upozorňuje na deadliny činností, blok Nedávná činnost ukazuje, kde a kdy proběhly nějaké aktualizace v rámci studijních materiálů nebo činností.

Některé bloky jsou v Moodlu standardně nastaveny pro celý systém a nelze je tedy smazat. Mezi takové patří blok Nastavení a blok Navigace. Další bloky se do kurzů či uživatelských profilů přidávají individuálně a na této úrovni je také možné je odstranit.

Obr. 1: Náhled hlavní strany kurzu s bloky

Poznámka. Toto nastavení je používané v rámci Moodlu na FF MU.

Na následujících stránkách naleznete podrobné informace o přidávání, úpravě a manipulaci s bloky, dále pak podrobné informace k využití vybraných bloků:
Na následujících stránkách pak naleznete informace o hlavní straně kurzu a její úpravě: