Správa obsahu‎ > ‎Repozitáře‎ > ‎

Osobní soubory

Repozitář Osobní soubory umožňuje rychlý přístup k souborům ve vašem Osobním úložišti souborů. Jedná se o nejjednodušší způsob, jak rychle přistupovat ke svým souborům ve všech kurzech. Všude, kde do kurzu nahráváte soubor, můžete vybrat některý ze svých osobních souborů.

Jak přidat soubor z repozitáře Osobní soubory

 1. Mezi repozitáři na levé straně v rámci nástroje Výběr souboru vyberte repozitář Osobní soubory
  a klikněte na soubor, který chcete přidat (viz obr. 1). U souborů se zobrazuje ikona či náhled, název a jeho formát


  Poznámka. V horní části nástroje Výběr souboru naleznete navigační lištu, která slouží k rychlé orientaci a přesunu mezi složkami. Pomocí ikon v pravém horním rohu můžete změnit zobrazení souborů.

  Obr. 1: Osobní soubory v nástroji Výběr souboru

 2. Po kliknutí na soubor se objeví vyskakovací okno, kde můžete změnit název souboru, autora či licenci. Vložení souboru do kurzu potvrďte tlačítkem "Vybrat tento soubor" (viz obr. 2).

  Obr. 2: Nastavení souboru a tlačítko "Vybrat tento soubor"

Možnosti vložení souboru z repozitáře Osobní soubory

Při vložení souboru z repozitáře Osobní soubory si můžete vybrat, jestli chcete vytvořit kopii souboru, nebo alias/odkaz na soubor (viz obr. 3). 

 • Při zvolení možnosti Vytvořit kopii souboru je nahraný soubor samostatný, plně oddělený od původního souboru. Pokud původní soubor ve vašem osobním úložišti aktualizujete, kopie vloženého souboru zůstane beze změn.

 • Při zvolení možnosti Vytvořit aliasu/odkaz na soubor se zachovává vazba mezi novým
  a původním souborem. Pokud původní soubor aktualizujete ve vašem osobním úložišti souborů, aktualizuje se také na všech místech, kam jste vložili jeho alias/odkaz.


  Poznámka. Pokud původní soubor z vašeho osobního úložiště vymažete, aliasy, které na tento soubor odkazovaly, budou změněny na kopie. Odkazy na soubory tudíž nepřestanou fungovat a vlo-žené soubory se budou v kurzu nadále zobrazovat, nebude však již možné je hromadně aktualizovat.


  Obr. 3: Možnosti vložení souboru z repozitáře Osobní soubory

Poznámka. Pokud chcete v rámci Moodlu používat stejný soubor na více místech a zároveň mít možnost jej neustále aktualizovat s tím, že se změny projeví i na všech místech, kam je soubor vložen, použijte postup pro vytvoření aliasu/odkazu na soubor výše. Tato funkce nahrazuje např. používání metakurzů nebo linkování souborů pomocí jejich absolutních URL adres v předchozích verzích Moodlu. Více o fungo-vání aliasů/odkazů se dovíte zde.

Pozor! URL adresy souborů v Moodle 2 jsou šifrované (z důvodu vyšší bezpečnosti) a použití téže adresy souboru na jiném místě Moodle 2 nebude fungovat.

Aktualizace souborů ve vašem Osobním úložišti

Pokud v Osobním úložišti souborů chcete pozměnit soubor, aktualizovat jej, stačí jej znovu nahrát do úložiště pod stejným názvem a poté ve vyskakovacím okně zvolit možnost "Přepsat" (viz obr. 4). Pokud jste zvolili při přidávání souboru z Osobního úložiště souborů možnost Vytvořit alias/odkaz na soubor, tak se všechny soubory automaticky aktualizují a přepíší.

Obr. 4: Vyskakovací okno s nabídkou Přepsat soubor se stejným názvem

Správa Osobního úložiště souborů

Pokud chcete upravit, přidat nebo odebrat soubory ve vašem osobním úložišti, dostanete se z nástroje Výběr souboru snadno do Osobního úložiště souborů pomocí ikony "Nastavení" (viz obr. 5).

Obr. 5: Ikona pro správu Osobního úložiště souborů

Ve vašem Osobním úložišti souborů můžete přidávat soubory pomocí ikony "Přidat...". Pokud na soubor kliknete pravým tlačítkem myši, objeví se vyskakovací okno, kde lze upravit název, autora, licenci či cestu k souboru. Jakmile budete v Osobním úložišti souborů hotovi, klikněte na tlačítko "Uložit změny" (viz obr. 6).

Obr. 6: Osobní úložiště souborů

Nástroj Výběr souboru aktualizujete kliknutím na ikonu "Obnovit". Tím se aktualizuje obsah a objeví se nové soubory, či se pozmění nastavení u souborů dříve přidaných.

Obr. 7: Ikona pro aktualizaci souborů z Osobního úložiště