Bloky‎ > ‎

HTML text

Blok HTML text je standardní blok určený k přidání textu, multimédií, widgetů z externích stránek atd. na hlavní stránce kurzu, jakékoli stránce kurzu nebo na libovolné stránce. Tento blok je flexibilní a může obsahovat řadu různých funkcí.


Na hlavní stránce kurzu zapněte režim úprav pomocí příslušného tlačítka v pravém horním rohu, případně v bloku Nastavení/Správa kurzu/Zapnout režim úprav. Přejděte na příslušnou stránku kurzu, kde chcete nový blok vytvořit. Pomocí bloku Přidat blok vyberte z rozbalovací nabídky "Přidat..." možnost HTML text (viz obr. 1). Blok se ihned vytvoří. Dále můžete přejít k jeho konfiguraci (viz obr. 2).

Obr. 1: Vytvoření bloku HTML text

Konfigurace bloku HTML text

Níže jsou popsány možnosti konfigurace bloku HTML text. K úpravám konfigurace je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na tlačítko Zapnout režim úprav v pravé horní části hlavní strany kurzu, případně v bloku Nastavení/Správa kurzu/Zapnout režim úprav. Poté v příslušném bloku klikněte na ikonu "Akce" (ozubené kolečko) v pravém horním rohu a z rozbalovací nabídky zvolte možnost "Nastavit blok" (viz obr. 2). Poté budete přesměrováni na Konfiguraci bloku.

Obr. 2: Možnost "Nastavit blok" v rozbalovací nabídce Akce


Konfigurace bloku je rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení je rozbalená pouze sekce Nastavení bloku. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce najednou kliknutím na odkaz "Rozbalit vše" v pravém horním rohu Konfigurace bloku (viz obr. 3).

Nastavení bloku

V Konfiguraci bloku naleznete nejprve sekci Nastavení bloku, která slouží ke vložení názvu bloku a jeho obsahu (viz obr. 3).
Obr. 3: Sekce Nastavení bloku

 1. Název bloku. Jde o text, který bude v bloku zobrazen jako jeho název. Toto pole můžete v případě potřeby ponechat volné, blok tak zůstane bez názvu.
 2. Obsah. Zahrnuje standardní HTML editor, díky kterému lze formátovat text, vložit obrázky a média nebo vytvořit odkazy. Umožňuje také přepnutí na zobrazení kódu a použitého značkování HTML. Jestliže Vám tato sada pro formátování vzhledu nestačí, můžete použít další třídy CSS (viz bod 3).
 3. Další třídy CSS. Na pomoc se vzhledem bloku Vám může administrátor změnit povolení pro užití dalších tříd CSS. Jsou-li další třídy CSS povoleny, příslušné pole je zde zobrazeno.

Kde se bude tento blok zobrazovat

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Sekce Kde se bude tento blok zobrazovat umožňuje nastavit, kde a jak se bude blok zobrazovat (viz obr. 4).

Obr. 4: Sekce Kde se bude tento blok zobrazovat

 1. Původní umístění bloku. Udává místo, na kterém byl blok vytvořen.
 2. Na jakém typu stránek se bude blok zobrazovat. Pokud byl blok vytvořen v rámci určité činnosti (tedy tak, že se při jeho vytváření nenacházíte na hlavní straně kurzu, ale v některé z činností), pak se tato sekce přizpůsobí podle daného modulu. Pokud byl blok vytvořen na hlavní straně kurzu, lze u této volby vybrat ze 3 možností:
  • Hlavní stránka kurzu libovolného formátu  blok se bude zobrazovat pouze na hlavní straně kurzu.
  • Jakákoliv stránka kurzu  blok se bude zobrazovat na stránkách kurzu.
  • Libovolná stránka  blok se bude zobrazovat na všech stránkách.
 3. Výchozí oblast. Zde můžete zvolit stranu, na které se bude blok v oblasti výchozího vytvoření zobrazovat, a to:
  • vpravo,
  • nebo vlevo  toto je výchozí nastavení.
 4. Výchozí priorita. Umožňuje zhruba ovlivnit pořadí, v jakém se budou bloky zobrazovat v dané oblasti (pokud se o ni musejí dělit s jinými bloky). Čím je číslo nižší, tím spíše bude blok zobrazen na přednější pozici, tedy výše. Výchozí prioritu lze zvolit od -10 (první) do 10 (poslední). Konečná poloha však závisí na porovnání výchozí priority se všemi bloky, které se zobrazují v dané oblasti na dané stránce.

Na této stránce

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Sekce Na této stránce umožňuje upřesnit umístění bloku na aktuální stránce (viz obr. 5).

Obr. 5: Sekce Na této stránce


 1. Viditelný. Zde můžete zvolit, zda bude blok na dané stránce viditelný, nebo nikoli.
 2. Oblast. Zde můžete vybrat, kde se bude blok na dané stránce zobrazovat: vpravo, nebo vlevo. Výchozí nastavení je však vlevo.
 3. Priorita. Umožňuje zhruba ovlivnit pořadí, v jakém se budou bloky zobrazovat v dané oblasti. Čím je číslo nižší, tím spíše bude blok zobrazen na přednější pozici, tedy výše. Lze zvolit prioritu od -10 (první) do 10 (poslední). Konečná poloha však závisí na porovnání priority se všemi bloky, které se zobrazují v dané oblasti na dané stránce.

Jakmile budete mít konfiguraci hotovou, klikněte na tlačítko "Uložit změny" (viz obr. 5).

Příklad. Blok HTML text lze například použít pro zobrazování novinek ze sociální sítě Twittertzv. tweetů (viz obr. 9). Postup pro vytvoření takovéhoto bloku je následující:

 1. Přihlaste se do služby Twitter. Pokud zde ještě účet nemáte, zaregistrujte se.
 2. Přejděte na https://publish.twitter.com/#, do textového pole zadejte URL profilu, jehož příspěvky chcete v ELFu zobrazit a potvrďte kliknutím na šipku (viz obr. 6)
  Obr. 6: Pole pro vepsání adresy uživatelského účtu na Twitteru

 3. Na výběr máte různé možnosti zobrazení. Pro zobrazení seznamu příspěvků vyberte "Embedded Timeline" (viz obr. 7).

  Obr. 7: Volba zobrazení widgetu

 4. Níže se Vám zobrazí náhled widgetu a kód, který zkopírujte pomocí tlačítka "Copy Code" (viz obr. 8).

  Obr. 8: Náhled widgetu a kód ke zkopírování

 5. Na příslušné stránce kurzu vytvořte nový blok (viz obr. 1) a přejděte do jeho konfigurace (viz obr. 2).
 6. V HTML editoru v sekci Nastavení bloku u pole "Obsah" klikněte na ikonu HTML (<>) a do pole vložte zkopírovaný kód (viz obr. 9).

  Obr. 9: Ikona "HTML" a vložený zkopírovaný kód

 7. Poté klikněte na tlačítko Uložit změny v dolní části Konfigurace bloku (viz obr. 5), budete přesměrování na stránku, kde jste blok vytvořili.

  Obr. 10: Ukázka bloku HTML text jako bloku pro zobrazování posledních novinek z vybraného účtu na Twitteru

Dále v nápovědě