Bloky‎ > ‎

Stav absolvování kurzu

Blok Stav absolvování kurzu zobrazuje seznam podmínek, které musí student splnit pro úspěšné absolvování kurzu. Blok je v kurzu zobrazován jak učitelům, tak studentům. Pomocí odkazu "Více podrobností" má student možnost zobrazit si přehled konkrétních činností, které je nutné splnit pro úspěšné absolvování kurzu, a zda jsou již splněny, či nikoli.

Blok Stav absolvování kurzu je spojen s nastavením bloku Absolvování kurzu, který je navázán na funkci Sledování plnění. Aby tedy byl blok v kurzu zobrazen, je nejdříve nutné funkci Sledování plnění povolit. Učiníte tak v bloku Nastavení/Správa kurzu/Upravit nastavení, kde v sekci Sledování plnění z rozbalovací nabídky Povolit sledování plnění vyberete možnost "Ano".

Blok Stav absolvování kurzu z pohledu studenta

Studenti mohou svůj pokrok v kurzu sledovat v obsahu bloku (viz obr. 1nebo v přehledu kliknutím na odkaz "Více podrobností" (viz obr. 1 a 2). Stav Splněné činnosti se v obsahu ani přehledu neprojeví ihned, ale až po určité době.


Obr. 1: Obsah bloku Stav absolvování kurzu a odkaz "Více podrobností"Obr. 2: Pokrok studenta v přehledu po kliknutí na odkaz "Více podrobností"

Pokud je to vyžadováno, na hlavní straně kurzu může student označit činnost jako splněnou (viz obr. 3).

Obr. 3: Označení činnosti jako splněné studentem

Blok Stav absolvování kurzu z pohledu učitele

V bloku učitel vidí odkaz "Zobrazit přehled kurzu" (viz obr. 4), pomocí kterého si zobrazí přehled Plnění činností jednotlivých studentů.

Obr. 4: Blok Stav absolvování kurzu z pohledu učitele

Po kliknutí na tento odkaz může učitel vidět stav Plnění činností každého studenta (viz obr. 5). Rovněž zde má učitel možnost označit kurz jako absolvovaný, pokud je to vyžadováno (viz obr. 6). Nachází se zde také odkazy ke stažení tabulky Plnění činností do svého počítače (viz obr. 5).


Obr. 5: Stav Plnění činností jednotlivých studentů s odkazy ke stažení tabulky do počítače

Obr. 6: Možnost učitele označit kurz jako splněný

Jak použít stažený soubor CSV

Chcete-li stažený soubor ve svém počítači otevřít, můžete za tímto účelem použít dva programy:
 • Otevření souboru v programu LibreOffice Calc:
  1. Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a z nabídky, která se Vám zobrazila, vyberte možnost "Otevřít v programu" a z rozbalovací nabídky vyberte možnost "LibreOffice Calc".
  2. Ve vyskakovacím okně, které se Vám poté zobrazí, v sekci Import u pole "Znaková sada" vyberte z rozbalovací nabídky možnost "Unicode (UTF-8)". V sekci Možnosti oddělovače vyberte možnost "Odděleno pomocí", zaškrtněte pouze políčko "Čárka" a z rozbalovací nabídky "Oddělovač textu" vyberte možnost dvojitých uvozovek (").
  3. Toto nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko "OK" v pravém horním rohu vyskakovacího okna. Poté by se Vám měl zobrazit stažený soubor správně.

 • Otevření souboru v programu Microsoft Office Excel:
  1. Nejprve si otevřete v Excelu prázdný sešit.
  2. V horní liště klikněte na záložku Data.
  3. V sekci "Načíst externí data" klikněte na možnost "Z textu" a ve vyskakovacím okně vyhledejte umístění staženého souboru, který chcete otevřít, a klikněte na tlačítko "Importovat".
  4. Objeví se vyskakovací okno. V něm v sekci "Zdrojový datový typ" vyberte možnost "Oddělovač". Do pole "Začátek importu na řádku" vepište číslo 1. Z rozbalovací nabídky "Typ souboru" vyberte možnost "65001 : Unicode (UTF-8)". Toto nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko "Další".
  5. V této části v sekci "Oddělovače" vyberte pouze možnost "Čárka". Z rozbalovací nabídky "Textový kvantifikátor" vyberte možnost dvojitých uvozovek ("). Toto nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko "Dokončit".
  6. Nyní ve vyskakovacím okně Importovat data můžete zvolit pole, ve kterém chcete, aby začínala Vámi importovaná tabulka, v našem případě jde o pole A1. V sekci "Umístění data" vyberte možnost "Existující list:" a do pole pod ním vepište =List1!$A$1. Toto nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko "OK".
  7. Poté by se Vám měl zobrazit stažený soubor správně.

Dále v nápovědě