Bloky‎ > ‎

Potvrzení absolvování

Blok Potvrzení absolvování kurzu je spojen s nastavením Absolvování kurzu. Pokud v nastavení absolvování kurzu vyberete podmínku typu "Označení absolvování kurzu samotným studentem" (více níže), je nutné dát studentovi zároveň prostor k tomu, aby kurz za absolvovaný mohl označit. K tomu právě slouží blok Potvrzení absolvování.

Jde o velmi jednoduchý blok, jehož jedinou funkcí je to, že student může kliknout na tlačítko a prohlásit tak kurz za absolvovaný. V rámci bloku tak student uvidí pouze tlačítko s nápisem "Prohlásit kurz za absolvovaný..." (viz obr. 1). Poté ještě musí provést potvrzení a následně již bude kurz u daného studenta označen jako absolvovaný.

Obr. 1: Blok Potvrzení absolvování kurzu

Povolení označení absolvování kurzu samotným studentem

Aby měl student možnost v bloku Potvrzení absolvování označit kurz za absolvovaný, je nutné jej nejdříve nastavit. Postup je následovný:

  1. Přejděte na postranní blok Nastavení/Správa kurzu/Absolvování kurzu.
  2. Klikněte na sekci Podmínka: Označení absolvování kurzu samotným studentem.
  3. Po rozbalení sekce zaškrtněte políčko u možnosti Povolit (viz obr. 2). Nastavení podmínek absolvování kurzu poté uložte kliknutím na tlačítko "Uložit změny".

Obr. 2: Povolení možnosti označit kurz za absolvovaný samotným studentem

Poznámka. V případě, že je blok Potvrzení absolvování do kurzu přidán, ale není vybrána podmínka typu Označení absolvování kurzu samotným studentem, bude se v bloku zobrazovat zpráva "Momentálně neprobíhá zaznamenávání vašeho postupu tímto kurzem" (viz obr. 3). Stejná zpráva se z pohledu učitele bude zobrazovat vždy.

Obr. 3: Náhled bloku Potvrzení absolvování z pohledu učitele, případně studenta, pokud není povolena možnost "Označení absolvování kurzu samotným studentem"

Dále v nápovědě