Úprava hlavní strany kurzu

Když chcete na hlavní straně kurzu cokoliv upravovat, musíte si kliknutím na tlačítko Zapnout režim úprav v pravé horní části stránky (viz obr. 1).

Obr. 1: Tlačítko "Zapnout režim úprav" se po jeho zapnutí změní na tlačítko "Vypnout režim úprav"


Po zapnutí režimu úprav se na stránce objeví editační ikony a na místě tlačítka Zapnout režim úprav tlačítko Vypnout režim úprav (viz obr. 2).
  1. Upravit souhrn - ikona umožňující upravovat souhrn sekce.
  2. Přidat činnost nebo studijní materiál - kliknutím na tento odkaz přidáte do kurzu další materiály nebo činnosti.
  3. Přesunout sekci - pokud vám nevyhovuje pořadí sekcí, můžete je v rámci kurzu přesouvat, a to pomocí ikony Přesunout. Klikněte na ikonu a tahem myší sekci přesuňte na požadované místo.
  4. Ikona žárovky - pomocí této ikony je při nastavení Tematického uspořádání možné zvýraznit jednotlivá témata jako aktuální. Téma je pak barevně zvýrazněno (viz bod č. 8).

    Poznámka. Při nastavení Týdenního uspořádání se ikona žárovky nezobrazuje, protože aktuální týden se zvýrazňuje automaticky dle data.

  5. Skrýt - kliknutím na ikonu oka můžete skrýt celou sekci (případně ji opět kliknutím na ikonu oka zviditelnit).
  6. Editační ikony činností a studijních materiálů - viz dále.
  7. Ikony pro úpravu bloků - viz dále.
  8. Sekce označená jako aktuální - pomocí ikony žárovky při tematickém uspořádání kurzu, automaticky dle data při týdenním uspořádání.

Obr. 2: Hlavní strana kurzu v režimu úprav


Pro vypnutí režimu úprav klikněte na tlačítko Vypnout režim úprav v pravém horním rohu, na místě tlačítka "Zapnout režim úprav" (viz obr. 2).
Comments