Bloky‎ > ‎

Nastavení a manipulace s bloky

S jednotlivými bloky je v Moodlu možné různě manipulovat a měnit jejich nastavení. Bloky Navigace
a Nastavení jsou standardně nastaveny tak, že je nelze odstranit, pouze sbalit či zasunout do boční lišty. Ostatní bloky jsou volitelné, každý učitel si tedy může vybrat, jaké bloky s informacemi o kurzu, Moodlu nebo jinými doplňujícími informacemi chce v kurzu mít. Kromě bloku 
Stav absolvování pak tyto bloky
v kurzu uvidí i studenti. Pokud učitel blok odstraní nebo přesune, to samé se s blokem stane i z pohledu studenta.

Přidání bloku

Bloky mohou být na stránku přidány po zapnutí režimu úprav v pravém horním rohu na hlavní straně kurzu (viz obr. 1), případně v bloku Nastavení (viz obr. 2). Poté se již učiteli zobrazí blok Přidat blok, kde má možnost z rozbalovací nabídky vybrat požadovaný blok (viz obr. 3).


Obr. 1: Tlačítko "Zapnout režim úprav"

Obr. 2: Zapnout režim úprav v bloku Nastavení

Konkrétní blok se na stránky kurzu přidá kliknutím z výběru rozbalovací nabídky bloku s názvem Přidat blok (viz obr. 3). Seznam všech možných bloků s krátkým popisem naleznete zdeNově přidaný blok se
v kurzu zobrazí i všem studentům.

Obr. 3: Zobrazení rozbalovací nabídky pro přidání bloku do kurzu

Po kliknutí na požadovaný blok v rozbalovací nabídce se tento nově přidaný blok na stránce kurzu zobrazí ihned. Jeho nastavení a umístění je možné měnit pomocí editačních ikon v pravém horním rohu bloku. Pro více informací viz následující sekci Nastavení.

Obr. 4: Zobrazení nově přidaného bloku s editačními ikonami

Některé bloky je možné dle vlastního uvážení přidat i na osobní stránku uživatelského profilu, budou se pak zobrazovat na titulní stránce a v sekci Můj ELF (Moodle na FF MU). Na této úrovni bloky přidáte následujícím způsobem: Navigace/Titulní stránka/Moje stránka/Upravit tuto stránku/Přidat blok, pak jen zvolíte, který chcete.

Poznámka. Mezi užitečné a zajímavé bloky mohou patřit například Kalendář, Link na IS, Výsledky testů nebo Moje nejnovější odznáčky.

Nastavení bloků

Po přidání bloku klikněte na editační ikonu v záhlaví bloku pro konfiguraci jeho nastavení (viz obr. 5). Nastavení bloku se dá později kdykoliv upravovat, a to vždy po zapnutí režimu úprav.

Obr. 5: Zobrazení rozbalovací nabídky po kliknutí na editační ikonu

 1. Nastavit blok. V závislosti na kontextu a oprávnění uživatele toto nastavení určuje, kde se tento blok objeví (viz obr. 6).
  Obr. 6: Náhled stránky pro bližší nastavení bloku

  Poznámka. U administrátorem pevně nastavených bloků Navigace a Nastavení je toto jediné nastavení, které je uživatelům přístupné, ale pouze částečně - nemají možnost měnit zasouvání bloku do lišty.

  • Kde se bude tento blok zobrazovat. Následující nastavení určuje, kde se konkrétní blok bude zobrazovat (viz obr. 6).
   • Původní umístění bloku. Poskytuje informace o tom, kde byl blok původně vytvořen.
   • Zobrazit na typu stránek. Umožňuje nastavit kontext, ve kterém se blok bude objevovat, toto nastavení ale závisí na uživatelském oprávnění.
    Hlavní stránka kurzu libovolného formátu - blok se bude zobrazovat na hlavní stránce daného kurzu.
    Libovolná stránka - blok se zobrazí na jakékoliv stránce. 
    Jakákoliv stránka kurzu - blok se zobrazí na jakékoliv stránce daného kurzu.

    Poznámka.
     
    Je možné vybraný blok přímo vztáhnout ke konkrétní aktivitě, a to tak, že
    v režimu úprav, kdy je nastavení otevřené na požadované aktivitě, přidáte nový blok. Ten se pak bude zobrazovat u dané aktivity. Tímto způsobem je například možné
    k modulu Kniha přidat blok Komentáře a vyjadřovat se tak k obsahu knihy.

   • Výchozí oblast. Možnost výběru po jaké straně obsahu kurzu se bude blok zobrazovat, tedy na pravé nebo levé.
   • Výchozí priorita. Nastavení určující pořadí, v jakém se bloky budou primárně zobrazovat po stranách kurzu, a to v závislosti na jejich důležitosti. Čím je číslo bloku nižší, tím výše se bude zobrazovat, "lehčí" bloky budou nadnášeny, zatímco "těžší" budou níže. K dispozici je škála -10 až 10, nula značí neutrální výchozí prioritu.

    Příklad.
    Blok s výchozí prioritou -9 bude na stránce kurzu výše než blok s prioritou 9.

  • Na této stránce. Nastavení bloku na konkrétní stránce (viz obr. 6).
   • Viditelný. Nastavení viditelnosti bloku na vybrané stránce.
   • Oblast. Oblast zobrazování bloku na konkrétní stránce - pravá či levá strana kurzu.
   • Priorita. Viz výše - nastavení, jež určuje pořadí zobrazování bloků, v tomto případě na konkrétní stránce.

 2. Skrýt blok. Po kliknutí na tuto možnost blok zešediví a jeho obsah se sbalí (viz obr. 7). Pro studenty není viditelný vůbec. Skrytý blok se opět zviditelní po kliknutí na "Zobrazit blok"
  z rozbalovací nabídky ikony "Akce".


  Obr. 7: Zobrazení skrytého bloku na hlavní straně kurzu

 3. Přiřadit role. V rámci bloků je možné přiřadit uživatelům různé role, viz Uživatelské role.
 4. Odstranit blok. Kliknutím na tuto možnost daný blok odstraníte. Ještě předtím, než se tak stane, se zobrazí hláška s dotazem, zda skutečně chcete odstranit tento blok. Nemělo by se tedy stát, že je blok odstraněn omylem.

Manipulace s bloky

Bloky lze přesouvat na několika úrovních - v rámci konkrétní instalace Moodlu, určitého kurzu a vlastního uživatelského profilu. Bloky se dají přesouvat, sbalovat/rozbalovat a zasouvat/vysouvat, přičemž poslední dvě činnosti mohou provádět i studenti. Mají tak možnost dle momentálních potřeb upravovat velikost bloků a celkový vzhled stránek kurzů, což se jim může hodit, když mají například malý monitor počítače
a bloky jim zabírají příliš velkou část stránky.

Poznámka. Některá nastavení manipulace s bloky záleží výhradně na administrátorech (v rámci Moodlu), některá mohou provádět učitelé (v rámci kurzu a s ohledem na první zmíněná nastavení) a také studenti mají určitou možnost s bloky pohybovat. Zároveň může každý uživatel spravovat bloky, které si vloží na svou osobní stránku v Moodlu.

Sbalit/Rozbalit

Blok, tedy jeho obsah, je možné sbalit tak, že z něj bude viditelný pouze název bloku, případně je možné sbalit jeho jednotlivé sekce, čímž se zmenší jeho velikost. Následně lze blok rozbalit, takže jeho obsah bude opět viditelný. Tato manipulace s blokem je možná i bez zapnutí režimu úprav a mohou ji provádět všichni uživatelé pomocí ikon v pravém horním rohu bloku, a to následujícím způsobem:
 1. Ikona minus. Tato ikona se zobrazuje v pravém horním rohu rozbaleného bloku (viz obr. 8), kliknutím na ni se obsah bloku sbalí (viz obr. 9).
 2. Rozbalovací sekce. V rámci některých bloků lze jednotlivé sekce sbalovat a rozbalovat, čímž je
  v případě potřeby možné upravovat velikost bloků. K této manipulaci se sekcemi slouží šipky vlevo u názvu sekce (viz obr. 8).
 3. Ikona plus. Tato ikona se zobrazuje v pravém horním rohu sbaleného bloku (viz obr. 9, po kliknutí na ni se obsah bloku opět rozbalí.


  Obr. 8: Zobrazení ikony pro skrytí bloku a ikon pro sbalení/rozbalení sekcí v rámci bloku

  Obr. 9: Zobrazení ikony pro odkrytí bloku

Zasunout/Vysunout

Ikona šipky orientované doleva (v pravém horním rohu bloku) umožňuje blok zasunout do vertikálně umístěné lišty po levé straně obsahu stránky a posléze jej opět vysunout pomocí šipky orientované na druhou stranu (viz obr. 10 a 12). Tímto způsobem lze bloky přesouvat i bez nutnosti zapnutí režimu úprav a mohou tak činit všichni uživatelé dle svých momentálních potřeb. Pokud se takto zasunou všechny bloky po stranách kurzu, vytvoří se tím více místa pro samotný obsah kurzu, což se může hodit například u malých monitorů notebooků.

Poznámka. Bloky je možné zasouvat a vysouvat v různých motivech kurzů, nově
i v motivu Clean.

Postup zasouvání bloku je následující:
 1. Blok se po kliknutí na ikonu šipky orientované doleva (ikona "Zasunout blok" - viz obr. 10) přesune do vertikálně umístěné lišty po levé straně obsahu stránky (viz obr. 11).

  Obr. 10: Zobrazení ikony pro zasunutí bloku

  Obr. 11: Náhled kurzu se zasunutými bloky

 2. Obsah bloku se opět zobrazí po najetí kurzorem myši na zasunutý blok (viz obr. 12). Současně
  s obsahem bloku se zobrazí i ikony v jeho pravém horním rohu, pomocí kterých je možné blok opět vysunout, a to kliknutím na ikonu doprava orientované šipky, či zavřít, a to kliknutím na ikonu křížku (viz obr. 12).

  Obr. 12: Zobrazení ikony pro vysunutí bloku

Přesunout

Umístění bloků na stránce kurzu je v rámci určitých ploch libovolné - mohou být umístěny kdekoliv po pravé a levé straně obsahu kurzu a jejich rozmístění záleží pouze na preferencích a potřebách uživatele. 

Postup pro přesunutí bloku je následující:
 1. Zapněte režim úprav a v pravém horním rohu vybraného bloku klikněte na ikonu "Přesunout blok" (viz obr. 13).


  Obr. 13: Zobrazení ikony pro přesunutí bloku

 2. Vybraný blok tahem myší přemístěte na požadované místo (viz obr. 14).

  Poznámka. Bloky je možné umísťovat na pravou a levou stranu podél obsahu kurzu.


  Obr. 14: Přesunutí bloku na pravou stranu kurzu