Sekce

Sekce jsou jednotlivé bloky, které tvoří kurz a obsahují studijní materiály a činnosti. Sekci lze rozdělit do dvou částí  obsahuje souhrn sekce a odkazy na studijní materiály a činnosti (viz obr. 1).

Po zapnutí Režimu úprav můžete jednotlivé sekce různě upravovat.
 1. Souhrn sekce  obsahuje základní informace o dané sekci (např. o konkrétním týdnu výuky - jaké je téma, co je nutné udělat, co se nachází v materiálech pro tento týden, atd.).
 2. Upravit souhrn  pomocí ikony upravit můžete upravit celý souhrn sekce viz obr. 2.
 3. Skrýt sekci  pomocí ikony oka můžete sekci skrýt, takže nebude dostupná studentům. Ve skryté sekci je ikona přeškrtnutého oka, která sekci opět zviditelní, když na ni kliknete.
 4. Přesunout sekci  pokud vám nevyhovuje pořadí sekcí, můžete sekce v rámci kurzu přesunout pomocí ikony Přesunout. Klikněte na ikonu a tahem myši sekci přesuňte na požadované místo.
 5. Studijní materiály a činnosti  vše, co daná sekce obsahuje. Jednotlivé položky můžete upravovat pomocí editačních ikon.
 6. Přidat činnost nebo studijní materiál  podrobné informace naleznete zde.

  Obr. 1: Sekce
Upravit souhrn sekce:
 1. Obecná nastavení  souhrn sekce může obsahovat např. obrázek a krátký text, který informuje studenty o činnosti v rámci daného týdne/tématu.
 2. Sbalit/rozbalit vše  tlačítko umožňující zobrazit či skrýt nastavení sekce.
 3. Omezit přístup  nastavení přístupu k sekci  podle data či činnosti v kurzu.

  Pozor! Pokud omezíte přístup k sekci, bude toto omezení platné i pro všechny studijní materiály a činnosti v dané sekci. Pokud například v nastavení souhrnu sekce omezíte přístup k sekci pouze pro jednu skupinu, všechny aktivity v této sekci budou taktéž přístupné pouze pro tuto skupinu.


  Obr. 2: Upravit souhrn sekce

Obecné nastavení sekcí naleznete pod Nastavení/Upravit nastavení/Typ uspořádání. Tam můžete nastavit především:
Comments