Přidávání studijních materiálů a činností

Pro přidávání činnosti nebo studijních materiálů do kurzu musíte zapnout Režim úprav a pak v dané sekci, kam chcete položku přidat, kliknout na Přidat činnost nebo studijní materiál (viz obr. 1).


Obr. 1: Odkaz pro přidání aktivit do kurzu


Dále si z nabídky činností a materiálů vyberete ten, kerý chcete do kurzu přidat. Následně jej přidáte pomocí tlačítka Přidat nebo dvojitým kliknutím na název vybrané činnosti či materiálu (viz obr. 2).


Obr. 2: Přidávání činnosti či materiálu


Některé soubory (např. obrázek nebo dokument) lze vložit pouhým přetažením na plochu kurzu do místa, kde ho chcete mít. Umístění materiálů v rámci kurzu lze dále upravovat pomocí ikony Přesunout.

Informace o vkládání jednotlivých studijních materiálů a činností naleznete v dokumentaci k jednotlivým modulům:
Comments