Činnosti‎ > ‎Úkol‎ > ‎Používání Úkolu‎ > ‎

PDF poznámky

Tento typ hodnocení umožňuje učiteli vkládat poznámky do práce studentů přímo v prohlížeči pomocí PDF editoru a vytvořit tak PDF, které lze stáhnout.


Nastavení

Možnost PDF poznámky se učiteli aktivuje automaticky, když student odevzdá soubor(y) ve formátu PDF.

Hodnocení

K hodnocení odevzdaných PDF souborů se nejvíce hodí využít právě typ hodnocení PDF poznámky, v němž máte možnost anotovat a komentovat odevzdanou práci a následně její upravenou verzi uložit studentům jako zpětnou vazbu.

Chcete-li začít anotovat odevzdaný PDF soubor pomocí PDF editoru, postupujte takto:
 1. Na hlavní straně úkolu klikněte na odkaz "Zobrazit/hodnotit všechny odevzdané úkoly".
 2. V tabulkovém přehledu odevzdaných prací klikněte v řádku studenta, kterého chcete hodnotit, na ikonu (šedé políčko s tužkou) ve sloupci "Známka" (viz obr. 1).
  Obr. 1: Ikona pro přechod do hodnoticího formuláře

 3. V sekci Známka klikněte na tlačítko "Spustit PDF editor..." (viz obr. 2).
  Obr. 2: Spustit PDF editor

 4. Opravte odevzdaný soubor. Co znamenají jednotlivé ikony se dozvíte v nápovědě věnované editoru anotací PDF souborů.
 5. Po dokončení anotací zavřete PDF editor a uložte provedené změny pomocí tlačítka "Uložit změny". Pokud chcete rovnou hodnotit dalšího studenta, můžete použít také tlačítko "Uložit a zobrazit další".
 6. Na stránce s hodnocením v tabulkovém přehledu odevzdaných prací ve sloupci PDF poznámky se nyní objevily odkaz, pomocí kterého stáhnete okomentované PDF do svého zařízení, a tlačítko "Zobrazit okomentované PDF ..." ke zobrazení okomentovaného PDF online (viz obr. 3). Pomocí těchto odkazů si můžete zkontrolovat, že všechny poznámky byly správně uloženy a studentovi se zobrazí tak, jak si přejete.

  Obr. 3: Sloupec PDF poznámky

Opoznámkovaný PDF soubor z pohledu studenta

Až vyučující dokončí a uloží anotace odevzdané práce, zobrazí se studentovi po vstupu do úkolu sekce Hodnocení. V této sekci se nachází informace o známce, datu hodnocení a hodnotiteli. Mimo jiné se zde však také nachází odkaz ke stažení okomentovaného PDF a tlačítko "Zobrazit okomentované PDF ..." ke zobrazení okomentovaného PDF online (viz obr. 4).

Obr. 4: Sekce Hodnocení

Editor anotací PDF souborů

Editor umožňuje anotovat v uživatelsky příjemném "klikacím" prostředí odevzdané PDF úkoly. Po kliknutí na odkaz "Spustit PDF editor ..." (viz bod 3 výše) se objeví celý editor s ikonami pro snadnou anotaci (viz obr. 5) a pole s náhledem první strany úkolu. Mezi jednotlivými stranami práce lze snadno přecházet (viz Pohyb mezi stránkami).

Obr. 5: Editor anotací PDF souborů

Poznámka. Slovní popis ikony a v závorce její klávesová zkratka se zobrazí po najetí myší na danou ikonu v editoru.

 Close

Pokud už máte práci na dokumentu dokončenou, použijte ikonu Close v pravém horním rohu PDF editoru, kterou PDF editor zavřete. Provedené změny uložíte pomocí tlačítka "Uložit změny" (viz obr. 2 a bod 5 výše). Pokud chcete rovnou hodnotit dalšího studenta, můžete místo toho použít tlačítko "Uložit a zobrazit další".

 Pohyb mezi stránkami

V editoru anotací PDF souborů musíte hodnotit stránky po jedné, chcete-li přejít na předchozí stránku, klikněte na tlačítko "Předchozí stránka", chcete-li přejít na další stránku, klikněte na tlačítko "Další stránka". Rozbalovací nabídka s čísly stránek slouží pro přesun na konkrétní stránku.

Poznámka. Při přechodu na jinou stránku nemusíte soubor ukládat, o anotace nepřijdete, budou zachovány.

 searchcomments

Pomocí ikony searchcomments naleznete všechny komentáře, které hodnotitel použil při anotaci konkrétního odevzdaného úkolu. Komentáře jsou seřazeny podle stránek, na kterých se nacházejí. Po kliknutí na komentář budete přeneseni na místo, kde se komentář nachází.

 Komentáře

Pomocí první ikony comment můžete do dokumentu vkládat komentáře. Pro vložení komentáře klikněte na místo, kde chcete mít komentář, vložte textové pole a napište komentář.

Druhá ikona je rolovací nabídkou, ve které můžete nastavit barvu pozadí komentářů.

 select

Aktivací této ikony můžete libovolně přesouvat nebo odstraňovat vložené objekty.

 Nástroje a barvy

První ikona pen umožňuje pomocí myši do odevzdané práce kreslit. Pro kreslení klikněte na místo, na které chcete kreslit, a táhnutím nakreslete (od ruky) potřebný objekt na stránku.

Druhou ikonou line můžete vložit do dokumentu čáry. Pro vložení čáry klikněte na místo, na které chcete kreslit, a táhnutím nakreslete čáru v odpovídající velikosti na stránku.

Třetí ikona rectangle umožňuje vložit do textu rámeček ve tvaru pravoúhlého čtyřúhelníku. Pro vložení rámečku klikněte na místo, na které chcete kreslit, a táhnutím nakreslete tvar v odpovídající velikosti na stránku.

Pomocí čtvrté ikony oval můžete vložit do textu rámeček ve tvaru oválu. Pro vložení rámečku klikněte na místo, na které chcete kreslit, a táhnutím nakreslete tvar v odpovídající velikosti na stránku.

Díky páté ikoně highlight lze v odevzdané práci zvýrazňovat části textu. Pro začátek zvýrazňování klikněte na začátek textu, který chcete zvýraznit, a táhnutím ho zvýrazněte.

Šestá ikona annotationcolour je rolovací nabídkou, ve které můžete nastavit barvu pěti výše uvedených vkládaných objektů.

Sedmá ikona stamp umožňuje vložit do dokumentu razítko. Kliknutím vložte vybrané razítko (ve výchozí velikosti) na zvolené místo. Pokud chcete vložit razítko v jiné velikosti, klikněte na zvolené místo a táhněte, dokud nedosáhnete potřebné velikosti.

Poslední ikona currentstamp je rolovací nabídkou, ve které můžete zvolit tvar vkládaný pomocí razítka.