Činnosti‎ > ‎Úkol‎ > ‎

ČKD/FAQ


Student odevzdal úkol chybně, jak vrátím úkol k přepracování?

Pokud student již odeslal k hodnocení nějaký soubor, skutečně nemůže do ELFu vložit soubor nový. Aby student mohl odevzdat novou verzi úkolu, musíte mu úkol vrátit k přepracování. To lze provést i bez zadání známky.
 1. V úkolu klikněte na "Zobrazit/hodnotit všechny odevzdané úkoly".
 2. V řádku se jménem studenta, kterému chcete úkol vrátit, klikněte na ikonu ve sloupci Známka (vizte obr. 1). Tím se dostanete do hodnoticího formuláře.
  Obr. 1: Ikona pro přechod na hodnotící formulář


 3. V sekci Nastavení pokusů vyberte možnost Ano u položky Povolit další pokus (ostatní položky nemusíte vyplňovat) a klikněte na "Uložit změny" (vizte obr. 2).
  Obr. 2: Povolení dalšího pokus (1. možnost)

Poznámka. Další pokus můžete také udělit více studentům hromadně, o této možnosti se dozvíte více zde.

Další možností, jak studentovi vrátíte úkol k přepracování bez oznámkování, je tato:

 1. V úkolu klikněte na "Zobrazit/hodnotit všechny odevzdané úkoly".
 2. V řádku se jménem studenta, kterému chcete úkol vrátit, klikněte na rozbalovací nabídku "Upravit" ve sloupci Upravit (vizte obr. 3). V této nabídce můžete zvolit "Povolit další pokus" nebo "Vrátit úkol do stavu návrh".
  Obr. 3: Povolení dalšího pokus (2. možnost), vrácení úkolu do stavu návrh.

Proč nemůžou studenti odevzdat úkol?

Jednou z příčin může být, že studenti nejsou v daném kurzu zapsaní jako účastníci kurzu a přihlašují se do něj jako hosté. Hosté nemají možnost vyplňovat testy a odevzdávat úkoly, proto je třeba, aby se všichni studenti přihlásili do kurzu přes své UČO a sekundární heslo.

Jak najdu úkoly, které ještě nebyly ohodnoceny?

Úkoly, které nebyly dosud hodnoceny, lze najít v přehledu hodnocení. Přejděte do Úkolu a klikněte na odkaz "Zobrazit/hodnotit všechny odevzdané úkoly". Zobrazí se tabulkový přehled odevzdaných prací, v jehož sloupci Známka jsou známky za odevzdané úkoly. Kliknutím na nadpis tohoto sloupce (odkaz "Známka") seřadíte řádky v tabulce podle známek - neoznámkované úkoly budou na prvních místech.

Popřípadě můžete využít Filtr v sekci "Možnosti" (pod tabulkovým přehledem odevzdaných prací) nastavený na možnost Požadováno hodnocení.

Proč nemohu upravovat známky u odevzdaných úkolů?

Pokud upravíte známky z úkolu přímo v přehledu známek, nastaví se u nich příznak "Přenastaveno", což znamená, že známku nebude možné změnit na stránce pro hodnocení úkolu. Tento příznak může být odstraněn takto:

 1. V bloku Nastavení/Správa úkolu vyberte možnost "Zobrazit známky". Tím se dostanete na stránku "Celkový přehled". Na tuto stránku se dostanete i tak, že v úkolu kliknete na "Zobrazit/hodnotit všechny odevzdané úkoly" a z rolovací nabídky Akce vyberete možnost "Zobrazit známky".
 2. Zde zapněte vpravo nahoře režim úprav a u známky, která nejde upravit, klikněte na ikonu "Upravit známku" (vizte obr. 4). Tím se dostanete na stránku "Upravit známky".
  Obr. 4: Upravit známku.

 3. Zde zrušte zaškrtnutí u volby "Přenastaveno".

Jak mohou studenti dostávat na e-mail potvrzení o úspěšném odevzdání?

Moodle umožňuje zasílat studentům oznámení, když odevzdají úkol. Díky této funkci si mohou být studenti jisti, že úkol správně odevzdali, což je vhodné zejména u těch úkolů, u kterých jsou používány funkce jako odevzdávání návrhu nebo nahrávání souborů. Více o upozorněních se dozvíte zde.

Mohu si stáhnout všechny odevzdané úkoly najednou?

Uživatelé s příslušnými pravomocemi (například ti s rolí Učitel) mohou kliknout na úkol a v bloku Nastavení v sekci "Správa úkolu" použít odkaz "Uložit odevzdané úkoly". Více o stahování odevzdaných úkolů se dozvíte zde.

Jak mohu spolu s odevzdanými úkoly exportovat i úrovně a kritéria v rubrikách?

Takováto funkce zatím v Moodle chybí, byla ale navržena na přidání. Můžete pro ni hlasovat. MDL-32089

Proč po přepnutí do role studenta nevidím tlačítko pro nahrání souborů, když testuji nově vytvořený úkol?

Funkce pro přepnutí role je určena pro učitele, aby si mohli prohlédnout, jak jejich kurz uvidí studenti. Tento náhled však není stoprocentně spolehlivý a některé prvky se při prohlížení učitelem přepnutým do role studenta nemusí zobrazovat korektně. Z tohoto důvodu je užitečné vytvořit si a používat testovací uživatelský účet s rolí studenta.

Co se stane, pokud provedu obnovení ze zálohy obsahující činnosti Úkol pocházející z Moodle 2.2?

Pokud je ve vaší instalaci Moodle Úkol (2.2) zakázaný/skrytý a někdo provede obnovu ze zálohy obsahující činnosti Úkol (2.2), zobrazí se během procesu obnovování informace, že tyto činnosti budou obnoveny, ale po dokončení obnovy nebudou dostupné. Na stránce MDL-33952 najdete možné řešení a navrhovaný postup pro Moodle 2.3.1.

Další informace

Diskuse k používání modulu úkol (EN)
Diskuse o nastavení úkolů pro konkrétní skupiny (EN)