Činnosti‎ > ‎Úkol‎ > ‎Používání Úkolu‎ > ‎

Komentáře k odevzdání

Komentáře jsou doplňkem k ostatním typům úkolů, umožňují totiž studentům přidávat k úkolům komentáře, na které mohou reagovat učitelé (vizte obr. 1).

Obr. 1: Komentář k odevzdání studenta s reakcí učitele

Poznámka. Komentáře k odevzdání se liší od možnosti Komentář učitele, díky které mohou učitelé přidat k úkolu při opravování svůj komentář. Na rozdíl od Komentáře k odevzdání se totiž nejedná o nástroj pro obousměrnou komunikaci mezi učitelem a studentem.

Nastavení

Nově již není nutné komentáře nastavovat, studentům jsou k dispozici automaticky.

Poznámka. V případě, že je tomu ve vaší instalaci Moodlu jinak, kontaktujte svého administrátora.

Komentáře z pohledu studenta

Na stránce úkolu se nachází sekce, kde mohou studenti vkládat komentáře ke svým pracím (vizte obr. 2), a to následujícím způsobem:

  1. V tabulce Stav odevzdání úkolu v řádku Komentáře k odevzdání napište do textového pole svůj komentář, který chcete vložit k úkolu.
  2. Klikněte na tlačítko "Uložit komentář".
    Obr. 2: Vložení komentáře z pohledu studenta

Komentáře z pohledu vyučujícího

Vyučujícímu se komentáře od studentů zobrazí v tabulkovém přehledu odevzdaných prací ve sloupci Komentáře k odevzdání (vizte obr. 3), zde také mohou hodnotitelé vkládat své odpovědi.

Pro vložení komentáře postupujte takto:
  1. Na hlavní straně úkolu klikněte na odkaz "Zobrazit/hodnotit všechny odevzdané úkoly".
  2. V tabulkovém přehledu odevzdaných prací ve sloupci Komentáře k odevzdání klikněte v řádku studenta, ke kterému chcete přidat komentář, na tlačítko "Komentáře" (vizte obr. 3).
  3. Napište komentář a klikněte na tlačítko "Uložit komentář" (vizte obr. 3).

    Obr. 3: Vložení komentáře z pohledu vyučujícího