Správa kurzu‎ > ‎

Přidání nového kurzu

Nový kurz založíte následujícím způsobem:

 1. K vytvoření nového kurzu se dostanete kliknutím na nabídku Založení kurzu v menu na hlavní stránce ELFu (viz obr. 1).

  Obr. 1: Tlačítko Založení kurzu


 2. Následně se dostanete do tabulky pro vytvoření nového kurzu (viz obr. 2). V tabulce je nutné vyplnit minimálně název kurzu a důvody na založení kurzu podle následujících pokynů.

  Obr. 2: Vytváření nového kurzu

  1. V kolonce Celý název vyplňte plný název kurzu.
  2. V kolonce Krátký název kurzu vyplňte kód kurzu, nebo krátkou variantu názvu kurzu.
  3. V Kategorie kurzu zvolte příslušné zařazení kurzu v rámci fakulty, ústavu a případně i oddělení.
  4. V Souhrnu můžete volitelně vyplnit základní charakteristiku kurzu.

 3. Zvýšenou pozornost věnujte poslední kolonce Důvody požadavku na založení kurzu. Skrze tuto kolonku je možné sdělit kanceláři e-learningu specifické požadavky na založení kurzu, například přidání dalšího učitele nebo převedení části jiného kurzu, pokud si na to sami netroufáte. Pokud žádné specifické požadavky na převedení obsahu kurzu nemáte, můžete požádat o založení tzv. "prázdného kurzu".
  Obr. 3: Kolonka Důvody požadavku na založení kurzu umožňuje komunikaci s kanceláří e-learningu

 4. Žádost odešlete kliknutím na tlačítko Požádat o založení kurzu a vyčkejte, než kancelář e-learningu vaši žádost vyřídí. O vyřízení žádosti a vytvoření kurzu budete informování automaticky generovaným mailem.

Odstranění kurzu

Běžní uživatelé nemohou z Moodlu odstraňovat kurzy, k tomu jsou zapotřebí práva správce nebo manažera. Tvůrce kurzu kurzy odstraňovat může, ale pouze ty, které sám vytvořil.

Poznámka. Pokud nejste tvůrcem kurzu a potřebujete některý z kurzů smazat, obraťte se na svého správce.

Tvůrce kurzu může kurzy, které sám vytvořil, smazat pozměněním URL adresy kurzu, a to tímto způsobem:

 1. V adrese http://www.adresa-meho-moodlu.cz/course/view.php?id=N přepíše "view" na "delete", písmeno N na konci odkazu odpovídá ID kurzu (viz obr. 4).

  Obr. 4: Původní URL kurzu


 2. Odkaz bude tedy vypadat takto http://www.adresa-meho-moodlu.cz/course/delete.php?id=N (viz obr. 5).

  Obr. 5: Pozměněné URL pro odstranění kurzu

 3. Po načtení pozměněné URL do prohlížeče se zobrazí stránka, na které je třeba potvrdit odstranění kurzu kliknutím na tlačítko Pokračovat (viz obr. 6).

  Obr. 6: Potvrzení odstranění kurzu

  Pozor! Tento krok nelze vzít zpět, proto si radši několikrát zkontrolujte, zda mažete správný kurz.

Dále v nápovědě