Činnosti‎ > ‎

Modul H5P

Modul H5P přibyl do ELFu ve verzi 3.9. Nabízí širokou škálu aktivit, která dokáže nahradit většinu převážnou většinu dalších modulů.

Jak vytvořit modul H5P

U modulu H5P je nejprve nutné vytvořit aktivitu, kterou v jeho rámci chceme do kurzu vložit. Jak na to popisuje kapitola Jak vytvořit aktivitu v modulu. Vytvořenou aktivitu vložíte do modulu následujícím způsobem.
 • Klikněte na okénko pro nahrání souborů a v levém menu zvolte možnost Banka obsahu (viz obr. 1), anglicky Content bank.
 • Pro snazší vyhledávání ve vámi vytvořených aktivitách je možné použít možnost Hledat.
 • Zvolte požadovaný soubor.

  Obr. 1: Aktivity do kurzu vložíte podobně jako soubor
 • Zobrazí se vám nabídka Vybrat (viz obrázek 2). V ní můžete zvolit možnost Vytvořit kopii souboru, nebo Vytvořit alias/odkaz na soubor. V prvním případě se vytvoří kopie souboru - změna původního souboru pak neovlivní kopii. Tato možnost také zabrání problémům při přenášení kurzu do jiného Moodlu. Druhá možnost nebude po takovém přenosu fungovat. V případě většího objemu dat, například u souboru s videonahrávkami, ale může vytvoření kopie zbytečně zaplnit kurz duplicitním obsahem.
 • V této kolonce je také možné vyplnit jméno autora a zvolit licenci tohoto obsahu.
 • Klikněte na tlačítko Vybrat tento soubor.

  Obr. 2: Nabídka Vybrat
V nastavení modulu je také možné povolit stahování obsahu, jeho sdílení na jiných stránkách pomocí embedovaného odkazu nebo přidat informace o licenci.

Známkování

Známkování modulu H5P se nijak zvlášť neliší od známkování jiných modulů.
Obr. 3: Nastavení známkování

 1. Je možné vybrat si mezi bodovým hodnocením a hodnocením na škále. K dispozici jsou různé typy škál (např. 5bodová škála od výborně po velmi slabě). Pokud nebude modul hodnocen vůbec, vyberte Žádný.
 2. V případě bodové škály je nutné nastavit maximální počet bodů, které je možné za tuto aktivitu získat.
 3. Kategorie známek: V této rolovací nabídce se objeví všechny Kategorie známek vytvořené uživateli vaší instalace Moodle nebo vašeho kurzu. Po výběru jedné z těchto kategorií bude úkol brán jako položka této kategorie.
 4. Je nutné nastavit minimální potřebnou známku, tedy minimální počet bodů nutný k úspěšnému splnění aktivity.

Attempt options

Pokud je tato možnost povolena, umožňuje u některých aktiviy modulu H5P sledovat podrobná data studentů, jako je počet pokusů o splnění aktivity, jejich úspěšnost a vybrané odpovědi.

V tomto nastavení také můžete zamezit studentům možnost si své předchozí pokusy prohlédnout.

V případě bodového hodnocení zde můžete vybrat, který z pokusů se bude počítat jako oficiální - první, poslední, ten s nejvyšším hodnocením nebo průměrný, případně zvolit možnost nepočítat známku vůbec.

Banka obsahu

Banka obsahu funguje podobně jako Banka úloh. Jsou v ní uložené veškeré vaše H5P aktivity, které následně můžete vložit do H5P modulu. Do Banky se dostanete snadno při vytváření nového H5P modulu. Druhým způsobem se do ní můžete dostat pomocí navigačního menu vlevo, Banku obsahu v něm najdete po rozkliknutí menu dané verze ELFu (viz obrázek 4).
Obr. 4: Do Banky obsahu se lze dostat i pomocí navigačního menu

Jak vytvořit aktivitu v modulu

Pro vytvoření aktivity v modulu H5P je nutné využít tzv. Content bank. Do něj se nejsnáze dostanete pomocí tlačítka Use the content bank (opens in new window) to manage your H5P files při vytváření nového H5P modulu (viz obrázek 5).
Obr. 5: V content bank lze spravovat veškeré vaše H5P aktivity.

Pro vytvoření nové aktivity v Content bank je následně nutné kliknout na tlačítko Přidat (viz obrázek 6) a zvolit požadovaný obsah
Obr. 6: Novou H5P aktivitu vytvoříte pomocí tlačítka Přidat.

Další postup se pak liší podle typu obsahu, který jste zvolili.

Metadata v H5P

Modul H5P má implementované nastavení nejen licence obsahu, ale i metadat. Metadata je možné vložit při vytváření nové aktivity po rozkliknutí tlačítka metadata (viz obrázek 7).
Obr. 7: Metadata je možné vložit během vytváření nové aktivity.

Otevře se vám nabídka, ve které je možné vypsat informace o licenci, datu, zdroji nebo autorovi. Doplnění metad ale není vyžadováno.
Obr. 8: Tabulka metadata.

Licence

Součástí metadat je také kolonka licence. Na výběr je z několika možností, zde je jejich stručný přehled.
 • Creative commons: Tato forma licence má hned několik variant. Jejich přehled můžete najít zde.
 • General Public Licence v3: GNU General Public License, GNU GPL je licence pro svobodný software, původně napsaná Richardem Stallmanem pro projekt GNU. V3 je označení pro verze tři. Více se o této doméně můžete dočíst na jejich oficiálních stránkách.
 • Veřejná doména / Public domaine: Tato licence se vztahuje k tzv. volným dílům. To jsou taková díla, jejichž autorským právům již vypršela platnost. Více se o tom můžete dočíst zde.
 • Public Domaine Dedication and licence je další z licencí umožňujících volné šíření. Více o ní se dočtete zde.
 • Autorská práva: Pokud dílo nebo jeho část podléhá autorským právům, zvolte tuto možnost a vyplňte jeho údaje.

Přehled aktivit modulu H5P

Modul H5P nabízí širokou škávu aktivit, které mohou sloužit při výuce jako výukové materiály, cvičení i testy. V případě testů ovšem modul H5P zásadně nedporoučujeme využívat pro závěrečné testování. Tento modul nemá dostatečně ošetřené možnosti ochrany proti podvádění. Testové aktivity jsou vhodné spíše jako procvičování.

Zde je stručný přehled těchto aktivit a jejich možného využití.

Obr. 9: Přehledná tabulka aktivit v modulu H5P
 • Accordion slouží podobně jako modul kartotéka.
 • Questionnaire složí jako dotazník.
 • Agamotto může sloužit jako prezentace obrázků, výhoda této aktivity spočívá ve využití vrstev, které obrázky překryjí a které student může sám zapínat a vypínat - vhodné například při práci s mapami. 
 • Image Juxtaposition umožňuje přesouvání řezu (předělu) mezi dvěma obrázky - vhodné například na ukázku "před" a "po" stavu.
 • Slider je varianta prezentace. Může sloužit jako galerie obrázků. Návod pro tuto aktivitu naleznete zde.
 • Calendar funguje jako adventní kalendář. Každý den odkryje část obsahu.
 • Chart slouží učiteli k tvorbě základních grafů.
 • Collage může učitel využít k tvorbě koláží z fotografií.
 • Timeline slouží učiteli k vytvoření přehledné časové linky událostí. Tuto časovou osu je možné doplnit o interaktivní materiál. Návod pro tuto aktivitu naleznete zde.
 • Column je varianta modulu stránka pro modul H5P - pomocí této aktivity je možné vložit více aktivit H5P na jednu stránku. Známku lze či nelze udělit podle obsahu.
 • Documentation Tool: pomocí této aktivity může učitel vytvořit pro studenty interaktivní šablonu pro práci nad úkolem a následnou evaluaci jejich postupu.
 • Branching scenario umožňuje učiteli vytvořit pro studenty interaktivní hru k nazkoušení různých scénářů.
 • Virtual Tour umožňuje vytvořit interaktivní prohlídku prostoru doplněnou o různé poznámky, videa, obrázky a další materiály.
 • Interactive Book umožňuje učiteli vytvořit interaktivní knihu, tedy knihu doplněnou o speciální poznámky s obrázky, videi nebo odkazy. Známku lze či nelze udělit podle obsahu.
 • Interactive Video umožňuje učiteli vytvořit interaktivní video, tedy video doplněné o různé poznámky, obrázky a další materiály. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Course Presentation umožňuje učiteli vytvořit interaktivní prezentaci, tedy prezentaci doplněnou o speciální poznámky s obrázky, videi nebo odkazy. Známku lze či nelze udělit podle obsahu.
 • Image Hotspots umožňuje učiteli vytvořit interaktivní materiál z obrázku, do kterého doplní různé poznámky k jednotlivým bodům na obrázku. Tyto body se studentovi zobrazí, pokud na ně ukáže kurzorem. Vhodné například pro analýzu historických obrazů. Návod pro nastavení této aktivity naleznete zde.
 • Image hotspot question je test založený na hledání bodu na obrázku. Za kliknutí na správné místo student body získá, za kliknutí na špatné je může ztratit. Za tuto aktivitu je možné udělit známku. Návod pro nastavení této aktivity naleznete zde.
 • Find Multiple Hotspots je test založený na hledání více bodů na obrázku. Za kliknutí na správné místo student body získá, za kliknutí na špatné je může ztratit. Za tuto aktivitu je možné udělit známku. Návod pro nastavení této aktivity naleznete zde.
 • Memory Game umožňuje učiteli vytvořit tematické pexeso k procvičení probrané látky. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Find the words umožňuje učiteli vytvořit tematickou osmisměrku k procvičení probrané látky. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Guess the Answer umožňuje učiteli vytvořit nebodované cvičení pro studenty. Student si tipne otázku a poté může zobrazit odpověď, cvičení není bodováno a student svou odpověď nikam nepíše.
 • Dialog cards umožňuje vytvořit virtuální oboustranné kartičky, možné doplnit o nahrávku správné výslovnosti (či jiné zvukové nahrávky) nebo obrázek, vhodné například k procvičení slovíček. Návod pro nastavení této aktivity najdete zde.
 • Flashcards je test založený na kartičkách podobných aktivitě Dialog cards ale bez zvuku, student vepisuje odpověď , správná odpověď se zobrazuje hned po odeslání odpovědi. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Question Set je test s různými typy otázek. Za tuto aktivitu je možné udělit známku. Návod pro nastavení této aktivity naleznete zde.
 • Multiple Choice je test založený na otázkách s více správnými odpověďmi. Za tuto aktivitu je možné udělit známku. Návod pro nastavení této aktivity najdete zde.
 • Single Choice Set je test založený na více otázkách s jednou správnou odpovědí. Výsledek se ukazuje hned, ale není možné se opravit. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Summary je test založený na otázce s jednou správnou odpovědí. Výsledek se ukáže hned, špatný bod se započítá, ale student se může opravit. Za tuto aktivitu je možné udělit známku. Návod pro nastavení této aktivity naleznete zde.
 • True / False je test založený na rozeznávání pravdivosti výroků. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Fill in the Blanks je test založený na doplňování krátkých výrazů do textu stejně jako u úlohy cloze. Za tuto aktivitu je možné udělit známku. Návod pro nastavení této aktivity naleznete zde.
 • Mark the Words je test založený na vyhledávání slov (například odvozených slov) v textu. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Personality quiz je klasický test osobnosti, umožňuje dovést s studenty k odlišným výsledkům na základě jejich odpovědí.
 • Arithmetitz quiz je test zaměřený na základní matematické počty. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Essay je test založený na dlouhé psané odpovědi (eseji). Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Drag the Words je test založený na přetahování slov do vět. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Drag and Drop je test založený na přetahování obrázků do jiného obrázku. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Image pairing je test založený na párování obrázků. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Image Sequencing je test založený na seřazování obrázků. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Dictation je diktát, tedy test založený na tvorbě odpovědí na základě poslechu nahrávek. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Speak the Words je test umožňující nahrát mluvenou odpověď na otázku. Učitel předem zadává seznam správných odpovědí, na základě kterých ELF okamžitě vyhodnocuje správnost odpovědí. Funguje v různých jazycích. Nefunguje na některých prohlížečích. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
 • Audio recorder slouží k nahrávání zvuku studenty.
 • Iframe Embedder umožňuje vložit embedovaný odkaz.
 • KewAr Code umožňuje vytvořit QR kód.

Dále v nápovědě