Vkládání obrázků

Obrázky má učitel možnost vkládat jak do veškerých studijních materiálů a činností v kurzu, tak například i přímo na hlavní stranu kurzu. Využít zde lze například ikon pro zpřehlednění jednotlivých sekce kurzu (viz obr. 1), které mohou dobře posloužit hlavně v případě, že kurz obsahuje větší množství materiálů a aktivit.

Obr. 1: Obrázek jako ikona na hlavní straně kurzu

Vložení v počítači uloženého obrázku do HTML editoru

Moodle umožňuje studentům i učitelům nahrávat a zobrazovat obrázky z různých zdrojů pomocí ikony obrázku v HTML editoru. Pokud chcete vložit obrázek do kurzu prostřednictvím HTML editoru, postupujte následovně:

 1. V HTML editoru klikněte na ikonu "Obrázek" (viz obr. 2).


  Obr2: Zobrazení ikony pro vložení/úpravu obrázku

 2. V zobrazeném okně Vložit/upravit obrázek klikněte na "Procházet repozitáře..." (viz obr. 3).

  Obr. 3: Vyskakovací okno pro vložení obrázku

  Poznámka. Pokud je obrázek, který chcete do kurzu vložit, dostupný na internetu, můžete ho do kurzu vložit prostřednictvím jeho URL (viz obr. 3). Více se dozvíte níže v sekci Vložení obrázku dostupného online do HTML editoru.

 3. V nástroji Výběr souboru vyberte v levém sloupci repozitář Nahrát soubor a najděte soubor
  v počítači pomocí tlačítka "Vybrat soubor" (viz obr. 4). Více informací o nahrávání souboru naleznete zde.


  Obr. 4: Zobrazení nástroje pro výběr souboru

  Poznámka. Můžete také použít vyhledávání a vložení obrázku z Wikimedií, Flickru nebo webového alba Picasa, pokud jsou tyto repozitáře ve vašem systému povoleny administrátorem (více informací o repozitářích naleznete zde).

 4. Po provedení výběru obrázku z počítače je v okně Výběr souboru možné upravit název obrázku, případně údaje o autorovi a licenci. Pokračujte kliknutím na tlačítko "Nahrát tento soubor" (viz obr. 5).

  Obr. 5: Zobrazení okna pro případnou změnu údajů o obrázku

 5. V zobrazeném okně s názvem Vložit/upravit obrázek je nutné vložit Popis obrázku, který slouží k za-dání alternativního textu k obrázku, jenž se zobrazí, pokud obrázek není možné načíst. Slouží také pro čtečky obrazovky pro zrakově postižené. Pokud myslíte, že popis obrázku nebude potřebný, za-škrtněte políčko Není nutný popis. Ve zobrazeném okně je dále možné upravit velikost obrázku a jeho zarovnání. V dolní části okna je pak k dispozici náhled obrázku. Po provedení všech úprav klikněte na tlačítko "Uložit obrázek" (viz obr. 6).

  Pozor! 
  Bez popisu může být obrázek nepřístupný uživatelům se zrakovým postižením, uživatelům textových prohlížečů nebo uživatelům, kteří mají vypnuto zobrazování obrázků. Na tuto skutečnost upozorňuje text, který se zobrazí v případě, že Popis obrázku zůstane prázdný (viz obr. 6).


  Obr. 6: Zobrazení okna Vložit/upravit obrázek

Poznámka. Obrázek je možné do textového pole HTML editoru vložit také přetažením z vašeho počítače. Takto vložený obrázek se nahraje stejně, jako by prošel procesem vkládání z repozitáře Nahrát soubor přes ikonu "Obrázek", tj. kroky 14, krok 5 se vynechá a obrázek se nahraje automaticky v původní veli-kosti a se zarovnáním "Dolů". Tyto parametry lze upravit až následně, viz níže Úprava obrázku.

Pozor! Funkce přetahování obrázku z počítače do HTML editoru není součástí základní instalace Moodlu, ale jedná se o doplněk třetí strany. Nelze u ní však najisto zaručit trvalou podporu jejích tvůrců. Pro její použití je nutné mít nainstalovaná příslušná rozšíření vkládání obrázků. V případě, že chcete tento typ vkládání využít, ale není ve vaší instalaci Moodlu k dispozici, kontaktujte svého administrátora.

Vložení obrázku dostupného online do HTML editoru

Chcete-li do HTML editoru vložit obrázek, který je volně dostupný na internetu, můžete tak udělat následovně:

 1. V HTML editoru klikněte na ikonu "Obrázek" (viz obr. 7).

  Obr. 7: Zobrazení ikony pro vložení/úpravu obrázku

 2. V zobrazeném okně Vložit/upravit obrázek vložte URL adresu obrázku do pole s názvem URL obrázku.
 3. Nyní zadejte Popis obrázku (nebo zaškrtněte políčko Není nutný popis), podle potřeby upravte Velikost a Zarovnání obrázku. Kliknutím na tlačítko "Uložit obrázek" změny uložíte.


  Obr. 8: Zobrazení pole pro vložení URL adresy obrázku

Úprava obrázku

Pokud potřebujete obrázek, který jste vložili do HTML editoru, nějakým způsobem 
upravit, stačí na daný obrázek v HTML editoru dvakrát kliknout. Tímto bude otevřeno okno Vložit/upravit obrázek, ve kterém můžete provést změnu popisu obrázku, jeho velikosti či zarovnání.

Provedené změny vždy uložíte tlačítkem "Uložit obrázek".

Pozor! Lepší než měnit rozměry obrázku již vloženého do HTML editoru je upravit jeho rozměry ještě před nahráním obrázku do Moodlu. Nahrávání obrázků v původní velikosti a následné zmenšování v pro-hlížeči zpomaluje načítání stránky. Tento efekt je patrný zejména při signifikantních změnách velikosti (např. zmenšení obrázku z 2000 px na 100 px).

Podporované formáty obrazových souborů

Moodle zobrazuje obrázky ve formátu .jpg.png, .svg a .gif.

Pozor! Obrázky ve vektorovém formátu .svg nelze do Moodlu vložit přímo, můžete je však vložit pomocí URL obrázku (viz obr. 9).

Obr. 9: Vložení vektorového obrázku ve formátu .svg pomocí URL obrázku

Dále v nápovědě