Vkládání zvukových nahrávek a videí

Pozor: Pro vkládání větších zvukových nahrávek a videí doporučujeme využít fakultní knihovnu médií Medial. Díky propojení Medialu s ELFem budete moci např.

 • vkládat do Medialu nové nahrávky přímo z kurzu v ELFu (návod),
 • vkládat do kurzů v ELFu svůj dostupný obsah z Medialu (návod),
 • pořídit záznam pomocí webkamery a rovnou jej vložit do kurzu v ELFu.
Při využití Medialu předejdete neúměrnému nárůstu velikosti Vašeho kurzu, jednu a tu samou nahrávku také budete moci použít opakovaně ve více kurzech.


Pomocí vestavěného HTML editoru může učitel nejenom jednoduše vytvářet multimediální studijní materiály, ale také zařadit video nebo zvukovou nahrávku také například přímo do zadání Úkolu nebo Testové úlohy (viz obr. 1).

Obr. 1: Zvuková nahrávka jako součást zadání testové úlohy


Postup pro vložení audia nebo videa do HTML editoru

 1. Videa nebo zvukové nahrávky vložíte pomocí ikony "Média" v HTML editoru (viz obr. 2).
  Obr. 2: Zobrazení ikony pro vložení médií

 2. Obdobně jako u vkládání obrázků, v zobrazeném okně Vložit média klikněte na tlačítko "Procházet repozitáře ..." (viz obr. 3).


  Obr. 3: Vyskakovací okno pro vložení médií

  Pozor! Video nebo zvukovou nahrávku není možné vložit pomocí URL přímo v tomto vyskakovacím okně, můžete však využít ikonu řetězu v HTML editoru pro vložení odkazu. Více se dozvíte níže v sekci Vložení online dostupného videa či audionahrávky do HTML editoru.

 3. V nástroji Výběr souboru vyberte v levém sloupci repozitář Nahrát soubor a najděte soubor
  v počítači pomocí tlačítka "Vybrat soubor" (viz obr. 4) (více informací nahrávání souboru zde)


  Obr. 4: Zobrazení nástroje pro výběr souboru

  Poznámka. Můžete také použít vyhledávání a vložení videa z Youtube nebo z Wikimedií, případně vytvořit audionahrávku pomocí repozitáře Nahrávky, pokud jsou tyto repozitáře ve vašem systému povoleny administrátorem (více informací o repozitářích zde).

 4. Po provedení výběru multimediálního souboru z počítače je v okně Výběr souboru možné upravit jeho název, případně údaje o autorovi a licenci. Pokračujte kliknutím na tlačítko "Nahrát tento soubor" (viz obr. 5).
  Obr. 5: Zobrazení okna pro případnou změnu údajů o multimediálním souboru


 5. V zobrazeném okně s názvem Vložit média klikněte na tlačítko "Vložit média" (viz obr. 6), čímž se video nebo nahrávka vloží do HTML editoru.
  Obr. 6: Zobrazení tlačítka pro vložení média do HTML editoru

 6. Po kliknutí na tlačítko "Vložit média" se multimediální soubory vloží do HTML editoru, kde jsou zobrazeny pouze názvy soborů jako odkaz (viz obr. 7). Po uložení změn dole na stránce, kde
  s HTML editorem pracujete, bude na dané stránce zobrazeno přímo vložené video nebo audiopřehrávač, ne pouze odkaz (viz obr. 8).

  Obr. 7
  : Zobrazení odkazů na vložená multimédia v HTML editoru - příklad zobrazení v modulu Popisek

  Obr. 8: Zobrazení audiopřehrávače a vloženého videa - příklad zobrazení v modulu Popisek na hlavní straně kurzu

  Poznámka. Zobrazení audiopřehrávače a vloženého videa v kurzu vyžaduje aktivaci filtru Multimediální obsah (viz také Multimedia plugins filter – EN) a nastavení Multimediálních přehrávačů (viz Media embedding – EN). Pokud zobrazení vloženého audia a videa ve vaší instalaci Moodlu nefunguje a vy byste chtěli této funkce využít, kontaktujte svého administrátora. 

Vložení online dostupného videa či audionahrávky do HTML editoru

Chcete-li do HTML editoru vložit video nebo audionahrávku, která je volně dostupná na internetu, můžete tak udělat následovně:

 1. V HTML editoru klikněte na ikonu "Odkaz" (viz obr. 9).

  Obr. 9: Zobrazení ikony pro vložení odkazu

 2. V zobrazeném okně Zadejte adresu URL do příslušného pole (viz obr. 10).

  Obr. 10: Pole pro zadání URL média v okně Vytvořit odkaz

 3. Kliknutím na tlačítko "Vytvořit odkaz" bude v HTML editoru zobrazen odkaz na video či nahrávku. Po uložení změn dole na stránce, kde s HTML editorem pracujete, bude na dané stránce zobrazeno přímo vložené video nebo audiopřehrávač, ne pouze odkaz.

  Pozor! 
  Pokud vložíte do kurzu multimediální soubor pomocí URL a jeho autor jej odstraní nebo změní jeho adresu URL, přímý odkaz na něj přestane fungovat a soubor již nebude možné v kurzu přehrát.

  Poznámka. Zobrazení audiopřehrávače a vloženého videa v kurzu
  vyžaduje aktivaci filtru Multimediální obsah (viz také Multimedia plugins filter – EN) a nastavení Multimediálních přehrávačů (viz Media embedding – EN). Pokud zobrazení vloženého audia a videa ve vaší instalaci Moodlu nefunguje a vy byste chtěli této funkce využít, kontaktujte svého administrátora. 

Úprava médií

Vložená média nelze dále upravovat pomocí ikony pro vkládání médií, jelikož se v HTML editoru jeví jako odkaz. Po označení příslušného odkazu je však možné upravit například zarovnání multimédia na stránce pomocí tlačítek v HTML editoru. Provedené změny nezapomeňte vždy uložit. 

Složitějšího formátování a přesného umístění videa a audia v rámci textu lze docílit využitím tabulky. Pomocí tabulky o dvou sloupcích lze v kurzu jednoduše zobrazit např. nahrávku s výslovností vedle textu (viz obr. 11).

Obr. 11: Vložení audionahrávek k textu pomocí tabulky

Podporované formáty multimediálních souborů

Pokud chcete zobrazit audiopřehrávač přímo v kurzu, zvolte formát .mp3.

Pro video je nejvhodnější formát .mp4, který rovněž umožňuje přehrát video v kurzu bez nutnosti stahování souboru.

Poznámka. Můžete také použít vyhledávání a vložení videa z Youtube nebo z Wikimedií, případně vytvořit audionahrávku pomocí repozitáře Nahrávky. Pokud jsou tyto repozitáře ve vašem systému povoleny administrátorem (více informací o repozitářích zde).

Dále v nápovědě