Činnosti‎ > ‎Test‎ > ‎Výsledky Testu‎ > ‎

Přehled

Hlavní část práce učitele s testem (vedle Vytváření testu) spočívá v hodnocení a revizi výsledků, případně komentování odpovědí studentů. Základní přehled odeslaných pokusů naleznete po kliknutí na test na hlavní straně kurzu v bloku Nastavení/Správa testu/Výsledky/Přehled. Alternativně na ni můžete přejít i po kliknutí na název testu na hlavní straně kurzu a následně na odkaz "Pokusů : #".

Obsah stránky Přehled

Stránka Přehled umožňuje zobrazení tabulky se jmény studentů, hodnocením jednotlivých testových úloh (obsah tabulky můžete upravit pomocí nastavení v sekcích Co zahrnout do sestavy a Možnosti zobrazení), datum a čas započetí a ukončení pokusu a délku trvání daného pokusu. Dále zde naleznete sloupcový graf, který poskytuje rychlý přehled o rozložení známek.

Stránka nabízí také možnost určení skupiny, jejíž údaje budou zobrazeny, což je užitečné, pokud máte
v kurzu více skupin. K výběru skupiny slouží rozbalovací nabídka Oddělené skupiny (viz obr. 1).


Obr. 1: Rozbalovací nabídka "Oddělené skupiny"

Co zahrnout do sestavy

 1. Pokusů: #. Tento údaj poskytuje informaci o počtu odeslaných pokusů (viz obr. 2).
 2. Tato sada zaškrtávacích polí umožňuje blíže specifikovat množinu uživatelů, jejichž záznamy budou zobrazeny. Můžete tak zobrazit pokusy od uživatelů, kteří:
  • jsou zapsaní v kurzu a mají pokus v testu
  • jsou zapsaní, ale bez pokusu v testu
  • jsou zapsaní v kurzu (s pokusem nebo bez)
  • mají pokus v testu (zapsaní nebo ne)

 3. Při zobrazení můžete vzít ohled také na časové hledisko a zobrazit pokusy, které:
  • právě probíhají
  • nedodržely časový limit 
  • byly ukončeny 
  • nebyly odeslány

 4. Lze také zobrazit pokusy, které se podílejí na hodnocení uživatele (v závorce uvedena zvolená metoda hodnocení).
 5. A konečně můžete také zobrazit pouze pokusy, které byly znovu ohodnoceny/označeny pro opětovné hodnocení.

 6. Obr. 2: Co zahrnout do sestavy

Možnosti zobrazení

 1. Stránkovat po. Tato sekce nastavení dovoluje určit počet záznamů na jedné stránce. Mezi stránkami se můžete pohybovat pomocí tlačítek "Další", "Předchozí", případně kliknutím na číslo stránky.
 2. Známka za jednotlivé úlohy. Výběrem možnosti "Ano" zobrazíte známky za jednotlivé úlohy
  v tabulce pokusů. V opačném případě bude zobrazena pouze výsledná známka za celý test.


  Obr. 3: Možnosti zobrazení

Práce s tabulkou pokusů

 1. Tabulka pokusů obsahuje větší počet sloupců s informacemi o pokusech (viz obr. 4). Jedná se o:
  • Křestní jméno / Příjmení
  • Započetí testu. Datum a čas, kdy byl pokus zahájen.
  • Hotovo. Tento sloupec poskytuje informaci o datu a čase, kdy byl pokus ukončen.
  • Délka pokusu. Doba mezi započetím testu a odesláním odpovědí.
  • Známka. Poskytuje informaci o celkové známce z testu (podrobněji viz bod 2).
  • Úloha. #. Poskytuje informaci o hodnocení jednotlivých úloh (podrobněji viz bod 3).

  Kliknutím na záhlaví vybraného sloupce seřadíte záznamy v tabulce. Pro řazení záznamů podle dvou sloupců nejprve klikněte na záhlaví sloupce, jehož hodnoty chcete v řazení použít jako sekundární klíč, a poté na záhlaví sloupce, jehož hodnoty chcete v řazení použít jako klíč primární. 

 2. Sloupec Známka. Poskytuje informaci o celkové známce z testu (pokud se v testu nenacházejí žádné dosud nehodnocené úlohy, v opačném případě se zde nachází informace "Dosud nehodnoceno"). Po kliknutí na hodnotu ve sloupci dojde ke zobrazení pokusu s vyplněnými úlohami. V tomto náhledu je možné změnit hodnocení úloh či připojit komentáře. Blíže o této metodě známkování viz Ruční známkování.
 3. Sloupec Úlohy. Umožňuje měnit hodnocení a připojovat komentáře podobně jako v předchozím bodě, nezobrazuje však celý test, ale pouze jednotlivou úlohu.
 4. Vyžaduje hodnocení. Zobrazuje se u úloh, které doposud nebyly hodnoceny. Toto se týká typicky úloh typu Dlouhá tvořená odpověď, která není hodnocena automaticky. Postup ruční změny hodnocení viz Ruční známkování.
 5. Vybrat vše / Zrušit výběr. Umožňuje vybrat či zrušit výběr všech pokusů. Pokusy lze označovat také jednotlivě kliknutím na zaškrtávací pole na začátku vybraného pokusu.
 6. Hodnotit vybrané pokusy / Odstranit vybrané pokusy. Stránka s výsledky disponuje funkcí pro smazání pokusů, což je někdy nezbytné. Například úprava testu přidáním či odebráním úloh není možná, pokud je u něj zaznamenaný nějaký pokus – v takové situaci pak můžete funkci využít
  k odstranění všech pokusů.
 7. Znovu oznámkovat vše. V tabulce s pokusy můžete vybrat ty, u kterých je zapotřebí změnit hodnocení. Učitel může funkci pro opětovné hodnocení spustit nanečisto pomocí tlačítka "Pokusné spuštění opětovného hodnocení". Učitel tak uvidí, u kterých pokusů by se známky změnily, aniž by se tyto změny zapsaly do záznamů.
 8. Pokusné spuštění opětovného hodnocení.
 9. Stáhnout. Tabulku s pokusy lze stáhnout v různých formátech.

  Obr. 4: Tabulka pokusů

Sloupcový graf

Sloupcový graf (viz obr. 5) umožňuje vizuální analýzu rozložení výsledků.

Obr. 5: Sloupcový graf - rozložení výsledků testu

Dále v nápovědě

Comments