Činnosti‎ > ‎Test‎ > ‎Výsledky Testu‎ > ‎

Odpovědi

Tuto stránku naleznete v bloku Nastavení/Správa testu/Výsledky/Odpovědi.


Obsah stránky Odpovědi

Stránka obsahuje přehled odpovědí. Každý řádek tabulky obsahuje odpovědi jednoho studenta. Díky tomu lze například porovnat odpovědi studentů prohlédnutím jednoho sloupce.

Co zahrnout do sestavy

 1. Pokusů: #. Tento údaj poskytuje informaci o počtu odeslaných pokusů (viz obr. 1).
 2. Tato sada zaškrtávacích polí umožňuje blíže specifikovat množinu uživatelů, jejichž záznamy budou zobrazeny. Můžete tak zobrazit pokusy od uživatelů, kteří:
  • jsou zapsaní v kurzu a mají pokus v testu
  • jsou zapsaní, ale bez pokusu v testu
  • jsou zapsaní v kurzu (s pokusem nebo bez)
  • mají pokus v testu (zapsaní nebo ne)

 3. Při zobrazení můžete vzít ohled také na časové hledisko a zobrazit pokusy, které:
  • právě probíhají
  • nedodržely časový limit 
  • byly ukončeny 
  • nebyly odeslány

 4. Lze také zobrazit pokusy, které se podílejí na hodnocení uživatele (v závorce uvedena zvolená metoda hodnocení).
 5. A konečně můžete také zobrazit pouze pokusy, které byly znovu ohodnoceny/označeny pro opětovné hodnocení.

 6. Obr. 1: Co zahrnout do sestavy

Možnosti zobrazení

Tato sekce (viz obr. 6) umožňuje určit, které z následujících údajů budou zahrnuty v přehledové tabulce:

 • text otázky
 • odpověď
 • správná odpověď

Tabulku zobrazíte kliknutím na tlačítko "Zobrazit sestavu".

Obr. 2: Možnosti zobrazení

Příklad tabulky si můžete prohlédnout na následujícím obrázku. Kliknutím na ikonu skryjete daný sloupec (na obrázku 7 je skrytý sloupec s e-mailovými adresami studentů). Skrytý sloupec lze zobrazit kliknutím na ikonu .

Obr. 3: Tabulka odpovědí. Sloupce "E-mailová adresa" a "Stav" jsou skryté.

Také tato stránka umožňuje výběr či zrušení výběru všech pokusů tlačítky "Vybrat vše/Zrušit výběr". Pokusy lze označovat také jednotlivě kliknutím na zaškrtávací pole na začátku vybraného pokusu. Vybrané pokusy lze odstranit tlačítkem "Odstranit vybrané pokusy".

Comments