Studijní materiály‎ > ‎Stránka‎ > ‎

Nastavení Stránky

Jak přidat Stránku

Rychlá metoda

Nejjednodušším způsobem, jak přidat Stránku do kurzu, je přetáhnout text z prohlížeče či textového souboru přímo na hlavní stranu kurzu.

Pozor! Přetahování textu nefunguje v prohlížeči Internet Explorer. Pro práci s Moodlem je proto doporučeno používat prohlížeč Mozilla Firefox nebo Google Chrome. 

Studijní materiál Stránka přidáte do kurzu nejrychleji tak, že:
 1. Nejprve přejdete na hlavní stranu kurzu a vpravo nahoře kliknete na tlačítko "Zapnout režim úprav".
 2. Otevřete v textovém editoru či v prohlížeči text, který chcete do kurzu přidat, a označíte myší celý text, jejž chcete přidat do kurzu.
 3. Přetáhnete pomocí myši označený text na hlavní stranu kurzu v ELFu (viz obr. 1).


 4.  Obr. 2: Přetáhnutí textu na hlavní stranu kurzu

 5. Ve vyskakovacím okně zvolíte možnost Vytvořit studijní materiál typu Stránka a napíšete název Stránky, který se bude zobrazovat v kurzu, do pole Název (viz obr. 3).
 6. Kliknete na Vložit pro konečné vložení URL (viz obr. 3).


  Obr. 3: Vložení Stránky

Standardní metoda

 1. Nejprve přejděte na hlavní stranu kurzu a vpravo nahoře klikněte na tlačítko "Zapnout režim úprav" (viz obr. 1).
 2. Poté vyberte požadovaný týden/téma, kam chcete novou Stránku přidat, a přes odkaz "Přidat činnost nebo studijní materiál" přejděte k výběru aktivity.
 3. V levé části okna zvolte možnost Stránka a klikněte na tlačítko "Přidat" dole (viz obr. 4). Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořené Stránky.

   
  Obr. 4: Jak přidat Stránku

Nastavení Stránky

Níže jsou popsány možnosti nastavení studijního materiálu Stránka. K úpravám nastavení je možné se kdykoliv vrátit otevřením konkrétní Stránky z hlavní strany kurzu a přejitím na blok Nastavení/Správa Stránky/Upravit nastavení. 

Nastavení Stránky jsou rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení jsou rozbalené pouze sekce Obecná nastavení a Obsah. Ostatní sekce můžete rozbalit kliknutím na název sekce (např. Omezení přístupu) nebo můžete rozbalit všechny sekce kliknutím na tlačítko Rozbalit vše (viz obr. 5).

Obecná nastavení

V Nastavení Stránky nalezneme nejprve úplně nahoře sekci Obecná nastavení, která slouží k vložení názvu a popisu Stránky (viz obr. 5).
 1. Název Stránky je text odkazu, který se studentům zobrazí na hlavní straně kurzu.
 2. Pole s označením Popis slouží k vložení podrobnějších informací ke Stránce. HTML editor zde umožňuje podobné formátování textu jako například Word aj. Pomocí HTML editoru můžete také vybrat obrázek (pokud si přejete do popisu nějaký vložit), případně audio nahrávku či video.

  Pozor! Popis se studentům zobrazí, pouze pokud zaškrtnete políčko "Zobrazit popis Stránky"
  v sekci Vzhled (viz níže na stránce). 

 3. Zaškrtnutím políčka Zobrazit popis na titulní straně kurzu můžete zobrazit popis na hlavní straně kurzu v rámci daného tématu.


  Obr. 5: Zobrazení jména a popisu Stránky

Obsah

Druhou sekcí v Nastavení Stránky je Obsah. Právě sem učitel vkládá libovolný text, který je poté studentovi na Stránce zobrazen. V rámci Obsahu je také možné vkládat různá multimédia, obrázky či odkazy pomocí HTML editoru.

Obr. 6: Vkládání obsahu Stránky

Vzhled

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.) 

Ve třetí sekci s názvem Vzhled lze nastavit vzhledové vlastnosti Stránky: 
 1. Při zaškrtnutí pole Zobrazit název Stránky (viz obr. 7) se nad samotným obsahem Stránky zobrazuje jméno Stránky (viz obr. 8).
 2. Při zaškrtnutí pole Zobrazit popis Stránky (viz obr. 7) se nad samotným obsahem Stránky zobrazuje popis Stránky (viz obr. 8).


 3. Obr. 7: Nastavení zobrazení názvu a popisu
   

  Obr. 8: Zobrazení popisu a jména Stránky nad samotným obsahem Stránky po rozliknutí

Další nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.) 

Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení modulu, Omezení přístupu a Plnění činností (v případě, že je tato funkce povolena správcem systému a v kurzu).

Oprávnění v kontextu modulu Stránka

Oprávnění v kontextu této činnosti naleznete po kliknutí na název činnosti na hlavní straně kurzu - odkaz na ně se zobrazí v bloku Nastavení/Správa stránky/Oprávnění.

Dále v nápovědě