Správa kurzu‎ > ‎

Záloha a obnova

Existuje několik způsobů jak opětovně využít kurz nebo části kurzu. Většina z nich zahrnuje proces zálohy a obnovy.

Obr. 1: Odkazy Záloha, Obnovit, Import a Reset v postranním bloku Nastavení

V rámci systému Moodle je možné každý kurz jednoduše zálohovat do jediného souboru, ze kterého lze posléze identický kurz opět obnovit – ve stejné nebo jiné instalaci Moodle.

Poznámka. V roli Učitel je z bezpečnostních důvodů možné zálohovat kurzy vždy pouze bez dat uživatelů (tj. výsledků testů, odevzdaných úkolů apod.). S veškerými uživatelskými daty může kurz zálohovat a obnovovat pouze správce systému.

Proč používat zálohování kurzů

Zálohování a obnovování kurzů využijete především v následujících třech situacích:

  1. Kurz chcete použít opakovaně (například v následujícím roce, semestru atd.), ale zároveň chcete zachovat data uživatelů ze starších období. Vytvoříte proto zálohu kurzu a obnovíte ji do nového, zcela "čistého" kurzu bez uživatelů a uživatelských dat. V systému pak budete mít jak starší verzi kurzu (s archivními daty), tak kurz nový, připravený k dalšímu použití.

    Poznámka. Název obou kurzů může být totožný, lišit se musí pouze Krátký název, který slouží
    k identifikaci kurzu v systému. Z hlediska přehlednosti je však vhodné kurzy přece jen v názvu nějakým způsobem odlišit (např. upřesněním období, ke kterému patří).

  2. Stejný kurz používáte neustále, bez postupu zálohování a obnovování popsaného v bodě 1. Přesto však chcete z důvodu bezpečnosti a případné možnosti zpětného dohledání dat zachovávat i údaje ze starších období. V tomto případě můžete na konci každého období požádat správce systému o vytvoření záložního souboru včetně uživatelských dat, který bude odpovídat aktuálnímu stavu kurzu, a kurz poté dále upravovat – doplňovat/mazat obsah, odstraňovat uživatelská data apod. V případě potřeby lze záložní soubor obnovit a požadovaná starší data dohledat.

    Poznámka. Pokud chcete z kurzu pouze vymazat uživatelská data, tedy bez jejich zálohování, využijte funkci Reset kurzu.

  3. Kurz chcete použít v jiné instalaci Moodle, například při změně působiště, nebo v případě pracovní návštěvy jiné instituce. V takovém případě si ve svém domovském systému vytvoříte zálohu kurzu a pak ji jednoduše obnovíte v hostovaném Moodlu. Veškerý obsah máte tímto způsobem okamžitě k dispozici a kurz můžete bez problémů začít ihned používat.

Postup zálohy a obnovy kurzů

Návod na provedení zálohy a obnovy kurzu krok za krokem naleznete na následujících stránkách:

Poznámka. Zálohování a obnovování kurzu je proces, který je poměrně náročný na výkon počítače
a rychlost internetového připojení. Problém nastává především u kurzů, které obsahují velké objemy studijních materiálů (především videa a obrázky) nebo velké množství testových úloh. Pokud by vám systém v průběhu zálohy nebo obnovy opakovaně hlásil problém, obraťte se na správce systému, aby požadovanou zálohu a obnovu kurzu provedl za vás.

Import aktivit

Import aktivit umožňuje učiteli jednoduše přidat do kurzu vybrané studijní materiály a činnosti z jiného kurzu, ve kterém má taky roli učitele. Import funguje na podobném principu jako záloha kurzu a obnova kurzu, v tomto případě se však jedná o jediný proces. Návod na provedení importu krok za krokem naleznete zde.

Poznámka. Pokud chcete vybranou aktivitu opakovaně využít v rámci jednoho kurzu, můžete ji zkopírovat pomocí ikony "Duplikovat" (viz obr. 2).

Obr. 2: Ikona "Duplikovat" pro opakované použití aktivity v rámci jednoho kurzu

Reset kurzu

Pokud nechcete vytvořit novou kopii kurzu, ale pouze vymazat ze stávajícího kurzu uživatelská data, využijte funkci Reset kurzu. Nastavení kurzu i jeho obsah bude zachován, odstraní se však všechna uživatelská data (např. příspěvky ve fóru, odevzdané úkoly, pokusy v testu či známky uživatelů).

Návod na resetování kurzu krok za krokem naleznete zde.

Záloha a obnova aktivit

Každý studijní materiál či činnost v kurzu nabízí možnost vytvoření Zálohy v postranním bloku Nastavení v sekci Správa dané aktivity. Zálohovanou aktivitu můžete pak opětovně použít (pomocí funkce Obnovit) v jiné instalaci Moodlu nebo v jiném kurzu ve stejné instalaci. 

Důvody pro používání zálohy a obnovy aktivit jsou obdobné jako u zálohy a obnovy celého kurzu  viz výše.

Poznámka. Pokud chcete opětovně použít aktivitu ve stejné instalaci Moodlu, je jednodušší využít funkce Import.

Dále v nápovědě