Editace textu‎ > ‎HTML editor‎ > ‎

Popis funkcí HTML editoru

Většina ikon a nástrojů HTML editoru by měla být povědoma všem, kteří jsou zvyklí pracovat v textovém editoru Microsoft Word. Použít můžete i stejné klávesové zkratky. Abyste se však lépe zorientovali
v nabídce nástrojů, níže uvádíme popis jednotlivých skupin ikon podle řádků, ve kterých jsou zařazeny.

Poznámka. Slovní popis ikon (případně jejich klávesová zkratka) se zobrazí po najetí myší na danou ikonu v HTML editoru.

Poznámka pro uživatele ELFu na FF MU. V ELFu bylo upraveno uspořádání ikon pro editaci textu, jejich funkčnost však byla zachována. V jiných instalacích Moodlu se proto můžete setkat s odlišným uspořádáním.


1. řádek ikon

 Zpět a Znovu

Pro vrácení změn použijte ikony Zpět (Ctrl+Z ) a Znovu (Ctrl+Y). První vrací o jeden krok zpět
v úpravách textu, druhou ikonou se jednotlivé kroky v úpravách textu naopak posouvají opět dopředu.

 Styl, Řez a Formátování písma

V horním pásu tlačítek najdete rozbalovací nabídku, ve které můžete změnit styl písma, resp. odstavce – tj. zda jde o nadpis, běžný text apod.

Dále nechybí obecně trojice standardních ikon pro řez písma: Tučně (Ctrl+B)kurzíva (Ctrl+I), a podtržení (Ctrl+U).

Nakonec zde můžete najít ikonu pro odstranění formátování, která slouží k přeměně formátovaného textu na prostý text. Tato funkce je potřebná tehdy, jestliže při kopírování textu např. z jiných webových stránek spolu s textem zkopírujete i jeho formátování (tučné písmo, kurzíva, styly apod.). Vkládání naformátovaného textu odjinud často způsobuje problémy a těžko se upravuje, proto je lepší vkládat prostý text (nebo formátování odstranit) a naformátovat jej znovu přímo v editoru.

Poznámka. V souvislosti s formátováním textu můžete využít také funkce Vložit jako prostý text, kterou naleznete v nabídce po kliknutí pravým tlačítkem myši do pole pro vkládání textu. Tato funkce vloží jakýkoliv text již zbavený formátování (tedy jako prostý text).

Nabídka, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem do pole pro vkládání textu, obsahuje také funkci Směr textu. Text může směřovat zleva doprava, nebo zprava doleva.

 Odkaz

První tlačítko Odkaz (viz obr. výše) slouží k vložení odkazu či jeho následné úpravě. Druhým tlačítkem můžete naopak Odebrat odkaz. Pomocí třetího tlačítka můžete Zabránit automatickému propojování položek ve Slovníku či Databázi  viz návod zde.

 Vložit soubor

V této sekci najdete tlačítka pro vkládání netextových prvků, jako jsou obrázky, audio a video.

Vkládání obrázků a médií probíhá zadáním URL adresy zdrojového souboru nebo výběrem souboru z některého z repozitářů prostřednictvím nástroje Výběr souboru, který umožňuje také nahrát vlastní soubor z počítače. Na stránce Vkládání médií naleznete detailní návod na vložení obrázku do HTML editoru i postup pro vložení zvukové nahrávky nebo videa.

 Zobrazení

Tlačítko Přepnout na celostránkové zobrazení umožňuje zobrazení HTML editoru přes celý monitor (a zpět).

Tlačítko HTML slouží k přepnutí na HTML kód. Vše, co vkládáme a upravujeme skrze HTML editor
v Moodlu, je totiž v jádru psáno pomocí jazyka HTML. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí HTML kód, který lze upravit jeho přepsáním.

2. řádek ikon

 Efekty textu

Mezi efekty textu najdete tlačítka pro Přeškrtnuté písmoDolní index a Horní index.

 Barvy

První tlačítko slouží k nastavení Barvy písma, druhé určuje Barvu pozadí. Vybrat si můžete z 6 barev.

 Zarovnání

Trojice tlačítek značí zarovnání odstavce. Základní možnosti zarovnání textu jsou: doleva, na střed
a doprava.

 Odrážky, Číslování, Odsazení

První dvě tlačítka slouží k vytváření seznamů. Můžete vytvořit Seznam s odrážkami
(1. tlačítko) nebo Číslovaný seznam (2. tlačítko). V kombinaci s odsazením pak můžete vytvářet
i hierarchii položek v seznamu. K tomu slouží následující dvě tlačítka, která umožňují Zvětšit nebo Zmenšit odsazení celého odstavce.

 Vložit prvek

V této sekci najdete tlačítka pro vkládání netextových prvků, jako jsou speciální znaky a tabulky.

1. tlačítko Vodorovná čára umožňuje vložit čáru nad/pod text a oddělit jej tak.

Pomocí 2. tlačítka Smajlík můžete z nabídky ve vyskakovacím okně zvolit emotikon, který chcete vložit do textu.

Poznámka. Stejného efektu dosáhnete pomocí zadání znaků jako např. :-) přímo do textu  znaky se automaticky převedou na obrázek. Automatický převod znaků na obrázek vyžaduje aktivaci filtru Zobrazit emotikony jako obrázky. Pokud funkce Smajlík není k dispozici v HTML editoru ve vaší instalaci Moodlu
a chtěli byste ji využívat, kontaktujte administrátora vaší instalace.

Potřebujete-li v textu využívat speciální znaky, můžete je vkládat pomocí 3. tlačítka Vložit speciální znak.

4. tlačítko Editor rovnic slouží ke vkládání matematických rovnic. Po kliknutí na tlačítko se ve vyskakovacím okně zobrazí Editor rovnic (EN). Online dokumentace k tomuto programu v angličtině je
k dispozici zde.

Do editoru můžete vkládat také tabulky (5. tlačítko). Po kliknutí na tlačítko se ve vyskakovacím okně zobrazí dílčí nabídka, kde si navolíte požadovaný vzhled tabulky, počet sloupců a řádků. Podrobný návod pro práci s tabulkami naleznete zde.

Dále v nápovědě