Editace textu‎ > ‎HTML editor‎ > ‎

Používání HTML editoru

Text v Moodlu formátujete ve většině případů pomocí ikon v HTML editoru obdobným způsobem jako ve Wordu nebo jiném textovém editoru. Specifické případy formátování týkající se výlučně HTML editoru
v Moodlu jsou popsány níže.


Přehled klávesových zkratek

Při editaci textu v HTML editoru lze používat některé klávesové zkratky používané standardně v prostředí Windows; seznam je uveden v následující tabulce (viz tab. 1).

Poznámka. Klávesové zkratky jsou obzvlášť užitečné při zadávání textu do pole se skrytým HTML editorem.

Ctrl+Z Zpět
Ctrl+Y
Znovu
Ctrl+C Kopírovat
Ctrl+A Kopírovat vše
Ctrl+V Vložit
Ctrl+X Vyjmout
Ctrl+B Tučně
Ctrl+I Kurzíva
Ctrl+UPodtržené
Shift+Enter  Konec řádku

Tab. 1: Klávesové zkratky

Práce s tabulkami

Tabulky mají v Moodlu (a obecně v HTML textu) poměrně velké využití. Vedle standardního využití pro seznamy různých položek je můžete využít i pro zjednodušení formátování stránky, pokud se v jejím obsahu nacházejí obrázky, vnořená videa a další prvky. Práce s tabulkami v HTML editoru Moodlu probíhá plně v uživatelsky nenáročném rozhraní, není nutné znát žádné formátovací HTML značky.

Vložení tabulky

Pro vložení tabulky klikněte na ikonu "Tabulka" ve druhém řádku nabídky (viz obr. 1).

Obr. 1: Ikona pro vložení tabulky

Ve vyskakovacím okně Vytvořit tabulku s nastavením tabulky (viz obr. 2) určete počet řádků, sloupců
a další požadované parametry. Klikněte na tlačítko "Vytvořit tabulku".

Obr. 2: Okno s nastavením tabulky

Úprava tabulky

Vloženou tabulku lze dále upravovat tak, že do tabulky kliknete levým tlačítkem myši. Aktivujete tak ikonu "Tabulka", pomocí které můžete následně tabulku upravit (viz obr. 3).

Obr. 3: Úprava tabulky

Zvolíte-li možnost Upravit tabulku (viz obr. 4), můžete upravit Titulek nebo Definovat záhlaví. Vše uložíte kliknutím na tlačítko "Aktualizovat tabulku".

Obr. 4: Okno nastavení vlastností buňky

Barevná paleta

V HTML editoru je dostupný výběr z šesti barev. Kliknete-li na šipku vedle ikony Barvy pozadí textu či Barvy textu, zobrazí se barevná paleta určená k rychlému výběru barvy (viz obr. 5).

Obr. 5: Barevná paleta

Vypnutí a změna HTML editoru

Pokud dáváte přednost zadávání prostého neformátovaného textu nebo formátování textu pomocí jazyka HTML, můžete ve svém osobním profilu používání editoru deaktivovat (viz obr. 6). Toto nastavení naleznete v postranním bloku Nastavení/Nastavení mého profilu/Upravit profil/Při úpravě textu.

Poznámka pro uživatele ELFu na FF MU. V postranním bloku Nastavení/Nastavení mého profilu/Upravit profil/Při úpravě textu můžete také zvolit textový editor TinyMCE HTML editor, který má nástroje shodné
s HTML editorem použitým ve verzi Moodle 2.5. Upozorňujeme však, že možnost volby 
TinyMCE HTML editoru je zde k dispozici pouze dočasně.

Obr. 6: Nastavení používání HTML editoru v osobním profilu

Dále v nápovědě