Činnosti‎ > ‎Fórum‎ > ‎

Nastavení Fóra

Jak přidat činnost Fórum

Činnost Fórum přidáte do kurzu následovně:

 1. Přejděte na hlavní stranu kurzu a vpravo nahoře klikněte na tlačítko "Zapnout režim úprav".
 2. Poté vyberte požadovaný týden/téma, kam chcete nové Fórum přidat, a přes odkaz "Přidat činnost nebo studijní materiál" přejděte k výběru aktivity.
 3. V levé části okna zvolte Fórum (viz obr. 1).
 4. Klikněte na tlačítko "Přidat". Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořené činnosti Fórum.


  Obr. 1: Jak přidat činnost Fórum

Nastavení činnosti Fórum

Níže jsou popsány možnosti nastavení činnosti Fórum. K úpravám nastavení je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na název činnosti na hlavní straně kurzu a otevřením odkazu v panelu Nastavení/Správa fóra/Upravit nastavení.

Nastavení činnosti Fórum jsou rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení je rozbalená pouze sekce Obecná nastavení. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše (viz obr. 2).

Obecná nastavení

V nastavení fóra nalezneme nejprve úplně nahoře sekci Obecná nastavení, která slouží k vložení názvu fóra a úvodního textu (viz obr. 2).

 1. Název fóra je text odkazu, který se studentům zobrazí na hlavní straně kurzu.
 2. Pole s označením Popis slouží k vložení textového popisu činnosti. Pokud chcete text formátovat, klikněte na tlačítko "Zobrazit více tlačítek". Dojde k odkrytí ovládacího panelu HTML editoru, který umožňuje podobné formátování textu jako například Word aj. Pomocí HTML editoru můžete také vybrat obrázek (pokud si přejete do popisu nějaký vložit), případně audio nahrávku či video.

  Poznámka. V Popisu je vhodné zahrnout přesné instrukce nejen o předmětu fóra, ale také
  o kritériích hodnocení a známkování, která mohou být ve fóru použita (viz níže).


 3. Zaškrtnutím políčka Zobrazit popis na titulní straně kurzu můžete zobrazit zadání fóra i přímo na hlavní straně kurzu v rámci daného tématu.
 4. Pomocí rozbalovací nabídky volíte jeden z pěti Typů fóra, které Moodle nabízí, podle toho,
  k jakému účelu chcete fórum používat:
  • Prostá diskuse. Jedno téma rozvíjené na jedné stránce, které je vhodné pro krátké cílené diskuze. Nemůže být použito v režimu oddělených skupin (ukázka zde).
  • Běžné fórum pro obecné použití. Otevřené fórum, kde může kdokoliv kdykoliv začít nové téma. Volíme nejčastěji, pokud fórum nemá blíže specifikovaný účel (ukázka zde).
  • Každý může zahájit jedno téma diskuse. Každý účastník kurzu může zahájit právě jedno nové diskuzní téma (všichni na ně však mohou neomezeně odpovídat). Můžete ho použít, pokud například chcete, aby každý student začal diskuzi svoji úvahou nad tématem týdne
   a všichni na jeho příspěvek mohli posléze reagovat (ukázka zde).
  • Otázky a odpovědi. Učitel pokládá otázku pro zahájení každého diskuzního vlákna. Studenti mohou odpovídat, ale odpovědi ostatních studentů uvidí až ve chvíli, kdy na ni sami odpoví (ukázka zde).
  • Standardní fórum zobrazované jako blog. Funkčně stejné jako Běžné fórum pro obecné použití, zobrazuje se však jako internetový blog, tedy s plným textem prvního příspěvku
   a sbalenými komentáři (ukázka zde).

   Více informací a doporučení k používání jednotlivých typů fór naleznete v sekci Výběr typu fóra na stránce Jak používat Fórum
   .

   Poznámka. Při založení nového kurzu dojde automaticky k vytvoření speciálního fóra Novinky. Učiteli toto fórum slouží k hromadnému zasílání upozornění studentům na to, co je
   v kurzu nového, na čem je nutné aktuálně pracovat nebo jaké se blíží termíny úkolů. Fórum Novinky je vždy automaticky nastaveno tak, že k odběru zpráv jsou povinně přihlášeni všichni účastníci kurzu (nelze se odhlásit), ale právo na vkládání nových zpráv a odpovědí mají pouze uživatelé v roli Učitel. Toto lze upravit pomocí přenastavení uživatelských rolí.   Obr. 2: Sekce Obecná nastavení činnosti Fórum

Přílohy a počet slov

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Maximální velikost přílohy, která může být přidána k jednotlivým příspěvkům, se odvíjí od základního nastavení kurzu v bloku Nastavení/Správa kurzu/Upravit nastavení. Z různých důvodů však může být nutné nastavit pro konkrétní fórum ještě nižší limit.
 2. Maximální počet příloh. Zde určujete maximální počet souborových příloh (1–100), které může uživatel vložit do každého příspěvku. Tímto způsobem mohou studenti ke svým zprávám přikládat obrázky, videa, dokumenty apod.
 3. Zobrazit počet slov. Pokud je povoleno zobrazení počtu slov, bude na konci každého příspěvku zobrazen celkový počet slov, které student do příspěvku vložil (vhodné například jako kritérium pro hodnocení příspěvků).


  Obr. 3: Sekce Přílohy a počet slov nastavení činnosti Fórum

Odebírání a sledování

 1. Způsob odebírání. Pokud uživatel odebírá příspěvky z fóra, znamená to, že dostává upozornění na každý příspěvek e-mailem nebo zprávou přímo v Moodlu (podle nastavení uživatelského profilu). Ve výchozím nastavení si uživatelé mohou vybrat, zda chtějí být zapsáni k odebírání fóra. Učitel však může odebírání konkrétního fóra vnutit – k odběru pak budou všichni účastníci kurzu přihlášeni povinně, a to včetně těch, kteří budou do kurzu zapsáni později.

  Poznámka. Je vhodné zvolit "Vnucené odebírání" zejména ve fóru Novinky a ve fórech na začátku kurzu, než všichni přijdou na to, že se k odběru mohou přihlásit sami.

  Pro každé fórum je možné zvolit jeden z následujících typů odebírání:
  • Volitelné odebírání. Účastníci si mohou vybrat, zda budou příspěvky odebírat.
  • Vnucené odebírání. Všichni odebírají příspěvky a nemohou se odhlásit.
  • Automatické odebírání. Každý je na počátku přihlášen k odebírání, ale může se kdykoliv odhlásit.
  • Odebírání není možné. Odebírání příspěvků není studentům povoleno, učitelé se přihlásit mohou.

  Obr. 4: Nastavení možnosti Způsob odebírání v sekci Odebírání a sledování

 2. Označovat nepřečtené příspěvky tohoto fóra. Označování nepřečtených příspěvků ve fóru umožňuje uživatelům sledovat přečtené a nepřečtené zprávy ve fóru. Pro toto nastavení máte na výběr ze tří možností:

  • Volitelné (výchozí nastavení). Účastníci si mohou označování vypínat a zapínat podle vlastního uvážení.
  • Vypnuto. Označování je trvale vypnuto pro všechny členy.
  • Vnuceno. Označování je trvale zapnuto pro všechny členy.

   Pozor!
   Toto platí pouze tehdy, jestliže má uživatel v nastavení svého profilu Nastavení/Nastavení mého profilu u možnosti Zvýraznění nepřečtených příspěvků nastaveno "Ano: chci zvýrazňovat nepřečtené příspěvky". Nastavení profilu totiž "přebíjí" nastavení zadané zde v rámci Fóra.

 3. Obr. 5: Nastavení možnosti Označovat nepřečtené příspěvky v sekci Odebírání a sledování

RSS

 1. RSS kanál pro tuto aktivitu. Zde můžete zapnout a vypnout RSS kanál. Pro toto nastavení máte na výběr ze tří možností:
  1. Žádný (výchozí nastavení) – RSS kanál je zakázán.
  2. Diskuse  RSS kanál bude odběratelům posílat nové diskuse.
  3. Příspěvky  RSS kanál rozešle odběratelům každý nový příspěvek.
 2. Počet posledních RSS článků. Toto číslo stanovuje počet článků, které jsou zasílány pomocí RSS. Pokud je číslo nastaveno na 5, pak bude odběratelům zasláno pět posledních článků.

 3. Poznámka. Pokud do vaší diskuse denně přibývá velký počet příspěvků, pak nastavte vysoké číslo.


  Obr. 6: Sekce RSS nastavení činnosti Fórum

Blokovat po dosažení počtu příspěvků

Studentům můžete zakázat posílat příspěvky nad rámec následujících nastavení:

 1. Blokační období. Zde zadáváte délku časového intervalu, pro který bude zadaný limit počtu příspěvků platit. Na výběr je v rozpětí 1 den až 1 týden.
 2. Blokovat po dosažení počtu příspěvků. Zde zadáváte maximální počet příspěvků, které bude mít student pro daný interval povolen.
 3. Upozornit po překročení počtu příspěvků. Zde můžete nastavit, po jakém počtu bude uživatel varován, že již brzy bude jeho možnost přispívání do fóra zablokována.

  Příklad. Pokud do prvního řádku zadáme 1 den, do druhého číslo 3 a do třetího 2, bude to znamenat, že student smí denně odeslat pouze tři příspěvky. Jakmile odešle druhý, bude upozorněn na to, že po dalším bude pro tento den bez možnosti přispívat.


  Obr. 7: Nastavení blokování po dosažení počtu příspěvků

Známka

Z rozbalovací nabídky vyberte kategorii známek, do které se budou započítávat hodnocení, jsou-li povolena.

Obr. 8: Kategorie známek

Hodnocení

 1. Role s povolením hodnotit. Příspěvky ve fóru mohou být hodnoceny pomocí škály, přednastaveného čísla nebo slovní škály. V základním nastavení mohou hodnotit příspěvky ve fóru pouze učitelé, avšak je možné hodnocení příspěvků povolit i studentům (viz Jak umožním studentům hodnotit příspěvky ve fóru – FAQ a Oprávnění ve fóru). Známkování ve fóru může sloužit jako hodnocení toho, do jaké míry je student aktivní. Všechna hodnocení z fóra jsou zaznamenána
  v seznamu známek.
 2. Typ souhrnného hodnocení znamená způsob, jakým budou všechna hodnocení příspěvků ve fóru zkombinována do konečného hodnocení. Některé škály nejsou vhodné pro některé typy souhrnného hodnocení (viz poznámka). Můžete si vybrat z šesti možností:
  • Bez hodnocení
  • Průměr hodnocení. Aritmetický průměr všech hodnocení příspěvků ve fóru. Je vhodné zejména v případě, že se studenti hodnotí navzájem a známek je tím pádem mnoho.
  • Počet hodnocení. Výsledná známka odpovídá počtu ohodnocených položek. Používá se, pokud je důležité znát počet příspěvků. Výsledek nesmí překročit maximální hodnocení povolené pro fórum. Počet hodnocení se používá tehdy, pokud učitel chce mít jistotu, že student vložil do diskuze daný počet příspěvků (např. odpověděl na všechny otázky).

   Poznámka. Počet hodnocení nefunguje pro škálu "Individuální a Kolektivní způsoby poznávání" nebo pro přizpůsobené škály.

  • Nejvyšší hodnocení. Výslednou známku bude tvořit nejvyšší získané hodnocení. Toto hodnocení je vhodné použít, pokud chceme zdůraznit nejlepší výsledek studentů. Tak mohou poslat jeden velmi kvalitní příspěvek, stejně jako několik obyčejných odpovědí.
  • Nejnižší hodnocení. Výslednou známku bude tvořit nejnižší získané hodnocení. Tato metoda podporuje vysokou kvalitu všech příspěvků.
  • Součet hodnocení. Všechna hodnocení určitého uživatele se sečtou. Výsledná známka nesmí překročit nejvyšší známku ve fóru.

   Poznámka. Součet hodnocení nefunguje ve škále "Individuální a Kolektivní způsoby poznávání" nebo pro přizpůsobené škály.

 3. Škála. Umožňuje z rozbalovací nabídky vybrat typ ohodnocení fóra, případě jej ponechat bez hodnocení. Student může být hodnocen buď na škále (typ škály učitel vybírá z rozbalovací nabídky
  s názvem Škála), nebo je možné hodnotit body (maximální možný počet získaných bodů učitel nastavuje u možnosti Maximum bodů).
 4. Omezit hodnocení na položky s daty v tomto rozsahu. Učitel může povolit hodnocení položek
  v určitém časovém rozpětí. Používá se, pokud chce učitel přitáhnout pozornost studentů
  k nejnovějšímu obsahu a udržet dané tempo ve fóru nebo v kurzu.  Obr. 9: Nastavení hodnocení ve fóru

Další nastavení

Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení moduluOmezení přístupu a Plnění činností (v případě, že je tato funkce povolena správcem systému a v kurzu).

Lokálně přidělené role

Nastavení/Správa fóra/Lokálně přidělené role mohou být uživatelům přiděleny další role v rámci dané činnosti Fórum.

Moderátor fóra

Studentovi umožníte moderovat fórum (manipulovat s příspěvky ostatních) tím, že mu přidělíte v rámci fóra roli Učitel bez práva editovat. Toto nastavení lze provést následovně:

 1. Nastavení/Správa fóra/Lokálně přidělené role klikněte na Učitel bez práva upravovat.
 2. Vyberte studenta ze seznamu Uživatelů k dispozici na pravé straně a klikněte na "Přidat". Tím studenta přidáte do seznamu Stávajících uživatelů vlevo. Více uživatelů vyberete držením klávesnice Ctrl a klikáním na jména uživatelů.


  Obr. 10: Tabulka s popisem rolí, které lze lokálně přidělit pro každé Fórum

Nastavení správy fóra uživatelem

Uživatelé si mohou vybrat, zda budou nebo nebudou chtít označovat nepřečtené příspěvky v Nastavení mého profilu/Upravit profil pomocí volby Zvýraznění nepřečtených příspěvků. Nastavit lze následující možnosti (viz obr. 11):

 • Ano: chci zvýrazňovat nepřečtené příspěvky
 • Ne: nechci zvýrazňovat nepřečtené příspěvky

Obr. 11: Povolení zvýraznění nepřečtených příspěvků

Pokud uživatel vybere možnost "Ano: chci zvýrazňovat nepřečtené příspěvky" a správce fóra nastavil
u položky "Označovat nepřečtené příspěvky tohoto fóra" možnost "Vnuceno" nebo "Volitelné" (viz výše
v sekci Odebírání a sledování), pak se uživateli budou zvýrazňovat nepřečtené příspěvky. Tyto příspěvky budou zvýrazněny na:

 • na titulní stránce (na stránce Můj ELF v případě uživatelů na FF MU)
 • na hlavní stránce kurzu (viz obr. 12)
 • přímo ve fóru (viz obr. 13)

Obr. 12: Zobrazení nepřečtených příspěvků na hlavní straně kurzu

Obr. 13: Zobrazení nepřečtených příspěvků uvnitř fóra

Hosté a přispívání ve fóru

Uživatelé, kteří jsou přihlášeni v roli hosta, přispívat do fóra nemohou. Ačkoli to nemusí být na první pohled zřejmé, chybí jim k tomu oprávnění, kterými disponují jiné role (student, učitel...). Pokud se uživatel po přihlášení v roli hosta pokusí poslat příspěvek do fóra, zobrazí se mu zpráva: "Hosté nemohou přispívat ve fóru. Chcete se přihlásit pomocí plného uživatelského účtu?"

Oprávnění v kontextu činnosti Fórum

Oprávnění v kontextu této činnosti naleznete po kliknutí na název činnosti na hlavní straně kurzu  odkaz na ně se zobrazí v bloku Nastavení/Správa fóra/Oprávnění.

Dále v nápovědě