Činnosti‎ > ‎Fórum‎ > ‎

ČKD/FAQ


Jak umožním studentům hodnotit příspěvky ve fóru?

Oprávnění rolí ve fóru mohou být změněna v postranním bloku Nastavení/Správa fóra/Oprávnění.

 1. Klikněte na ikonu "Povolit" (+) vedle pravomoci Hodnotit příspěvky (viz obr. 1).

  Obr. 1: Přidání role k činnosti Hodnotit příspěvky v rámci Oprávnění konkrétního fóra

 2. Z rozbalovací nabídky vyberte roli Student (viz obr. 2) a klikněte na tlačítko "Povolit".
  Obr. 2: Výběr role Student

Jak vytvořím fórum pouze pro učitele?

Fórum pouze pro učitele/lektory vytvoříte tím, že dané fórum nastavíte jako neviditelné. Budou jej tak moci vidět pouze učitelé. V zapnutém režimu úprav Fórum skryjete výběrem možnosti "Skrýt"
v rozbalovací nabídce Upravit vedle odkazu na konkrétní fórum (viz obr. 3) nebo nastavíte viditelnost
v sekci Běžná nastavení modulu.

Případně lze skrýt i celou sekci kurzu kliknutím na ikonu oka v pravém horním rohu daného týdne/tématu, čímž vytvoříte prostředí, kde můžete s ostatními učiteli sdílet nejenom fórum, ale také další materiály, například soubory. Všechny studijní materiály a aktivity ve skryté sekci kurzu budou pro studenty neviditelné.

Obr. 3: Skrytí fóra studentům

Uživatelé nemohou vkládat přílohy ani přetahováním, ani nástrojem pro výběr souboru.

Zkontrolujte, zda jste na stránce Nastavení fóra v sekci Přílohy a počet slov změnili nejvyšší počet povolených příloh na číslo větší než 0.

Jak odstraním fórum Novinky z kurzu?

 1. Odstraňte fórum Novinky na stránce kurzu. V zapnutém režimu úprav Fórum odstraňte výběrem možnosti "Odstranit" v rozbalovací nabídce Upravit vedle odkazu na konkrétní fórum (viz obr. 4).
 2. Odstraňte blok Poslední novinky. V zapnutém režimu úprav blok Poslední novinky odstraňte výběrem možnosti "Smazat blok Poslední novinky" z rozbalovací nabídky Akce (ikona ozubeného kolečka) (viz obr. 4).

  Obr. 4: Odstranění fóra Novinky a bloku Poslední novinky

 3. V Nastavení/Správa kurzu/Upravit nastavení v sekci Vzhled nastavte Kolik novinek ukazovat na
  0 (viz obr. 5).

  Obr. 5: Úplné odstranění zobrazování novinek

Jak odstraním testovací zprávy z fóra?

Existuje několik možností (viz obr. 6):

 • Přesunout diskusní vlákno do jiného fóra
 • Upravit příspěvek
 • Odstranit příspěvek


  Obr. 6: Přesunutí, úprava nebo odstranění fóra

Proč studenti v oddělených skupinách nemohou odpovídat v diskusích fórech, které zahájil učitel?

Pokud máte v kurzu a ve fóru nastaven režim Oddělené skupiny, je třeba, abyste vlákno, do kterého chcete, aby studenti měli možnost přispívat, vytvořili ve více exemplářích a určili každé skupině zvlášť. Režim oddělených skupin nedovoluje studentům reagovat na příspěvky určené všem účastníkům kurzu. Skupinu, které bude příspěvek určen, vyberete z rozbalovací nabídky těsně nad tlačítkem "Poslat do fóra" (viz obr. 7).

Obr. 7: Určení příspěvku ve fóru jedné ze skupin

Jak umožním hostům přispívat do fóra?

Není možné hostům přímo povolit přispívat do fóra, přesto je možné toto nastavení obejít. Více informací najdete v sekci Hosté a přispívání ve fóru.

Jak uzavřít či archivovat fórum? 

Fórum může být uzavřeno/archivováno, aby už studenti nemohli zahajovat nové diskuse nebo přidávat odpovědi. Mohou však nadále číst všechny diskuse. To nastavíte v postranním bloku Nastavení/Správa fóra/Oprávnění kliknutím na ikonu "Nepovolit" (X) u role Student v řádku s pravomocí Začínat novou diskusi a Odpovídat na příspěvky (viz obr. 8).

Obr. 8: Archivování fóra

Jak mohu dát příspěvek ve fóru do "karantény"?

Pokud student pošle do fóra nevhodný příspěvek, je lepší jej namísto odstranění dát do "karantény" tak, že ho přesunete do skrytého fóra, a poté upozorníte svého nadřízeného, zákonného zástupce dítěte nebo přímo studenta (záleží na situaci). Musíte nejdříve vytvořit fórum, které nazvete např. Karanténa,
a nastavit ho jako skryté (viz výše).

 1. Najděte příspěvek, který chcete skrýt, a klikněte na odkaz "Oddělit" (viz obr. 9).

  Obr. 9: Oddělení konkrétního příspěvku od původního fóra

 2. Budete přesměrováni na další stránku, kde budete muset potvrdit rozdělení příspěvku. Potvrdíte kliknutím na tlačítko "Oddělit" (viz obr. 10).

  Obr. 10: Potvrzení oddělení

 3. Příspěvek je nyní oddělen a zobrazí se na samostatné stránce. Z rozbalovací nabídky Přesunout diskusi do ... v pravém horním rohu vyberte fórum Karanténa (viz obr. 11).
 4. Klikněte na tlačítko "Přesunout" (viz obr. 11).

  Obr. 11: Výběr cílového fóra a přesun

  Poznámka. Nezapomeňte informovat studenta, případně vašeho nadřízeného nebo rodiče
  o důvodech, které vás vedly k přesunutí příspěvku do karantény.

Lze omezit odběr příspěvků na určité diskuzní vlákno?

V současné době toto není možné. Pro více informací můžete sledovat diskusi v anglické dokumentaci: Per-discussion subscription (EN).

Jak nastavit zasílání souhrnných e-mailů z fóra?

Je možné nastavit zasílání souhrnných e-mailů buď z kompletních příspěvků ve fóru, nebo pouze předmětů fóra. Postup nastavení zasílání e-mailů je následující (viz obr. 12):

 1. Na hlavní straně kurzu v bloku Nastavení rozbalte nabídku Nastavení mého profilu a klikněte na odkaz "Upravit profil".
 2. V řádku Typ souhrnných e-mailů vyberete možnost, která vám vyhovuje:
  • Nepoužívat souhrny (jeden e-mail na každý příspěvek)
  • Kompletní (denně e-mail s plným textem příspěvků)
  • Předměty (denně e-mail s předměty příspěvků)
 3. Své nastavení uložte kliknutím na tlačítko "Aktualizovat profil" dole.

Obr. 12: Zvolení způsobu odebírání fóra

Proč v mých fórech nefunguje hodnocení?

(Tato otázka se týká problému, pro jehož řešení je třeba kontaktovat správce stránek.)

V případě, že jste správně postupovali pomocí výše uvedených instrukcí, a přesto nevidíte hodnocení, zkontrolujte, zda je na vašem serveru nastaveno povolení json v postranním bloku Nastavení/Správa stránek/Server/PHP info/json (viz obr. 13).

Obr. 13: Správné nastavení json

Jak nastavím období pro zobrazování oznámení ve fóru Novinky?

(Tato otázka se týká problému, pro jehož řešení je třeba kontaktovat správce stránek.)

Časově omezené příspěvky jsou v základním nastavení zakázány. Mohou však být povoleny zaškrtnutím zatrhávacího pole Termínované příspěvky (forum_enabletimedposts) v postranním bloku Nastavení/Správa stránek/Moduly/Moduly činností/Fórum (viz obr. 14). Časově omezené příspěvky mohou být vytvořeny uživateli s pravomocí Vidět skryté časově omezené příspěvky (obvykle manažeři a učitelé).

Obr. 14: Povolení časově omezených příspěvků ve fórech

Proč se neodesílají e-mailové kopie příspěvků fóra?

(Tato otázka se týká problému, pro jehož řešení je třeba kontaktovat správce stránek.)

Nejpravděpodobnější je, že není nastaveno pravidelné spouštění skriptů (cron). Informace najdete na Pravidelné spouštění skriptů – cron (EN).

Pozor! Ujistěte se, že možnost Povolit uživatelům výběr znakové sady v postranním bloku Nastavení/Správa stránek/Moduly/Výstupy zpráv/E-mail je nastavena na "Ne" (viz obr. 15).

Obr. 15: Kontrola nastavení pro odesílání e-mailů

Další informace