Správa odznáčků

Odznáčky mohou být spravovány na úrovni kurzu, ve kterém jsou vytvořeny, tedy v bloku /Digitální odznáčky/Správa odznaků, a potom, v případě konkrétních, již udělených, odznáčků v osobním profilu držitele odznáčku.

 

Odznáčky v kurzu

Spravovat stávající a vytvářet nové odznáčky můžete v bloku Nastavení/Správa kurzu/Digitální odznáčky/Správa odznaků (viz obr. 1).

Obr. 1: Správa odznaků


Kliknutím na Správa odznaků zobrazíte seznam všech odznaků, které máte v daném kurzu (viz obr. 2):
 1. Počet odznaků v kurzu
 2. Tlačítko pro přidání nového odznaku
 3. Názvy a obrázky všech odznaků - šedivý název (u posledního) znamená, že odznak momentálně není dostupný. Kliknutím na název odznaku si zobrazíte Přehled daného odznaku.
 4. Stav odznaku - zda je či není uživatelům k dispozici
 5. Kritéria pro udělení odznaku
 6. Počet držitelů odznaku
 7. Ikony pro úpravu a další manipulaci s odznakem (více na obr. 3).

  Obr. 2: Přehled odznáčků v kurzu

Pomocí ikon v kolonce Akce (viz obr. 2) můžete rychle spravovat a upravovat konkrétní odznáček (viz obr. 5):

Obr. 3: Editační ikony odznáčku


 1. Zakázat/povolit přístup - ikona oka funguje jako kdekoliv jinde v Moodlu a značí viditelnost, tedy dostupnost odznáčku. Nedostupný odznáček má ikonu přeškrtnutého oka.
 2. Udělený odznak - zobrazí se stránka s udělováním odznáčků a případně i uživatelé, kteří daný odznáček již vlastní.
 3. Upravit - kliknutím na ikonu ozubeného kolečka se dostanete do sekce Upravit podrobnosti odznáčku, kde můžete měnit nastavení.

  Pozor! Odznáček můžete upravit pouze v případě, že ještě nebyl nikdy udělen - pokud byl, je již nastavení fixní. Pokud chcete upravit odznáček, který ještě udělen nebyl, ale je pro uživatele dostupný, nejprve je potřeba jej znepřístupnit kliknutím na tlačítko "Zakázat přístup" v zeleném bloku pod názvem odznáčku (viz obr. 4).

  Obr. 4: Zakázat přístup uživatelů k odznáčku


 4. Kopírovat - tato ikona slouží pro duplikování odznáčku. Vytvoří se stejný odznáček s identickým nastavením, k názvu se připojí text "Kopie" (viz obr. 5).

  Obr. 5: Kopie odznáčku


  Příklad. Vytvoříte odznáček a udělíte ho některým studentům, pak ale zjistíte, že potřebujete upravit nastavení odznáčku, a to nejde, protože již byl udělen. Můžete tedy původní odznáček kopírovat a u kopie upravit nastavení do požadované podoby a dále používat kopii - pokud vám nevadí, že je v názvu slovo kopie. To případně můžete změnit (např. "Odznáček za velmi dobrou práci v kurzu XY, podzim 2013, 2"), ale název kopie nemůže být stejný jako název originálu.

 5. Odstranit - odznáčky je možné z kurzu odstranit, a to kliknutím na ikonu křížku. Po odstranění odznáčku není problém vytvořit nový s názvem toho původního.

 6. Pozor! I když odznáček odstraníte, uživatelům, kterým jste ho již udělili, v profilu zůstane. Nebude ani nijak vizuálně odlišen od ostatních odznáčků.

  Příklad. Vytvoříte odznáček a udělíte ho některým studentům, pak ale zjistíte, že potřebujete upravit nastavení odznáčku, a to nejde, protože již byl udělen. Můžete tedy původní odznáček smazat a vytvořit nový se stejným názvem a požadovaným nastavením, ale studentům, kterým jste udělili ten původní, už ho nemůžete nijak odstranit z profilu ani jiným způsobem sebrat. Dokonce jim můžete udělit nový odznáček, takže pak budou mít v profilu dva stejné odznáčky. Toto je ale spíš krajní řešení, protože pravidla k získání odznáčků by měla být pro všechny stejná.

Z pohledu studenta

Pokud chcete účastníky kurzu pomocí odznáčků motivovat, musí o možnosti a podmínkách jejich získání vědět. Je tedy dobré tyto informace v krátkosti uvést např. v informacích o kurzu na začátku konkrétního kurzu.

Obr. 6: Odznáčky kurzu v bloku Navigace


Student si také sám může vyhledat, které odznáčky jsou v kurzu dostupné (zdali tam nějaké jsou), a to v bloku Navigace/konkrétní kurz/Digitální odznáčky/Odznáčky kurzu (viz. obr 6).

I když jsou v kurzu vytvořené odznáčky, student je neuvidí, pokud Uživatelům nejsou k dispozici (viz obr. 7). Z pohledu učitele se odznáček, který není k dispozici, liší od toho, který k dispozici je, šedou barvou, přeškrtnutou ikonou oka a také upozorněním v sloupci Stav odznaku.

Obr. 7: Dostupnost odznáčků z pohledu Učitele


Odznáček v obrázku 7, který je dostupný, mohou studenti vidět mezi Odznaky kurzu (viz obr. 8).

Obr. 8: Konkrétní odznaky kurzu z pohledu studenta


Pokud se v kurzu uživatelům zpřístupní i druhý odznáček z obrázku 6, student pak mezi Odznaky kurzu uvidí oba. A když některý z nich (nebo oba) získá, v kolonce Získal jsem uvidí datum, kdy se tak stalo (viz obr. 9).

Obr. 9: Více dostupných odznáčků a označení získání odznáčku

Odznáčky v osobním profilu uživatele

Všechny odznáčky, které uživatel získá, se zobrazí v jeho osobním profilu (viz obr. 10), kde je také mohou vidět všichni ostatní uživatelé, pokud to uživatel nezmění ve svém profilu (zakáže automatické zobrazování či odznáček přímo skryje). Kliknutím na obrázek konkrétního odznáčku se zobrazí podrobnosti o daném odznáčku - za co byl získán, kým byl udělen a kdy.

Obr. 10: Odznáčky v osobním profilu uživatele


Kliknutím na vybraný odznáček ve vašem profilu (obr. 10) zobrazíte jeho podrobnosti (viz obr. 11):

 1. Navigační lišta - Můj profil/Moje odznaky/konkrétní odznáček 
 2. Obrázek - možnost stáhnout si obrázek odznáčku
 3. Podrobnosti o příjemci - jméno studenta, který obdržel odznak
 4. Podrobnosti o vydavateli - informace nastavené při vytváření odznáčku
 5. Detaily odznaku - informace o odznaku, za co byl získán, v jakém kurzu a kdo ho udělil
 6. Vypršení platnosti odznaku - kdy byl odznáček vydán a do kdy platí, pokud to bylo nastaveno

  Obr. 11: Konkrétní odznáček v profilu uživatele

Odznaky v Nastavení osobního profilu

V osobním profilu se k nastavení odznaků dostanete touto cestou: Nastavení/Nastavení mého profilu/Digitální odznáčky (viz obr. 12). Tam najdete dvě možnosti nastavení:
 1. Předvolby - možnost nastavit automatické zobrazení nově získaných odznaků na profilové stránce uživatele.
 2. Spojení sbírky - digitální odznáčky jsou kompatibilní s Mozilla Open Badges, máte tedy možnost
  vaše sbírky odznáčků spojit.

  Obr. 12: Nastavení odznaků v osobním profilu uživatele

Propojení s Mozilla Open Badges

Odznaky, které vám jsou přiděleny v Moodlu můžete prezentovat i na veřejně dostupném místě jako jsou Mozilla Openbadges. 

Budete k tomu potřebovat navštívit stránky openbadges.org, které jsou však pouze v angličtině. Je třeba založit si tam účet, tzv. Mozilla Backpack. K tomu se můžete buď proklikat přes navigaci stránek, stačí kliknout na jedno z polí na úvodní straně, a nebo jít rovnou na https://backpack.openbadges.org/backpack/login. Mozilla ověřuje identitu přes váš e-mail, takže je nutné zadat při zřizování Mozilla Backpack takovou e-mailovou adresu, kterou máte ve svém profilu v Moodle.
Pokud se chcete něco dovědět o poslání Mozilla Open Badges, můžete si projít jednoduchou prezentaci s následným kvízem a zasloužit si tak první Openbadge. Toto najdete, pokud na úvodní stránce kliknete na pole úplně vlevo “Earn” a poté “Take the badges 101 quiz”. Pro propojení vašeho profilu v Moodlu s vaším Mozilla Backpack musíte jít právě na svůj profil v Moodle a dále na Nastavení/Odznaky/Nastavení sbírky (viz obr. 13).

Obr. 13: Nastavení sbírky odznaků v Moodle


Zde byste měli najít odkaz pro přihlášení se do vašeho Mozilla Backpack. Po ověření identity a propojení vašich profilů je zase třeba, abyste se vrátili na váš profil v Moodlu a zobrazili si odznak, který chcete přidat do svého “vaku” na Mozille. Vlevo nahoře pak najdete tlačítko “Přidat do sbírky”. Kliknutím na něj přidáte tento odznak do svého Mozilla Backpack.

Obr. 14: Přidání Moodlového odznaku do mozzila Backpack


Pokud chcete aby se ve vašem profilu v Moodlu zobrazovaly i odznaky, které máte ve svém Mozilla Backpack, musíte si v něm nejprve zřídit sbírku “Collection” a tu pak označit jako veřejnou (viz obr. 15).

1. Klikněte na záložku Collections.
2. Uchopte myší obrázek odznaku, který chcete přidat do kolekce a následně zveřejnit.
3. Přetáhněte odznak do pole vlevo.
4. Zaškrtněte u nově zřízené kolekce pole Public, pro její zveřejnění.

Obr. 15: Vytvoření sbírky odznaků v Mozilla Backpack

Stránka Moje odznaky v bloku Navigace 

V bloku Navigace má každý uživatel k dispozici přehledovou stránku Moje odznaky (Navigace/Můj profil/Moje odznaky - viz obr. 16):
 1. Sdílení odznaků mimo tento web - odznaky získané na Moodlu můžete spojit i s odznaky získanými jinde, a to spojením sbírek (v bloku Nastavení/Nastavení mého profilu/Odznaky/Nastavení sbírky).
 2. Stáhnout vše - možnost stáhnout si najednou všechny obrázky ze všech získaných odznáčků.
 3. Vyhledat - podle jména najít určitý odznáček.
 4. Získané odznaky - obrázky a názvy všech získaných odznaků.
 5. Manipulace se získanými odznaky - možnost stáhnout si obrázek konkrétního odznáčku a možnost skrýt vybraný odznáček.
 6. Sdílení odznaků z jiných webů - ve vašem profilu se mohou objevovat i odznáčky, které jste získali na jiných webech (připojení těchto externích odznáčků nastavíte v bloku Nastavení/Nastavení mého profilu/Odznaky/Nastavení sbírky).

  Obr. 16: Stránka Moje odznaky

Dále v nápovědě