Testové úlohy‎ > ‎Banka úloh‎ > ‎

Správa úloh

Správa úloh zvolené kategorie

Základní možnosti zobrazení seznamu úloh

Základní strana Banky úloh nabízí následující možnosti práce a nastavení obsahu (obr. 1):
 1. Výběr kategorie testových úloh, se kterou chcete pracovat. V případě nového kurzu je k dispozici vždy pouze kategorie Výchozí - další kategorie můžete přidat kliknutím na odkaz "Kategorie" (viz níže v části Jak přidat/upravit kategorii).
 2. Výběr způsobu zobrazení testových úloh v rámci vybrané kategorie.
  • Můžete se rozhodnout, zda chcete zobrazit pouze úlohy z aktivní kategorie, nebo i ze všech jejích podkategorií (kategorie, podobně jako adresáře souborů na disku počítače, mohou mít hierarchickou strukturu - viz dále). 
  • Lze také určit, zda se zobrazí staré úlohy (tj. ty, které nejsou již používané nebo byly smazány) a zadání úlohy přímo v seznamu (v případě delšího zadání není doporučeno, protože to znepřehledňuje seznam úloh). 
  • Náhled kategorie se seznamem hotových testových úloh naleznete na obr. 3 v sekci Práce se seznamem úloh.
 3. Novou testovou úlohu můžete přidat kliknutím na tlačítko "Vytvořit novou testovou úlohu". 4. Obr. 1: Základní možnosti zobrazení seznamu úloh

Práce se seznamem testových úloh

Každá položka v seznamu úloh vybrané kategorie obsahuje informaci o typu úlohy (ikona vlevo) a její název. Seznam úloh také poskytuje různé možnosti řazení testových úloh (obr. 2):
 1. Řazení úloh v seznamu. Seznam úloh lze řadit podle 4 kriterií: 
  (a) typ úlohy T
  (b) název úlohy Otázka a
  (c) jméno nebo příjmení uživatele, který úlohu vytvořil/naposledy upravil.
 2. Ikony pro úpravu, duplikaci, náhled a odstranění.
 3. Zaškrtávací pole pro výběr úloh umožňují výběr všech úloh (a) nebo jednotlivých úloh (b). Takto vybrané úlohy je možné
 4. odstranit. Systém přitom hlídá, zda úloha, kterou si přejete odstranit, není právě použita v některém z testů - pokud ano, její odstranění nepovolí. Tímto způsobem se snaží zabránit chybnému odstranění úlohy, které by mohlo způsobit nefunkčnost některých testů v kurzu.
 5. Úlohy je také možné přesunout do jiné kategorie. Kategorii lze vybrat pomocí
 6. rozbalovací nabídky. 


  Obr. 2: Možnosti práce se seznamem testových úloh

Prohlížení, úprava, přesunutí a odstranění úlohy

K prohlížení, úpravě, přesunu a odstranění úlohy jsou určeny tyto editační ikony (viz obr. 2):

Kliknutí na "Náhled" (ikona zvětšovacího skla) zobrazí interaktivní náhled úlohy - lze jej vyplnit a ověřit, jak se bude úloha chovat (typicky se to týká reakcí v rámci nastavení chování testových úloh).
Ikona "Upravit" zobrazí stránku pro úpravu nastavení.
Ikona "Přesunout" umožňuje přesunout jednotlivou úlohu do jiné kategorie.

S pomocí ikony "Odstranit" můžete vybranou úlohu smazat - to lze pouze v případě, že se daná úloha již nepoužívá v žádném testu, jinak systém odstranění úlohy nepovolí.

Přidání a úprava kategorií

Kategorie testových úloh, do kterých je celé úložiště rozděleno, fungují podobně jako adresáře souborů vašeho počítače. Jejich účelem je zpřehlednit obsah Banky úloh a umožnit rychlé dohledání konkrétní úlohy. Stejně jako zmíněné adresáře mohou být i kategorie testových úloh rozděleny hierarchicky - každá kategorie tedy může obsahovat libovolný počet podkategorií. 

Před tím, než začnete vytvářet testové úlohy a vkládat je do testů v kurzu, je vhodné se zamyslet nad tím, jakou strukturu kategorií v rámci Banky úloh potřebujete. Nepřehlednost úložiště totiž může přivodit nutnost zpětného třídění úloh v kurzu, což bývá značně složité a časově náročné. Správně uspořádaná hierarchie kategorií je nezbytná i v případě, že chcete v testech používat náhodně vybírané úlohy.

Jak přidat/upravit kategorii

K úpravě kategorií testových úloh vede odkaz v bloku Nastavení/Banka úloh/Kategorie (viz obr. 4 a 5).
 1. Hierarchie kategorií testových úloh. V horní polovině stránky naleznete seznam všech existujících kategorií testových úloh v kurzu. Pomocí zobrazených editačních ikon můžete jednotlivé kategorie mazat, upravovat, přesouvat nebo měnit jejich hierarchii (tj. posouvat o úroveň níž nebo výš). Pokud budete chtít smazat kategorii, která není prázdná, požádá vás systém o upřesnění, kam úlohy kategorie přesunout. Z toho vyplývá, že na této stránce lze mazat pouze prázdné kategorie a nikoliv samotné testové úlohy. Ty mohou být smazány pouze v rámci seznamu samotných úloh.


  Obr. 3: 
  Stránka pro úpravu kategorií testových úloh

 2. Formulář pro přidání/úpravu kategorie. Pokud chcete přidat novou kategorii (nebo upravit stávající), je zapotřebí vyplnit název nové kategorie a zvolit kategorii, která bude nově vytvářené kategorii nadřazena. Kategorii lze umístit i na hlavní úroveň (tedy tak, aby se stala jednou z hlavních kategorií kurzu). Toho lze dosáhnout zvolením možnosti "Nahoru" v rozbalovací nabídce. Volitelně můžete vyplnit i informace o nové kategorii, které se budou posléze zobrazovat v přehledu všech kategorií výše na stránce.


  Obr. 4: Vytvoření nové kategorie (a její zařazení do subkategorie)

Dále v nápovědě