Stránka

Studijní materiál Stránka vytvoří odkaz na samostatnou stránku v Moodlu, kde se zobrazuje obsah vytvořený učitelem. Obsah stránky je tvořen v HTML editoru, který umožňuje kromě textu vkládat různé typy médií, jako jsou obrázky, audio a video nahrávky či HTML kód, případně kombinaci těchto prvků.

Obr. 1: Stránka v Moodlu


Poznámka. V některých případech může být vhodnější využít studijního materiálu Stránka namísto vkládání textového nebo jiného dokumentu, a to zejména tehdy, má-li dokument obsahovat například text, který si studenti mají pouze přečíst a není nutné, aby si jej stahovali do svého počítače.

Na následujících stránkách naleznete podrobnosti o nastavení a používání studijního materiálu Stránka: