Studijní materiály‎ > ‎Soubor‎ > ‎

Nastavení Souboru

Jak přidat Soubor

Rychlá metoda

Nejjednodušším způsobem, jak přidat soubor do kurzu, je přetáhnout jej z plochy nebo složky počítače přímo na hlavní stranu kurzu.

Pozor! Přetahování souborů nefunguje v prohlížeči Internet Explorer. Pro práci s Moodlem je proto doporučeno používat prohlížeč Mozilla Firefox nebo Google Chrome.
 1. Nejprve přejděte na hlavní stranu kurzu a vpravo nahoře klikněte na tlačítko "Zapnout režim úprav".
 2. Přetáhněte požadovaný soubor ze svého počítače do sekce kurzu, kde chcete, aby se zobrazil (viz obr. 1).


  Obr. 1: Přetažení souboru z plochy do kurzu

 3. Nyní můžete změnit název nebo upravit další nastavení (viz obr. 2) pomocí příslušných ikon.


    Obr. 2: Další nastavení vloženého Souboru

Standardní metoda

 1. Nejprve přejděte na hlavní stranu kurzu a vpravo nahoře klikněte na tlačítko "Zapnout režim úprav".
 2. Poté vyberte požadovaný týden/téma, kam chcete nový Soubor přidat, a přes odkaz "Přidat činnost nebo studijní materiál" přejděte k výběru aktivity.
 3. V levé části okna zvolte Soubor a klikněte na tlačítko "Přidat" dole (viz obr. 3). Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořeného Souboru.


  Obr. 3: Jak přidat Soubor

Nastavení Souboru

Níže jsou popsány možnosti nastavení Souboru. K úpravám nastavení je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na odkaz na hlavní straně kurzu a otevřením odkazu v panelu Nastavení/Správa souboru/Upravit nastavení, případně pomocí odkazu "Upravit nastavení", který naleznete po kliknutí na rozbalovací nabídku s názvem "Upravit" u daného Souboru.

Nastavení Souboru jsou rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení jsou rozbalené pouze sekce Obecná nastavení a Obsah. Ostatní sekce můžete rozbalit kliknutím na název sekce (např. Vzhled) nebo můžete rozbalit všechny sekce kliknutím na tlačítko Rozbalit vše (viz obr. 4).

Obecná nastavení

V Nastavení Souboru nalezneme nejprve úplně nahoře sekci Obecná nastavení, která slouží k vložení názvu Souboru a úvodního textu (viz obr. 4).
 1. Název Souboru určuje název, pod kterým se studentům Soubor zobrazí na hlavní straně kurzu. 
 2. Pole s označením Popis slouží k vložení popisu Souboru. Pokud potřebujete vložit jiný než prostý text, klikněte na tlačítko "Zobrazit editor". Dojde k odkrytí ovládacího panelu HTML editoru, který umožňuje podobné formátování textu jako například Word aj. Pomocí HTML editoru můžete také vybrat obrázek (pokud si přejete do zadání nějaký vložit), případně audio nahrávku či video. 
 3. Zaškrtnutím políčka Zobrazit popis na titulní straně kurzu můžete zobrazit popis na hlavní straně kurzu v rámci daného tématu.


  Obr. 4: Zobrazení jména a popisu Souboru

Obsah

Obsah lze snadno upravovat dvěma způsoby:
 1. V rámci nastavení Obsahu můžete přidávat přetažením požadovaného souboru z vašeho počítače do pole pro nahrání souboru (viz obr. 5).


   
  Obr. 5: Přetáhnutí souboru z počítače do pole pro nahrání souboru

 2. Druhým způsobem je vložení souboru za pomocí ikony "Přidat" v levém horním rohu (viz obr. 6), kdy se vám otevře okno pro výběr souboru, ve kterém z vašeho počítače vyberete příslušný soubor (viz obr. 7).


   Obr. 6: Zobrazení ikony pro výběr souboru z počítače


  Obr. 7: Zobrazení okna Výběr souboru pro nahrání souboru z počítače

Pozor! Je možné vložit také více souborů najednou. V takovém případě je ale vhodné určit hlavní soubor (viz obr. 14), jehož jméno se následně zobrazuje tučně. 

Příklad. Vložíte-li například PDF soubor, jehož původní text máte v formátu MS Office Word/Excel/PowerPoint, můžete nahrát i zdrojový soubor, který pak budete moci stáhnout z kurzu
a upravovat. Nastavíte-li PDF soubor jako hlavní, studenti jej uvidí, ale zdrojové soubory neuvidí.

Poznámka. Pokud chcete studentům zpřístupnit větší množství souborů, můžete využít studijní materiál typu Složka. Složky jsou přehlednější než velké množství souborů pod sebou a šetří místo na hlavní straně kurzu.

Vzhled

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Ve třetí sekci s názvem Vzhled lze nastavit vzhledové vlastnosti Souboru (viz obr. 8). Po kliknutí na odkaz "Ukázat rozšířená nastavení" se vám zobrazí další možnosti nastavení.

Obr. 8: Zobrazení sekce Vzhled nastavení Souboru včetně rozšířených nastavení

 1. Zobrazení. Slouží k výběru typu zobrazení (viz obr. 9). Dodatečné možnosti zobrazení vám mohou být povoleny administrátorem.
  • Automaticky - systém odhadne nejlepší možnost výběru z následujících variant (99% šance zvolení uživatelem chtěné možnosti).
  • Vsadit do stránky - systém vytvoří odkaz, který se otevře uvnitř ELFu. To znamená, že se otevře cílený Soubor, ale zůstane hlavička, navigace, nastavení atd. Vhodné pro obrázky, flash animace, videa a PDF.
  • Vynutit stažení - při tomto nastavení prohlížeč při kliknutí na Soubor automaticky začne stahování souboru do počítače. V závislosti na uživatelském nastavení prohlížeče se soubor stáhne automaticky, nebo se objeví adresář sloužící k výběru pozice uložení na počítači.
  • Otevřít - systém jednoduše otevře zadaný Soubor v prohlížeči, přičemž využije celé okno prohlížeče.
  • Pop-up okno - systém při kliknutí na Soubor otevře vyskakovací okno, přičemž využije celého okna prohlížeče.

   Poznámka. Dvě následující možnosti (V rámci a Nové okno) jsou v nabídce pouze tehdy, jestliže jsou povoleny administrátorem.
    
  • V rámci - ukáže hlavičku Moodle a popis souboru, přičemž soubor se zobrazí ve velikostně proměnlivém okně pod hlavičkou (podporovány jsou obrázky, PDF, flash atd.).
  • Nové okno - velmi podobné Pop-up oknu, ale nové okno se plnohodnotně otevře v prohlížeči, bude v něm tedy dostupné menu prohlížeče, adresní řádek atd.


   Obr. 9: Zobrazení rozbalovací nabídky pro výběr typu zobrazení Souboru v sekci Vzhled

   Pozor!
   Všechny tyto možnosti můžete použít pro soubory, které lze zobrazit uvnitř prohlížeče, jako jsou obrázky, prostý text nebo PDF, pokud máte v prohlížeči nainstalovaný potřebný zásuvný modul. Pokud je vyberete pro soubor, který takto zobrazit nelze (např. dokumenty aplikace Word, PDF bez potřebného zásuvného modulu a jiné typy souborů, které je potřeba otevřít v samostatném programu), pak se vyskakovací okna nebo rámce sice vytvoří, ale prohlížeč rozpozná problém a vyzve uživatele, aby si soubor uložil.

   Příklady.
   Podle čeho vybrat možnost zobrazení?
   • Chcete, aby Moodle vybral za vás? - Automaticky
   • Chcete, aby si uživatel musel Soubor stáhnout nebo otevřít v programu u sebe na počítači? - Vynutit stažení
   • Chcete, aby se Soubor zobrazil v rámci stránky Moodlu (obrázky, pdf, videa)? - Vsadit do stránky
   • Chcete, aby se Soubor zobrazil v prohlížeči bez rámce Moodlu (obrázky, pdf, videa)? - Otevřít
   • Chcete, aby se Soubor zobrazil v novém okně prohlížeče? - Pop-up okno nebo Nové okno

 2. Při zaškrtnutí pole Zobrazit velikost se ukáže na hlavní stránce kurzu vedle souboru i jeho velikost. Při zaškrtnutí pole Ukázat typ se vedle souboru (a velikosti) ukáže i typ souboru jako např. "Dokument aplikace Word" (viz obr. 10).

  Poznámka. V případě, že ve studijním materiálu existuje více souborů, objeví se typ hlavního souboru. Pokud není pro systém typ souboru znám, neobjeví se.


   Obr. 10: Zobrazení velikosti a typu souboru na hlavní straně kurzu

 3. Šířku vyskakovacího okna a Výšku vyskakovacího okna lze definovat pouze při typu zobrazení Pop-up okno. Obě hodnoty jsou definovány v pixelech. 
 4. Při zaškrtnutí pole Zobrazit popis studijního materiálu se zobrazuje při kliknutí na Soubor jeho popis. Tato funkce není dostupná v typech zobrazení Vynutit stahování, Otevřít a Pop-up okno.
 5. Lze také Použít filtry na obsah souboru, pokud je součástí Souboru více souborů různých formátů, lze vyfiltrovat pomocí tohoto nastavení pouze HTML soubory.

Další nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení modulu, Omezení přístupu a Plnění činností (v případě, že je tato funkce povolena správcem systému a v kurzu).

Jak zobrazit propojené soubory

Modul Soubor můžete použít také, pokud máte archiv zip s propojenými soubory, například webovou stránku se souborem index.html nebo objekt Flash se soubory xml/swf a index souborem.
 1. Nejprve přejděte na hlavní stranu kurzu a vpravo nahoře klikněte na tlačítko "Zapnout režim úprav". 
 2. Přetáhněte archiv zip ze svého počítače do sekce kurzu, kde chcete, aby se zobrazil (viz obr. 10).


  Obr. 11: Přetažení souboru "Pravidla českého pravopisu.zip"


 3. Na následně zobrazený dotaz, co chcete dělat se souborem, odpovězte výběrem možnosti "Vytvořit studijní materiál typu Soubor" a klikněte na "Vložit" (viz obr. 12).


   Obr. 12: Vyskakovací okno po přetažení archivu zip


 4. Poté klikněte na odkaz "Upravit nastavení", který naleznete po kliknutí na rozbalovací nabídku
  s názvem "Upravit" u daného Souboru (viz obr. 13).


  Obr. 13: Úprava nastavení souboru

 5. V sekci Obsah klikněte na nahraný archiv a v zobrazeném okně klikněte na tlačítko "Rozbalit" (viz obr. 14).


   Obr. 14: Tlačítko "Rozbalit"

 6. Klikněte na soubor index.html nebo jiný soubor, přes který chcete zobrazit propojené soubory,
  a zvolte možnost "Nastavit hlavní soubor" (viz obr. 15). 


  Obr. 15
  : Nastavení hlavního souboru

 7. Hlavní soubor (označen tučným písmem - viz obr. 15) je ten soubor, který se zobrazí studentům na stránkách kurzu.


   Obr. 16
  : Soubor index.html označený jako hlavní soubor

 8. Klikněte na "Uložit a vrátit se do kurzu".

Oprávnění v kontextu modulu Soubor

Oprávnění v kontextu této činnosti naleznete po kliknutí na název činnosti na hlavní straně kurzu - odkaz na ně se zobrazí v bloku Nastavení/Správa souboru/Oprávnění. 

Dále v nápovědě