Studijní materiály‎ > ‎Složka‎ > ‎

ČKD/FAQ

Jak si připravím archiv?

Vytvoření archivu se může v závislosti na softwaru nainstalovaném na vašem počítači lehce odlišovat. Ve většině případů však stačí myší označit všechny soubory, které chcete přidat do archivu, kliknout na ně sekundárním tlačítkem a vybrat možnost "Přidat do archivu", případně najet na název programu (např. 7-zip) a tam kliknout na "Přidat do archivu" či "Add to archive".

Mám Složku s propojenými soubory, jak ji zobrazím v Moodlu?

Pokud máte Složku s propojenými soubory, například webovou stránku se souborem index.html nebo objekt Flash se soubory xml/swf a index souborem, použijte místo modulu Složka modul Soubor. Podrobnější návod najdete v Nastavení Souboru.

Jak zobrazím Složku z některého repozitáře?

Složku můžete do Moodlu přidat jako archiv zip nebo vytvořit novou, nelze ale nahrát složku, kterou už máte v některém repozitáři. Více informací najdete v diskuzním fóru Jak v Moodlu 2.0 odkážu na existující adresář (EN).

Jak mohu studentům povolit nahrávání souborů do složky, kterou jsem dal k dispozici?

Učitel má možnost studentům v rámci konkrétní Složky přidělit oprávnění "Spravovat soubory v modulu Složka", které jim umožní editovat obsah Složky. Oprávnění učitel přidělí po otevření Složky z hlavní strany kurzu a přejití na blok Nastavení/Správa složky/Oprávnění. V sekci Činnost: Složka klikněte u možnosti "Spravovat soubory v modulu Složka" na ikonu plus ve sloupci s názvem Role s oprávněním (viz obr. 1). Na zobrazené stránce dále z rozbalovací nabídky vyberte roli Student a poté klikněte na tlačítko "Povolit" (viz obr. 2).

Obr. 1: Přidělení oprávnění v rámci studijního materiálu Složka


Obr. 2: Přidělení oprávnění Spravovat soubory v modul Složka roli student


Nyní se studentovi po otevření Složky, ve které mu bylo přiděleno toto oprávnění, zobrazí tlačítko "Upravit", pomocí kterého mu bude umožněno upravovat obsah Složky (viz obr. 3).

Obr. 3: Zobrazení tlačítka pro úpravu obsahu Složky z pohledu studenta


Poznámka. Studenti mají po přidělení oprávnění "Spravovat soubory v modulu Složka" přístup pouze k úpravě obsahu Složky, nemají možnost zasahovat do jejího nastavení.

Pozor! Správa souborů v modulu složka zahrnuje i možnost odstraňovat soubory, studenti tak mohou odstraňovat libovolné soubory včetně těch, které nahrál učitel nebo jiný student.Dále v nápovědě