Přetažení více souborů na hlavní stranu kurzu

Nejjednodušší způsob, jak nahrát do kurzu více souborů najednou, je přetáhnout je z počítače přímo na hlavní stranu kurzu.

Postup je podobný jako u přetažení jediného souboru na hlavní stranu kurzu, ve svém počítači však musíte označit více souborů najednou. Postup je následující:
  1. Klikněte na tlačítko "Zapnout režim úprav" v pravém horním rohu kurzu.
  2. Vyhledejte si v průzkumníku či jiném správci souborů soubory, které chcete přetáhnout do kurzu. Označte soubory myší a přetáhněte je do sekce kurzu, kde chcete, aby se zobrazily (viz obr. 1).    Obr. 1: Přetažení více souborů na hlavní stranu kurzu

  3. Pokud vkládáte do kurzu obrazové soubory, zobrazí se vyskakovací okno s možnostmi vložení obrázku. Zvolte možnost Vytvořit studijní materiál typu Soubor a klikněte na tlačítko "Vložit" (viz obr. 2). Tento proces opakujte u všech souborů, které jste přetáhli.    Obr. 2: Vytvořit studijní materiál typu Soubor

  4. Počkejte, dokud se soubory do kurzu nenahrají. Nahrávání může trvat i delší dobu, v závislosti na velikosti souborů a rychlosti vašeho připojení. U všech nahraných souborů se zobrazí ikona (liší se podle typu souboru) a název souboru. Pomocí editačních ikon v rozbalovací nabídce můžete například odsadit soubor, změnit rozšířená nastavení pomocí tlačítka "Aktualizovat" či soubor odstranit. Pomocí ikony pera vedle názvu souboru můžete jeho název rychle změnit (viz obr. 3). 


    Obr. 3: Nahrané soubory a ikony pro nastavení


Poznámka. Pokud nechcete vytvořit ve svém kurzu samostatný odkaz na každý soubor, ale jednu složku se všemi vybranými soubory, můžete ji vytvořit přetážením ZIPu na hlavní stranu kurzu.

Dále v nápovědě