Přehled zapsaných uživatelů

Seznam všech uživatelů zapsaných v kurzu zobrazíte kliknutím na odkaz Nastavení/Správa kurzu/Uživatelé/Zapsaní uživatelé. Kromě jména uživatele naleznete v tabulce i informace o jeho posledním přístupu do ELFu, přidělené roli v kurzu, přidělené skupině a metodě zápisu, pomocí které byl tento uživatel do kurzu zapsán. Pro přehlednější zobrazení je možné seznam zapsaných uživatelů filtrovat podle příslušné metody zápisu.
Comments