Správa kurzu‎ > ‎Nastavení kurzu‎ > ‎

Vzhled

V sekci Vzhled je možné vybrat další nastavení, která ovlivní vzhled celého kurzu, a také nastavit, zda se bude studentům zobrazovat blok Poslední Novinky či Známky.

Obr. 1: Nastavení vzhledu kurzu


 1. Vnutit motiv. Tato možnost umožňuje pevně určit barevné schéma a celkový design kurzu. Daný kurz se bude automaticky zobrazovat ve vámi určeném vzhledu bez ohledu na to, jaký vzhled preferuje student.


  Obr. 2: Zobrazení rozbalovací nabídky pro výběr vnuceného motivu kurzu


 2. Vnutit jazyk. Zde je možné nastavit jazyk, ve kterém bude kurz studentům zobrazován. Nadpisy
  a všechny názvy tlačítek se budou zobrazovat ve vybraném jazyku, i když student na svém osobním profilu preferuje jazyk jiný.


  Obr. 3: Zobrazení rozbalovací nabídky pro výběr vnuceného jazyku kurzu


  Příklad. Například v kurzech švédštiny může učitel vnutit švédský jazyk. Všechny nápisy, nadpisy, pokyny a tlačítka se pak v kurzu zobrazují v tomto jazyce (viz obr. 4).


  Obr. 4: Vnucení jazyku švédština


 3. Kolik novinek ukazovat. Zde učitel stanoví, kolik nejnovějších položek se má zobrazovat v bloku Poslední novinky. Tento blok obsahuje aktuální zprávy pro všechny studenty (viz obr. 5). Pokud zde nastavíte "0 novinek", blok se nezobrazí vůbec.


  Obr. 5: Blok Poslední novinky


  Poznámka. Ve výchozím nastavení jsou všichni studenti přihlášeni k odebírání příspěvků z tohoto bloku, budou tudíž dostávat vaše zprávy e-mailem.

 4. Ukázat známky. Tato možnost určuje, zda budou mít studenti přístup k přehledu svých známek. Ve výchozím nastavení lze všechny známky v kurzu najít na stránce Známky, dostupné z hlavní strany kurzu (viz obr. 6 a 7). Tato volba nemá vliv na to, zda může Učitel známky udělovat.


  Obr. 6: Odkaz Známky v postranním bloku Nastavení z pohledu studenta


  Obr. 7: Zobrazení známek z pohledu studenta


  Příklad. Vypnutí možnosti "Ukázat známky" je například vhodné, když učitel nemá v úmyslu studenty známkovat, anebo nechce, aby studenti měli ke svým známkám přístup.


 5. Ukázat sestavu o činnosti. Vyberete-li možnost "Ano", studenti budou mít možnost sledovat vlastní aktivitu v kurzu. Pro každého účastníka kurzu je veden Protokol o činnosti, který zachycuje jeho aktivitu v rámci kurzu (přehled příspěvků a aktivit, historie přihlášení, přístup
  k jednotlivým částem kurzu). V nastavení je automaticky vybrána možnost "Ne", což znamená, že student ke zprávě o vlastní aktivitě přístup nemá. Tato volba neovlivňuje zobrazování Sestavy
  o činnosti Učiteli, ten má k aktivitě studentů přístup vždy - přes tlačítko umístěné na stránce osobního profilu každého studenta (viz obr. 8, 9 a 10).


  Obr. 8: Sestava o nedávné činnosti z pohledu učitele  Obr. 9: Sestava 
  o nedávné činnosti z pohledu studenta

  Poznámka. U některých kurzů může být protokol o činnosti pro studenta přínosný, protože mu umožní sledovat jeho zapojení do činnosti v kurzu. Možným důvodem pro vypnutí této funkce je zvýšené zatížení systému při vytváření protokolu. Je-li v kurzu velký počet studentů nebo probíhá-li kurz dlouho, je lepší tuto funkci vypnout.

Dále v nápovědě