Správa kurzu‎ > ‎Nastavení kurzu‎ > ‎

Obecná nastavení

Sekce Obecná nastavení se automaticky zobrazuje v rozbalené formě a slouží k vložení základních informací o kurzu, jako jsou název, kategorie a viditelnost (viz obr. 1). Proto je vhodné (u položek Celý
a Krátký název dokonce nutné) vyplnit je hned při založení kurzu, ale samozřejmě je možné se k nim kdykoliv později vrátit a libovolně je upravovat.

Obr. 1: Obecná nastavení kurzu


 1. Celý název. Úplný název kurzu, který se zobrazuje v seznamech kurzů, v hlavičce stránky kurzu
  a kdekoliv, kde se na kurz odkazuje.

  Příklad. Dějiny 20. století, Španělská literatura z let 19001960

 2. Krátký název kurzu. Jedná se o zjednodušený název kurzu. Mnoho institucí používá zkratky či kódová označení pro své kurzy. Pokud nemáte jednotný systém pro tvoření zkratek kurzů (zkratka oboru, předmětu, číslo), nějakou si vymyslete. Krátký název bude používán tam, kde se celý název kurzu nehodí, například v drobečkové navigaci, v záhlaví e-mailu nebo v bloku Navigace/Moje kurzy/..., kde najdete kurzy vypsané pod krátkými názvy (viz obr. 2).

  Příklad. MAT01, K022

 3. Kategorie kurzu. Každý kurz spadá do nějaké kategorie neboli skupiny podle katedry, oboru nebo dalších parametrů kurzu. Výběr vhodné kategorie ovlivní umístění kurzu v rámci celého systému, můžete tak studentům usnadnit nalezení kurzu.

 4. Viditelný. Nastavením viditelnosti kurzu určíte, zda se bude kurz studentům objevovat
  v seznamu dostupných kurzů. Skrytý kurz se ve výběru kurzů uživatele (pokud jej mají vůbec dostupný) zobrazuje šedě a mohou ho vidět jen správci, manažeři, tvůrci kurzu a zapsaní učitelé (viz obr. 2). Studenti skrytý kurz nemohou vidět vůbec a nemohou se do něj dostat ani pomocí URL odkazu.


  Obr. 2: Neviditelné kurzy v bloku Navigace

 5. Datum začátku kurzu. Pokud v kurzu používáte (nebo plánujete používat) týdenní uspořádání, bude první týden začínat datem, které zde uvedete. Od tohoto data budou též zobrazovány protokoly o činnosti v kurzu.

 6. Identifikátor (ID) kurzu. Identifikační číslo kurzu (ID) se používá pouze v případě propojení kurzu s externím systémem, v Moodlu se ID nikdy nezobrazuje. Pokud má váš kurz přidělen oficiální kód, napište jej zde, nebo ponechte pole prázdné.