Činnosti‎ > ‎Wiki‎ > ‎

Nastavení Wiki

Jak přidat činnost Wiki

Činnost Wiki přidáte do kurzu tak, že:

 1. Zapnete režim úprav v kurzu (tlačítko "Zapnout režim úprav" v pravém horním rohu hlavní strany kurzu). 
 2. V požadovaném týdnu/tématu kliknutím na odkaz "Přidat činnost nebo studijní materiál" přejdete
  k výběru aktivity. 
 3. V levé části okna zvolte modul Wiki (viz obr. 1)
 4. Klikněte na tlačítko "Přidat" dole. Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořené činnosti Wiki.

  Obr. 1: Přidání činnosti Wiki

Nastavení činnosti Wiki

Níže jsou popsány možnosti nastavení činnosti Wiki. K úpravám nastavení je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na název činnosti na hlavní straně kurzu a otevřením odkazu v panelu Nastavení/Správa wiki/Upravit nastavení.

Nastavení činnosti Wiki jsou rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení je rozbalená pouze sekce Obecná nastavení. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše (viz obr. 2).

Obecná nastavení

Sekce Obecná nastavení slouží k vložení názvu a popisu Wiki, nastavení jejího režimu a názvu první stránky (viz obr. 2).

 1. Název je text odkazu, který se studentům zobrazí na hlavní straně kurzu. Je tedy vhodné zvolit název vystihující účel této aktivity.
 2. Pole s označením Popis slouží k vložení podrobnějších informací o činnosti.
 3. Zaškrtnutím políčka Zobrazit popis na titulní straně kurzu můžete zobrazit popis na hlavní straně kurzu v rámci daného tématu.
 4. Režim wiki slouží k nastavení toho, kdo může upravovat stránky Wiki. V rozbalovací nabídce učitel vybírá mezi možnostmi:
  • Společná wiki – na tvorbě stránek mohou spolupracovat všichni účastníci kurzu. Ti mají možnost vytvářet libovolné množství stránek, mohou vidět všechny stránky, které v této Wiki existují, a mají rovněž možnost upravovat stránky, které vytvořili jiní účastníci. Učitel má na rozdíl od studentů navíc možnost stránky Wiki odstraňovat.
  • Individuální wiki – každý uživatel může upravovat pouze svou vlastní Wiki stránku, kterou vytvoří při prvním otevření Wiki. Tuto stránku může později podle potřeby upravovat. Stránky ostatních studentů však nemá možnost vidět, a tudíž se na nich nemůže ani podílet.

  Pozor! Po uložení nastavení zvolený režim již nelze měnit. Chcete-li používat režim jiný, je nutné vytvořit novou Wiki.

 5. Název první stránky je text, který bude zobrazen na první stránce Wiki.

  Pozor! Po uložení nastavení zvolený název první stránky již nelze měnit. Chcete-li na první stránce mít název jiný, je nutné vytvořit novou Wiki.

  Obr. 2: Zobrazení sekce Obecná nastavení

Uspořádání

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Možnost Výchozí formát slouží k nastavení formátu, který bude výchozím při úpravě stránek wiki.
 2. Zaškrtnutím pole Vnutit formát nebude při úpravě stránek wiki možno používat jiný formát než ten, který je nastaven jako výchozí.

  Obr. 3: Zobrazení sekce Uspořádání

Další nastavení

Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení modulu, Omezit přístup a Plnění činností (v případě, že je tato funkce povolena správcem systému a v kurzu).

Lokálně přidělené role

V Nastavení/Správa wiki/Lokálně přidělené role mohou být vybraným uživatelům v rámci dané činnosti přiděleny další role.

Oprávnění v kontextu činnosti Wiki

Oprávnění v kontextu této činnosti naleznete po kliknutí na název činnosti na hlavní straně kurzu v bloku Nastavení/Správa wiki/Oprávnění.

Dále v nápovědě