Činnosti‎ > ‎Průzkum‎ > ‎

Nastavení Průzkumu

Jak přidat činnost Průzkum

 1. Zapněte režim úprav v kurzu kliknutím na tlačítko "Zapnout režim úprav" v pravém horním rohu hlavní strany kurzu
 2. V požadovaném týdnu/tématu kliknutím na odkaz "Přidat činnost nebo studijní materiál" přejděte k výběru aktivity
 3. V levé části okna zvolte Průzkum (viz obr. 1). 
 4. Klikněte na tlačítko "Přidat" dole. Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořené činnosti Průzkum.


   Obr. 1: Přidání činnosti Průzkum

Nastavení činnosti Průzkum

Níže jsou popsány možnosti nastavení činnosti Průzkum. K úpravám nastavení je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na název činnosti na hlavní straně kurzu a otevřením odkazu v panelu Nastavení/Správa průzkumu/Upravit nastavení.

Nastavení činnosti Průzkum jsou rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení je rozbalená pouze sekce Obecná nastavení. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše (viz obr. 2).

Obecná nastavení

Sekce Obecná nastavení slouží k vložení názvu a úvodního textu a zvolení typu Průzkumu (viz obr. 2).
  1. Název je text odkazu, který se studentům zobrazí na hlavní straně kurzu. Je tedy vhodné zvolit název vystihující účel daného průzkumu.
  2. Typ průzkumu umožňuje volit mezi pěti typy předem připravených dotazníkových nástrojů, které se zobrazí po kliknutí na rozbalovací nabídku. Více o jednotlivých typech se dozvíte v sekci Typy průzkumu. Volit je možno mezi:
   • ATTLS (verze s 20 položkami)
   • Důležité okamžiky (Critical incidents)
   • COLLES (Zkušenosti)
   • COLLES (Představy/Zkušenosti)
   • COLLES (Představy)

  3. Úvodní text slouží ke sdělení přesnějších informací k danému průzkumu. Pokud chcete text formátovat, klikněte na tlačítko "Zobrazit editor". Dojde k odkrytí ovládacího panelu HTML editoru, který umožňuje podobné formátování textu jako například Word aj. Pomocí HTML editoru můžete také vybrat obrázek (pokud si sem přejete nějaký vložit), případně audio nahrávku či video.

   Poznámka. Každý typ průzkumu má přednastavený určitý úvodní text, který obecně popisuje účel průzkumu. Tento úvodní text bude studentům zobrazen, pokud necháte pole Úvodní text prázdné. Vepíšete-li do pole vlastní informace, student uvidí pouze je.

  4. Zaškrtnutím políčka Zobrazit popis na titulní straně kurzu můžete zobrazit úvodní text na hlavní straně kurzu v rámci daného tématu.  


    Obr. 2: Sekce Obecná nastavení nastavení činnosti Průzkum

  Pozor! Průzkum nelze nastavit jako anonymní. Studenti sice nemohou vidět odpovědi svých spolužáků, učitel však vidí odpovědi všech studentů jmenovitě. Je vhodné studenty o tomto informovat.

  Další nastavení

  (Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

  Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení moduluOmezit přístup a Plnění činnosti (v případě, že je tato funkce povolena správcem systému a v kurzu).

  Oprávnění v kontextu činnosti Průzkum

  Oprávnění v kontextu této činnosti naleznete po kliknutí na název činnosti na hlavní straně kurzu - odkaz na ně se zobrazí v bloku Nastavení/Správa průzkumu/Oprávnění. Oprávnění je možné v kontextu konkrétní činnosti nebo kurzu upravit podle specifických potřeb.

  Dále v nápovědě