Nestandardní uspořádání kurzu

Následujícím uspořádáním říkáme nestandardní, neboť byla vytvořena navíc, postupně komunitou uživatelů a vývojářů Moodlu a stále se vyvíjí.

Pozor! Tyto instalace nejsou součástí základní instalace Moodlu, ale jedná se o doplňky třetích stran. Nelze proto u nich najisto zaručit trvalou podporu jejich tvůrců.


Dlaždicové uspořádání

Jedná se o takové vizuální uspořádání, při kterém je obsah všech témat skryt a v úvodu kurzu je vytvořena mřížka z ikon, z nichž každá zastupuje jedno téma. Téma, které jste naposledy prohlíželi, je ve výchozím nastavení zvýrazněno oranžovou barvou a téma, které učitel označil jako aktuální, je ve výchozí nastavení zvýrazněno fialovou barvou (viz obr. 1).

Obr. 1: Hlavní strana kurzu s dlaždicovým uspořádáním

Po otevření Nastavení/Správa kurzu/Upravit nastavení přejděte na sekci Typ uspořádání kurzu.

Obr. 2: Zobrazení sekce Typ uspořádání kurzu

 1. Z rozbalovací nabídky s názvem Uspořádání zvolte "Dlaždicové uspořádání"
 2. Počet sekcí, stejně jako témat u Tematického uspořádání, volíme z rozbalovací nabídky o řádek níže (viz obr. 2).
 3. Možnost Skryté sekce můžete ponechat v původním nastavení, při používání Dlaždicového uspořádání toto nastavení totiž na vzhled kurzu nemá žádný vliv.
 4. U možnosti Zobrazení sekcí je v rozbalovací nabídce na výběr mezi:
  • Zobrazit všechna témata na stránkukdy se při použití Dlaždicového uspořádání po kliknutí na ikonu sekce zobrazí její obsah jako vyskakovací okno na pozadí ztmavené hlavní strany kurzu (viz obr. 3).
  • Zobrazit jedno téma na stránkukdy se při použití Dlaždicového uspořádání po kliknutí na ikonu sekce zobrazí její obsah na nové samostatné stránce. Na této stránce budou kromě aktivit v rámci této sekce zobrazeny i aktivity obsažené v úvodu kurzu. Zobrazena je zde také rozbalovací nabídka Přejít na... pro přechod do požadované sekce kurzu (viz obr. 4).


   Obr. 3: Zobrazení zvolené sekce při použití možnosti Zobrazit všechna témata na stránku


   Obr. 4: Zobrazení zvolené sekce při použití možnosti Zobrazit jedno téma na stránku

 5. Šířka dlaždic (v pixelech). Z rozbalovací nabídky si můžete vybrat mezi jednu ze dvanácti možností šířky dlaždic v pixelech.
 6. Šířka dlaždic v poměru k její výšce. Z rozbalovací nabídky můžete zvolit poměr šířky dlaždice k její výšce.
 7. Způsob změny velikosti obrázku v dlaždici. Z rozbalovací nabídky můžete vybrat způsob změny obrázku při jeho přizpůsobení se velikosti dlaždici, a to "Přizpůsobit se", nebo "Ořezat".
 8. Barva okraje. Zde můžete nastavit požadovanou barvu okraje dlaždice (výchozí barva: šedá, viz obr. 1).
 9. Tloušťka okraje. Z rozbalovací nabídky můžete vybrat tloušťku okraje dlaždice.
 10. Zapnutí/vypnutí poloměru okraje dlaždic. Zde můžete zapnout nebo vypnout poloměr okraje dlaždic. Ve výchozím nastavení je poloměr zapnutý, rohy okrajů dlaždic jsou proto zakulacené (viz obr. 1).
 11. Barva pozadí dlaždic. Zde můžete nastavit požadovanou barvu pro pozadí dlaždic (výchozí barva: bílá, viz obr. 1).
 12. Barva aktuální sekce. Zde můžete nastavit požadovanou barvu pro zvýraznění sekce, která je nastavena jako aktuální (výchozí barva: fialová, viz obr. 1).
 13. Barva aktuálně zvolené dlaždice. Zde můžete nastavit požadovanou barvu pro zvýraznění aktuálně zvolené dlaždice (výchozí barva: oranžová, viz obr. 1).
 14. Zobrazovat obrázek upozorňující na novou činnost nebo studijní materiál. Zde můžete nastavit, zda se má u sekce, do které byla nově vložena činnost nebo studijní materiál, zobrazovat ikona upozorňující na novou činnost nebo studijní materiál (viz obr. 1), či nikoli.

Dále v nápovědě