Činnosti‎ > ‎Workshop‎ > ‎

ČKD/FAQ


Jak nastavit automatické přepínání fází?

Po kliknutí na činnost Workshop na hlavní straně kurzu v postranním bloku Nastavení přejděte na odkaz Správa workshopu/Upravit nastavení. Tam v sekci Dostupnost zaškrtnete pole Přepnout do další fáze po termínu odevzdávání. Workshop se pak po termínu odevzdání automaticky přepne do Fáze hodnocení.

Jak nastavit anonymní vzájemné hodnocení?

Pokud nechcete, aby studenti věděli, čí práci hodnotí a kdo hodnotí práci jejich, můžete k tomuto účelu využít anonymní hodnocení prací. V postranním bloku Nastavení přejděte na Správa workshopu/Oprávnění a kliknutím na křížek u role Student odeberte studentům pravomoc Vidět jména autorů odevzdaných prací (mod/workshop:viewauthornames) a Vidět jména hodnotitelů (mod/workshop:viewreviewernames).

Je možné použít Workshop k hodnocení offline aktivit?

Ano, ale nutnost odevzdat práci zůstává. Toto omezení lze obejít tak, že studenti odevzdají prázdný formulář.

Dále v nápovědě