Činnosti‎ > ‎Test‎ > ‎Nastavení Testu‎ > ‎

Safe Exam BrowserCo je to SEB a jaké má využití

Safe Exam Browser (SEB) je rozšíření webového prohlížeče, které pomáhá zamezit podvádění u online testů. Pokud v nastavení testu vyžádáte použití SEB, studenti budou mít k dispozici prosté virtuální prostředí, ve kterém se spustí pouze daný test. Studentům je tedy v průběhu testu zamezen veškerý pohyb na internetu i na počítači. Ve zkratce SEB studentům nepovolí dostat se z testu dřív, než jej dokončí.

Stažení a instalace SEB

Abyste mohli SEB v testu používat je třeba si jej nejprve stáhnout, což platí jak pro vyučující tak pro studenty, kteří budou test absolvovat. Na této stránce naleznete nenovější verzi dle vašeho typu operačního systému. SEB je nyní podporován pro Windows, macOS a iOS. Po kliknutí na tlačítko pro stáhnutí budete přesměrování na novou stránku, kde se SEB po pár sekundách stáhne. Otevřte stažený soubor, zatrhněte souhlas s podmínkami a klikněte na tlačítko Install (viz obr. 1).


    Obr. 1: Stažení a instalace SEB


Dále budete muset povolit aplikaci, aby prováděla změny v počítači kliknutím na tlačítko Povolit. Spustí se instalace, která by neměla trvat déle než pár minut.

Nastavení SEB v ELFu

Nyní se přesuňte do kurzu v ELFu a poté do testu, ve kterém budete chtít SEB nastavit. V bloku Správa testu klikněte na Upravit nastavení. Správu a nastavení Safe Exam Browser naleznete mezi sekcí Vzhled a Další omezení pokusů. V případě, že jste si SEB ještě nenainstalovali, tuto sekci v nastavení neuvidíte. V prvním kroku Vyžadujte použití Safe Exam Browser si v roletce zvolte, zda si chcete SEB nakonfigurovat ručně, použít již vytvořenou šablonu, anebo zda má být SEB úplně deaktivován (viz obr.2).


   Obr. 2: Typ konfigurace SEB

    Ne. SEB nebude v testu vůbec aktivní. 
    Ano – nakonfigurovat ručně. SEB si nastavíte krok po kroku sami. 
    Ano – použít existující šablonu. Již vytvořená šablona, nelze ji měnit, je popsána níže. 
    Ano – nahrát vlastní konfiguraci. Lze využít v případě, že jste si na jeden test již SEB                        nakonfigurovali a tuto konfiguraci chcete použít znovu. V tomto případě ji musíte z původního testu             stáhnout a do nového testu ji nahrát. 
    Ano – Použít konfiguraci klienta SEB. ?? nevím


Ruční konfigurace

Dle popisu jednotivých funkcí si můžete sami nastavit co od SEB vyžadujete a co nikoliv.
  1. Vyžadujte použití Safe Exam Browser. Pro využití SEB při vyplňování Vašeho testu zvolte možnost "Ano - nakonfigurovat ručně".
  2. Tlačítko Stáhnout Safe Exam Browser. Při otevření testu se studentům kromě tlačítka "Spustit test" zobrazí i tlačítko "Stánhout Safe Exam Browser". Tlačítko je užitečné všem, kteří si nestáhli SEB před zahájením testu.
  3. Zobrazit tlačítko Opustit Safe Exam Browser, nakonfigurováno s tímto odkazem na ukončení. Do této kolonky můžeme zadat jakýkoli odkaz či slovo, díky kterému se po ukončení testu zobrazí tlačítko pro ukončení prohlížeče. Pozor! Nezadávejte zde odkaz na ELF nebo na Váš test, SEB se poté nespustí.
  4. Požádat uživatele o potvrzení ukončení. Slouží jako kontrola, aby nedocházelo k nechtěnému opuštění testu.
  5. Povolit ukončení SEB. Možnost ukončení prohlížeče i v průběhu testu.
  6. Heslo ukončení. Po zadání Vámi zvoleného hesla studenti opustí prostředí SEB.
  7. Povolit opětovné načtení při zkoušce. Možnost znovu prohlížeč zapnout.
  8. Zobrazit panel úloh SEB. Panel úloh slouží k zobrazení času, baterie počítače, ovládání zvuku a obsahuje tlačítko pro ukončení SEB, je-li povoleno
  9. Zobrazit tlačítko znovu načíst. Slouží ke znovunačtení aktuální stránky. 
  10. Zobrazit čas. Studentům se na liště bude zobrazovat čas.
  11. Zobrazit rozložení klávesnice. Možnost vybírat mezi klávesnicemi v jiném jazyce.
  12. Zobrazit ovládání Wi-Fi. Na liště se studentům zobrazí ovládání Wi-Fi.
  13. Povolit ovládání zvuku. Studenti budou mít možnost regulovat hlasitost zvuku např. přiloženého videa.
  14. Povolit kontrolu pravopisu. Pravopisné chyby v textu budou podtržené.
  15. Povolit filtrování adres URL. Pomocí filtrování adres můžete stránky jmenovitě zakázat, nebo naopak pouze určité stránky povolit.
  16. Filtrovat také vložený odkaz. Pokud je povoleno, budou všechny vložené zdroje také filtrovány pomocí zadaných filtrů. Není vhodne pokud v testu okazujete na média z extérních stránek.
  17. Výrazy jsou povoleny. Zde zadejte URL stránek, které jsou studentům zpřístupněny. Veškeré adresy piště na konci s hvězdičkou (*). Příklad: https://elf.phil.muni.cz/20-21/*
  18. Regulární výrazy pro povolené. Všechny varianty adres povolených stránek. ???
  19. Výrazy jsou blokovány. Zde zadejte URL stránek, které jsou studentům znepřístupněny. Veškeré adresy piště na konci s hvězdičkou (*).
  20. Regulární výrazy pro blokované. Všechny varianty adres blokovaných stránek. ???


Obr. 3: Ruční konfigurace SEB.

Použití šablony

  1. V prvním bodu Vyžadujte použití Safe Exam Browser zvolte Ano – použít existující šablonu.
  2. Poté si v možnosti Šablona konfigurace Safe Exam Browser v roletce vyberte NAZEV ŠABLONY.
  3. Úprava zbylých parametrů zůstává na Vás (viz obr. 3). Popis jednotlivých funkcí naleznete výše, v sekci Ruční konfigurace.
Obr. 4: Použití šablony


Pokud si zvolíte již exitující šablonu NÁZEV, její konfigurace bude vypadat takto: 

    Tlačítko Stáhnout Safe Exam Browser – lze upravit dodatečně 
    Zobrazit tlačítko Opustit Safe Exam Browser, nakonfigurováno s tímto odkazem na ukončení – vyplněné?
    Požádat uživatele o potvrzení ukončení – Ano 
    Povolit ukončení SEB – lze upravit dodatečně 
    Heslo ukončení – lze upravit dodatečně 
    Povolit opětovné načtení při zkoušce – Ne 
    Zobrazit panel úloh SEB – Ano 
    Zobrazit tlačítko znovu načíst – Ne 
    Zobrazit čas – Ano 
    Zobrazit rozložení klávesnice – Ano 
    Zobrazit ovládání Wi-Fi. – Ano 
    Povolit ovládání zvuku – Ano 
    Při spuštění ztlumit – Ne 
    Povolit kontrolu pravopisu – Ne 
    Povolit filtrování adres URL – ??? 
    Filtrovat také vložený obsah – Ne

Použití vlastní konfigurace

Další možností, kterou můžete vybrat, je Nahrát vlastní konfiguraci. Tímto způsobem lze nahrát Vámi vytvořenou konfiguraci, kterou jste již nastavili v jiném testu.
  1. Přejděte do testu, kde jste SEB již nastavili.
  2. Klikněte na Stáhnout konfiguraci a uložte soubor do počítače.
  3. Přejděte do testu, kam chcete konfiguraci vložit přes blok Správa testu – Upravit nastavení
  4. V sekci Safe Exam Browser a v bodu Vyžadujte použití Safe Exam Browser vyberte v roletce možnost Ano – nahrát vlastní konfiguraci.
  5. Do pole přetáhněte staženou konfiguraci soubor z počítače.
  6. Nastavte zbylé parametry a uložte.


           Obr. 5: Jak nahrát vlastní konfiguraci

Konfigurace klienta SEB


??

Comments