Činnosti‎ > ‎Modul H5P‎ > ‎Nastavení modulu H5P‎ > ‎

Summary

Summary je cvičný test založený na otázce s jednou správnou odpovědí. Výsledek se ukáže hned, špatný bod se započítá, ale student se může opravit. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.
Obr. 1: Špatou odpověď může student okamžitě opravit, ale bod se mu odečte.

Vytvoření aktivity Summary

Tuto aktivitu jednoduše vytvoříte v Bance obsahu tlačítkem Přidat (obrázek 2).

Obr. 2: V Bance obsahu rozklikněte nabídku přidat a zvolte možnost Summary.

Nastavení aktivity Summary

Summary nastavíte následujícím způsobem (obrázek 3).
Obr. 3: Základní nastavení aktivity Summary
 1. Pokud chcete nastavit metadata jako je jméno autora, licence a rok vzniku, pokračujte kliknutím na tlačítko Metadata a vyplňte metadata dle návodu.
 2. V kolonce označené číslem 2 vyplňte Nadpis textu - pod tímto názvem je možné později dohledat tuto aktivitu ve vaší Bance obsahu.
 3. V kolonce Úvodního textu vyplňte zadání úlohy, tedy hlavní tvrzení úlohy. Pro lepší představu, kde se bude toto tvrzení nacházet a jak bude úloha po vytvoření vypadat, si prohlédněte obrázek č. 4.
 4. Zadání Summary je možné vytvářet v tomto grafickém zobrazení, nebo čistě v textovém editoru. Textový editor můžete využít zejména při kopírování většího množství textu do zadání nebo při jeho exportu.
 5. Testové otázky jsou v summary označeny jako Sady tvrzení. V jednom Summary může být více sad tvrzení.
 6. První tvrzení musí být vždy to správné.
 7. Ostatní tvrzení musí být nesprávná.
 8. Nesprávných tvrzení může být v otázce libovolně. Další nesprávné odpovědi přidáte možností Přidat tvrzení v šedém rámečku.
 9. Studentům můžete dát také nápovědu. Ta se jim zobrazí před tím, než na otázku odpoví.
 10. Volba Přidat tvrzení v modrém rámečku slouží k přidání dalších sad tvrzení, tedy testových otázek.
Summary vypadá po vytvoření takto (obrázek 4):
Obr. 4: Výsledná podoba zadání

Známkování Summary

Summary je možné známkovat. Studentova procentuelní úspěšnost se tedy propíše mezi ostatní známky ELFu na základě celkového nastavení modulu H5P. Uvnitř modulu, na úrovni nastavení Summary, je ale možné vytvořit paralelní stupeň známkování. Nastavení tohoto známkování naleznete v kolonce Celková zpětná vazba.
Obr. 5: Zpětná vazba
 1. Toto známkování je založeno na slovním hodnocení výkonu, které můžete vyplnit podle svého.
 2. Každý výsledek má vlastní procentuelní rozsah úspěšnosti, při které se studentovi zobrazí.
 3. Další možnou zpětnou vazbu přidáte tlačítkem Přidat rozsah.
 4. Pokud chcete, aby měly tyto zpětné vazby stejně velké úseky procentuelní úspěšnosti, snadno je rozdělíte tlačítkem Rozložte rovnoměrně.

Dále v nápovědě