Činnosti‎ > ‎Modul H5P‎ > ‎Nastavení modulu H5P‎ > ‎

Question set

Question set je test, který kombinuje různé typy otázek. V zásadě je to rámec pro vsazení jiných H5P testových aktivit, které tak můžete kombinovat v jednom testu. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.

Vytvoření

Tuto aktivitu jednoduše vytvoříte v Bance obsahu tlačítkem Přidat (obrázek 1).

Obr. 1: V Bance obsahu rozklikněte nabídku přidat a zvolte možnost Question set.

Nastavení

Question set funguje jako rámec pro další testové aktivity, nastavení jednotlivých otázek se proto liší podle typu dané aktivity. Zároveň má Question set vlastní sadu nastavení pro chování testu jako souhrnu těchto otázek. Spolu s nastavením modulu H5P je proto možné upravit nastavení na 3 úrovních - na úrovni modulu, na úrovni Question setu a na úrovni otázky.

Základní nastavení

Obr. 2: Základní nastavení Question setu
 1. Pokud chcete nastavit metadata jako je jméno autora, licence a rok vzniku, pokračujte kliknutím na tlačítko Metadata a vyplňte metadata dle návodu.
 2. V kolonce označené číslem 2 vyplňte Nadpis textu - pod tímto názvem je možné později dohledat tuto aktivitu ve vaší Bance obsahu.
 3. V kolonce Úvod do testu je možné vyplnit nadpis, úvodní text pro studenty, vybrat vlastní pojmenování tlačítka pro začátek testu a vložit obrázek, který se zobrazí na pozadí úvod.
 4. Tímto tlačítkem můžete přidat obrázek, který se zobrazí na pozadí testu. Pokud této možnosti využijete, dbejte na to, aby nebyl příliš rozptylující.
 5. Ukazatel průběhu slouží jako indikátor průběhu testu pro studenty, podle kterého se orientují v tom, kolik otázek zbývá a kolik jich mají za sebou. Na výběr je mezi textovým ukazatelem a ukazatelem v podobě teček.
 6. Procento úspěšnosti určuje, jakou procentuelní úspěšnost student potřebuje pro úspěšné dokončení testu. Toto nastavení slouží podobně jako nastavení na úrovni modulu, avšak slouží jen jako ukazatel úspěšnosti uvnitř H5P modulu, narozdíl od nastavení na úrovni modulu neovlivňuje stav známek.
 7. Zaškrtnutí kolonky Zakázat navigaci zpět zabrání studentům v návratu k předchozím otázkám.
 8. Náhodný výběr otázek nastavíte pomocí kolonky Náhodné otázky.
 9. Toto nastavení určuje, kolik otázek se studentovi zobrazí. Spolu s předchozím nastavením je tak možné nastavit náhodný výběr určitého počtu otázek z celkového výběru tohoto modulu.

Vytváření otázek

Question set je rámec pro vkládání jiných testů. Nastavení a postup vytváření otázek se proto liší podle typu vložené otázky. Novou otázku je možné přidat tlačítkem Přidat otázku a následným výběrem jejího typu. Vkládat zadání je možné v textové podobě i grafickém zobrazení - textová podoba se hodí zejména k kopírování zadání mezi moduly.
Obr. 3: Tvorba otázek

Je možné si vybrat z těchto typů otázek:

Další nastavení

Nastavení v nabídce Dokončeno je možné další nastavení chování testu:
 • Zobrazit výsledky: Touto možností povolíte nebo zamezíte, aby se studentům zobrazily výsledky testu. Pokud tuto kolonku ponecháze volnou, je možné vyplnit text, který se studentům zobrazí po ukončení testu na konci stránky v kolonce Žádná zpráva o výsledcích.
 • Zobrazit tlačítko řešení: Tímto umožníte studentům zobrazit po ukončení testu správné odpovědi. Je možné vyplnit vlastní text, jakým bude toto tlačítko označeno, a to v kolonce Popisek tlačítka řešení.
 • Zobrazit tlačítko opakování: Tímto umožníte studentům test po ukončení opakovat. Je možné vyplnit vlastní text, jakým bude toto tlačítko označeno, a to v kolonce Popisek tlačítka opakovat.
 • Popisek tlačítka dokončit je kolonka pro text, který bude v názvu tlačítka pro ukončení testu.
 • Celková zpětná vazba: Zde je možné nastavit rozdělení známek uvnitř modulu podle procentuelní úspěšnosti. Více o celkové zpětné vazbě například zde.
 • Zobrazit video před výsledky testu: Tato možnost umožňuje učitelům nahrát video, které se studentům zobrazí po ukončení testu a před zobrazením výsledků testu. Je možné vložit jedno video pro úspěšné ukončení testu a jedno pro neúspěšné.
 • Možnost Povolit tlačítko přeskočit video umožní zobrazit studentům tlačítko pro přeskočení tohoto videa. Jeho text je možné nastavit v kolonce Popisek tlačítka Přeskočit video.
Nastavení tlačítek "Show solution" a "Retry" slouží oproti předchozí nabídce k nastavení možností u jednotlivých otázek:
 • Zobrazit tlačíktko "Check" umožňuje zobrazit tlačítko pro kontrolu u jednotlivých otázek, a to ještě před dokončením testu. Pokud tato možnost zůstane nezaškrtnuta, automaticky pak nejsou možné následující 2 nastavení. Pokud nechcete, aby studenti znali správná řešení nebo svou úspěšnost v jednotlivých otázkách před ukončením testu, ponechte tuto kolonku prázdnou.
 • Přepsat tlačítko "Show Solution: v tomto nastavení je možné zvolit, zda studenti budou moci zobrazit výsledky jednotlivých otázek před ukončením testu, či nikoli. Pokud toto nastavení ponecháte nevyplněné. nastavení se bude lišit podle nastavení jednotlivých otázek.
 • Přepsat tlačítko "Retry": v tomto nastavení je možné zvolit, zda se studentům zobrazí možnost opakovat, tedy znovu se pokusit o správnou odpověď, u jednotlivých otázek, či nikoli. Pokud toto nastavení ponecháte nevyplněné. nastavení se bude lišit podle nastavení jednotlivých otázek.

Dále v nápovědě