Činnosti‎ > ‎Modul H5P‎ > ‎Nastavení modulu H5P‎ > ‎

Documentation Tool

Documentation tool umožňuje učitelům vytvořit studentům šablonu pro strukturované psaní. Využitelná může být také jeho možnost sebehodnocení, kterou mohou studenti použít k posouzení vlastní úspěšnosti v cvičení.

Vytvoření

Tuto aktivitu jednoduše vytvoříte v Bance obsahu tlačítkem Přidat (obrázek 1).

Obr. 1: Jak vytvořit Documentation Tool

Nastavení

Základní nastavení Documentation tool je podobné dalším H5P aktivitám (obrázek 2), nastavíte jej následovně:
Obr. 2: Základní nastavení Documentation Tool
 1. Pokud chcete nastavit metadata jako je jméno autora, licence a rok vzniku, pokračujte kliknutím na tlačítko Metadata a vyplňte metadata dle návodu.
 2. V kolonce označené číslem 2 vyplňte Nadpis textu - pod tímto názvem je možné později dohledat tuto aktivitu ve vaší Bance obsahu.
 3. Do kolonky označené na obrázku číslem 3 doplňte nadpis, který se zobrazí studentům.
 4. Šedý pruh označený číslem 4 představuje první stránku.
 5. Další stránky můžete přidat tlačítkem Přidat stránku.
 6. Tato kolonka označuje typ stránky. Na výběr je ze 4 typů, jejich nastavení se liší, a proto je v dalších kapitolách rozepsáno podle jednotlivých stránek.
 7. Hotové stránky je také možné kopírovat.
 8. Tlačítko vložit a nahradit slouží k vložení zkopírované stránky do nové, nebo k přemazání již existující tou zkopírovanou.

Dále se nastavení liší podle typu jednotlivých stránek.

Nastavení stránky

Nejprve zvolte typ stránky. Documentation tool nabízí hned 4: Standard page, Goals page, Goals assessment page a Documentation Export page. Jejich nastavení se liší.

Goals page

Stránka Goals page může sloužit jak její název napovídá ke stanovení cílů práce, může být ale také šablonou pro strukturovanou tvorbu textových cvičení podle zadání (analýza básní, psaní krátkých esejí aj.). Její obsah nastavíte následovně (viz obrázek 3).
Obr. 3: Nastavení Goal page
 1. Zvolte Goal page.
 2. Volitelně můžete vyplnit Metadata dle návodu na stránce Modul H5P.
 3. V Nadpisu vyplňte název stránky - tento název se zobrazuje studentům.
 4. V kolonce Popis vyplňte pokyny pro studenty, například: "Stanovte si cíle práce," nebo "Analyzujte tři práce Erbena na základě jejich vztahu k přírodě."
 5. V kolonce Definujte text odkazu na cíl můžete zvolit, jak se bude jmenovat tlačítko pro přidání nového cíle.
 6. V kolonce Popisek pro uživatelem definovaný cíl můžete vyplnit text, který se studentovi zobrazí, pokud na kolonku pro psaní textu najede kurzorem myši.
 7. V kolonce Definujte zástupný symbol můžete vyplnit text, který se zobrazí studentům v prázdné kolonce pro text, dokud nezačnou psát.
 8. v kolonce Text označující, kolik cílů bylo přidáno, můžete vyplnit, jaký text se studentům zobrazí před počtem jím vyplněných cvičení/cílů.
 9. Tlačítko "Určit cíl" nemusí mít zrovna tohle označení, jestli chcete jiný popis, můžete ho změnit zde.
 10. V kolonce Tlačítko pro "Odstranit cíl" můžete vyplnit text, který se studentům zobrazí, pokud najednou kurzorem myši na křížek, který slouží k odstranění cíle.
 11. V kolonce Popisek pro text nápovědy můžete vyplnit, jakým textem bude zastoupena ikona pro zobrazení nápovědy.
 12. V kolonce Vyplňte další informace nápovědy vyplňte nápovědu, která se studentům zobrazí po kliknutí na ikonu pro zobrazení nápovědy.
Stránka Goal page může vypadat například takto:
Obr. 4: Ukázka Goal page

Standard page

Standard page slouží k přidání obsahu, například studijních materiálů nebo obšírnému zadání, pro studenty. Stránku lze nastavit následujícím způsobem (viz obrázek 2).
Obr. 5: Nastavení Standard page
 1. Zvolte Standard page.
 2. Volitelně můžete vyplnit Metadata dle návodu na stránce Modul H5P.
 3. V Nadpisu vyplňte název stránky - tento název se zobrazuje studentům.
 4. Zde vyberte obsah, který chcete přidat na stránku. Můžete zvolit text, obrázek nebo video. Tyto typy obsahu můžete i kombinovat. Více informací najdete na stránce Vložit média.
 5. Další obsah (typ obsahu) přidáte tlačítkem Přidat prvek.
 6. V kolonce Popisek pro text nápovědy můžete vyplnit, jakým textem bude zastoupena ikona pro zobrazení nápovědy.
 7. V kolonce Vyplňte další informace nápovědy vyplňte nápovědu, která se studentům zobrazí po kliknutí na ikonu pro zobrazení nápovědy.

Goal assessment page

Goal assessment page slouží k vyhodnocení úspěšnosti v dosažení jednotlivých cílů. Stránku lze nastavit následujícím způsobem (viz obrázek 6).
obr. 6: Nastavení Goal assessment page
 1. Zvolte Goal assessment page.
 2. Volitelně můžete vyplnit Metadata dle návodu na stránce Modul H5P.
 3. V Nadpisu vyplňte název stránky - tento název se zobrazuje studentům.
 4. V kolonce Popis vyplňte pokyny pro studenty, například: "Zhodnoťte úspěšnost svých cílů."
 5. Vyplňte názvy jednotlivých hodnocení (např. dobré, průměrné, špatné).
 6. Pokud nebudete mít určené cíle zobrazí se vám text z téhle kolonky.
 7. V kolonce Popisek pro text nápovědy můžete vyplnit, jakým textem bude zastoupena ikona pro zobrazení nápovědy.
 8. V kolonce Vyplnit další informace nápovědy vyplňte nápovědu, která se studentům zobrazí po kliknutí na ikonu pro zobrazení nápovědy.
Stránka Goal assessment page může vypadat například takto:
Obr. 7: Ukázka goal assessment page

Document Export Page

Document Export Page slouží k exportu výsledné práce. Stránku lze nastavit následujícím způsobem (viz obrázek 8).
Obr. 8: Nastavení Document Export Page
 1. Zvolte Document Export Page.
 2. Volitelně můžete vyplnit Metadata dle návodu na stránce Modul H5P.
 3. V Nadpisu vyplňte název stránky - tento název se zobrazuje studentům.
 4. V kolonce Popis vyplňte pokyny pro studenty, například: "Nyní si můžete své cíle a jejich hodnocení stáhnout uložit."
 5. V kolonce Popisek tlačítka vytvořit dokument si můžete zvolit, jak bude označena ikonka pro přechod k ukládání dokumentu.
 6. V kolonce Popisek tlačítka Odeslat text můžete vyplnit, co se bude studentům zobrazovat jako nadpis jejich dílčích cílů v exportovaném dokumentu.
 7. Zde můžete zadat text, který se zobrazí po úspěšném odeslání.
 8. V kolonce Popisek tlačítka Vyberte všechny exportovatelné můžete stanovit text pro ikonku pro vybrání veškerého textu.
 9. V kolonce Popisek tlačítka Exportovat text můžete stanovit text pro ikonku určenou k ukládání textu jako souboru v počítači.
 10. V kolonce Popisek pro text nápovědy můžete vyplnit, jakým textem bude zastoupena ikona pro zobrazení nápovědy.
 11. V kolonce Vyplnit další informace nápovědy vyplňte nápovědu, která se studentům zobrazí po kliknutí na ikonu pro zobrazení nápovědy.

Dále v nápovědě