Přeskočit obsah

Používání Popisku

Obrázky, zvukové soubory, videa a různé externí nástroje webu 2.0 najdete zpravidla mimo hlavní stranu kurzu, a to v rámci modulů Kniha, Stránka a podobně. Modul Popisek však umožňuje zobrazit všechny tyto typy obsahu přímo na hlavní straně.

Obsah Popisku lze strukturovat pomocí různých nadpisů a dodat tak hlavní straně přehlednou strukturu. Tímto způsobem můžete také upozornit na důležitý materiál, který nemají studenti přehlédnout (například video s instrukcemi k úkolům a jiným činnostem v kurzu). Zde se dozvíte, jak tyto různé typy obsahu do Popisku vložit.

Jak vytvořit obrázkový Popisek na hlavní straně kurzu

Rychlá metoda

Nejjednodušším způsobem, jak vytvořit nový Popisek s obrázkem, je přetáhnout obrazový soubor z plochy nebo složky počítače přímo na hlavní stranu kurzu.

Pozor

Přetahování souborů nefunguje v prohlížeči Internet Explorer a Microsoft Edge. Pro práci s Moodlem je proto doporučeno používat prohlížeč Mozilla Firefox nebo Google Chrome.

 1. Nejprve přejděte na hlavní stranu kurzu a vpravo nahoře klikněte na tlačítko “Zapnout režim úprav”.
 2. Obrázek, který chcete vložit do kurzu, přetáhněte myší do okna kurzu a týdne/tématu, do kterého jej chcete vložit (viz obr. 1).

  Obr. 1: Přetáhnutí obrázku z plochy na hlavní stranu kurzu

 3. Po přesunutí obrázku do kurzu se vám objeví nabídka vložení souboru. Zvolením možnosti Vložit obrázek do Popisku na hlavní stranu kurzu a kliknutím na tlačítko “Vložit” (viz obr. 2) přidáte obrázek přímo na hlavní stranu kurzu, a tak bude okamžitě k nahlédnutí (viz obr. 3).

  Obr. 2: Vložení obrázku na hlavní stranu kurzu

 4. Obrázek lze posunout doprava pomocí ikony “Posunout doprava” (viz obr. 3), nebo doleva pomocí ikony “Posunout doleva”.

Standardní metoda

 1. Postupujte podle návodu Jak přidat Popisek
 2. HTML editoru klikněte na ikonu pro přidání obrázku (viz obr. 4).

 3. V zobrazeném okně klikněte na tlačítko “Procházet repozitáře …” (viz obr. 5). 

  Obr. 5: Okno Vložit/upravit obrázek

 4. Dále klikněte na “Vybrat soubor” a vyberte požadovaný obrázek (podrobnosti o vkládání obrázků naleznete zde). 

 5. Klikněte na “Nahrát tento soubor” a dále na “Uložit obrázek”.
 6. Nastavení Popisku nakonec uložte kliknutím na tlačítko “Uložit a vrátit se do kurzu”.

Jak do Popisku vložit odkazy

 1. Postupujte podle návodu Jak přidat Popisek
 2. HTML editoru označte slovo či úsek, který bude fungovat jako odkaz, a klikněte na ikonu řetězu, která slouží k vložení odkazu (viz obr. 6). 

  Obr. 6: Ikona pro vložení odkazu

 3. Do pole u možnosti Zadejte adresu URL vložte požadovanou URL adresu a v případě potřeby zaškrtněte políčko Otevřít v novém okně, čímž bude studentovi po kliknutí na odkaz stránka otevřena v novém okně (viz obr. 7).

 4. Odkaz je nyní zobrazen v popisku na hlavní straně kurzu (viz obr. 8). Po kliknutí na něj je uživateli v závislosti na nastavení otevřen odkaz na aktuální stránce, případně v novém okně. V sekci kurzu se tento odkaz chová jako běžný popisek.

  Obr. 8: Zobrazení odkazu v Popisku na hlavní straně kurzu

Jak do Popisku vložit zvukové soubory nebo videa

 1. Postupujte podle návodu Jak přidat Popisek
 2. Pokud Vaše video nebo audio je velké v řádu jednotek MB, můžete ho vložit pomocí ikonky vkládání médií. V HTML editoru klikněte na ikonu pro vkládání médií (podrobnosti o vkládání audia nebo videa do HTML editoru naleznete zde) (viz obr. 9).

  Obr. 9: Ikona pro vložení média a pro jeho úpravu

 3. Pokud je video či audio větší, vkládejte jej pomocí ikonky Medialu (viz obr. 10). Bližší informace o Medialu naleznete na příslušné stránce nápovědy, podrobnosti o vkládání médií do HTML editoru naleznete zde.


  Obr. 10: Ikona Medialu pro vložení média a pro jeho úpravu
  4. Pokud chcete video nebo zvukovou nahrávku, kterou míníte do popisku vložit, vytvořit přímo v ELFu, je možné nově využít také Atto editoru nebo funkce nahrávání zvuku (nahrávání zvuku funguje na stejném principu jako Atto editor, pouze bez obrazu). Tento způsob však neumožňuje žádné editace nahrávek.

Jak do Popisku vložit HTML kód

Přímé vkládání HTML kódu do Popisku vám mimo jiné umožní obohatit kurz různými aplikacemi webu 2.0, které podporují externí obsah pomocí HTML značek typu <iframe>, <object> nebo <embed>. Příkladem může být vložení mapy ze služby Google maps.

 1. Vyhledejte na Mapách Google lokaci, kterou si přejete zobrazit v Popisku. Zkopírujte odkaz pro vložení mapy (přes ikonu Nastavení v dolní částí mapy a dále Sdílení a oprávnění/Vložení mapy) (viz obr. 12).

  Obr. 12: Kód z Google Maps získaný pro vložení na stránku

 2. Vytvořte v kurzu Popisek, do kterého chcete mapu vložit (viz Jak přidat Popisek).  

 3. V HTML editoru klikněte na ikonu “HTML” (viz obr. 13) a vložte zkopírovaný kód mapy.[

  Obr. 13: Vkládání HTML kódu

 4. Klikněte na Uložit a vrátit se do kurzu. Mapa se zobrazí v Popisku na hlavní straně kurzu (viz obr. 14).

  Obr. 14: Vložená mapa z Google Maps v Popisku

  Poznámka

  Úspěšné přidání HTML kódu k Popisku záleží na typu kódu a na roli konkrétního uživatele.

  Pozor

  Je možné, že váš prohlížeč nepodporuje okamžité zobrazení. Je tedy potřeba po vložení kódu načíst stránku znova (např. pomocí tlačítka F5).

Další informace

Dále v nápovědě