Přeskočit obsah

Přidávání studijních materiálů a činností

Pro přidávání činnosti nebo studijních materiálů do kurzu musíte zapnout Režim úprav a pak v dané sekci, kam chcete položku přidat, kliknout na Přidat činnost nebo studijní materiál (viz obr. 1).

Obr. 1: Odkaz pro přidání aktivit do kurzu

Dále si z nabídky činností a materiálů vyberete ten, kerý chcete do kurzu přidat. Následně jej přidáte kliknutím na název vybrané činnosti či materiálu (viz obr. 2).

Obr. 2: Přidávání činnosti či materiálu

Některé soubory (např. obrázek nebo dokument, nyní i zvukové nahrávky nebo video soubory) lze vložit pouhým přetažením ze složky počítače na plochu kurzu do místa, kde je chcete mít. Daný soubor pak může mít podobu Oblasti textu a médií nebo Souboru. Umístění materiálů v rámci kurzu lze dále upravovat pomocí ikony Přesunout.

Informace o vkládání jednotlivých studijních materiálů a činností naleznete v dokumentaci k jednotlivým modulům:

Dále v nápovědě