Přeskočit obsah

Přidávání studijních materiálů a činností

Pro přidávání činnosti nebo studijních materiálů do kurzu musíte zapnout Režim úprav a pak v dané sekci, kam chcete položku přidat, kliknout na Přidat činnost nebo studijní materiál (viz obr. 1).

Obr. 1: Odkaz pro přidání aktivit do kurzu

Dále si z nabídky činností a materiálů vyberete ten, kerý chcete do kurzu přidat. Následně jej přidáte kliknutím na název vybrané činnosti či materiálu (viz obr. 2).

Obr. 2: Přidávání činnosti či materiálu

Některé soubory (např. obrázek nebo dokument, nyní i zvukové nahrávky nebo video soubory) lze vložit pouhým přetažením ze složky počítače na plochu kurzu do místa, kde je chcete mít. Daný soubor pak může mít podobu Popisku nebo Souboru. Umístění materiálů v rámci kurzu lze dále upravovat pomocí ikony Přesunout.

Informace o vkládání jednotlivých studijních materiálů a činností naleznete v dokumentaci k jednotlivým modulům:

Dále v nápovědě