Přeskočit obsah

ČKD/FAQ

Studenti nemohou odevzdat úkol

Existuje několik možných důvodů, proč studenti nemohou do Moodlu vložit svůj úkol.

Student již jeden úkol odevzdal

Když student odevzdá soubor do Úkolu s opravou, nemůže ho již vzít zpět a ani nahrát soubor nový, dokud mu ho učitel neoznámkuje. Pokud student odevzdal například chybný soubor (nejde otevřít, netýká se tématu, …) a učitel mu ho z tohoto důvodu nechce hodnotit, stačí, když mu úkol Vrátí k přepracování. To lze provést i bez zadání známky.

  1. V úkolu klikněte na Zobrazit/hodnotit úkoly.
  2. V řádku se jménem studenta, kterému chcete úkol vrátit, klikněte na ikonu ve sloupci Známka (viz obr. 1).

    Obr. 1: Zobrazení ikony ve sloupci známka 3. V nastavení možnosti “Konečný stav úkolu” vyberte možnost
    Přepracovat a znovu odeslat (viz obr. 2). Ostatní položky nemusíte vyplňovat.

    Obr. 2: Přepracovat a znovu odeslat

Studenti nejsou v daném kurzu zapsaní jako účastníci kurzu

Studenti nemohou odevzdat úkol do kurzu, i když žádnou předchozí verzi úkolu odevzdanou nemají a nejde tedy o problém neohodnoceného úkolu. Jednou z příčin může být, že studenti nejsou v daném kurzu zapsaní jako účastníci kurzu, přihlašují se jako hosté. Hosté nemají možnost vyplňovat testy a odevzdávat úkoly, proto je třeba, aby se všichni studenti přihlásili do kurzu přes své UČO a sekundární heslo.

Aby tak mohli učinit, musí být v kurzu povolena metoda zápisu “Zápis sebe sama do kurzu” (více zde).

Dále v nápovědě